Now showing items 238-256 of 256

   Subject
   watertight concrete structure,watertightness,cracks width,deformation due to shrinkage,hydration heat [1]
   Zatížení,nosný systém,stropní deska,sloup,typy schodišť,předběžný návrh,vnitřní síly,vyztužení [1]
   Zavěšený most, estakáda, trámová konstrukce, mostní závěsy, předpínací výztuž, pylon, SCIA Engineer 16.1 [1]
   Zavěšený most,komorová konstrukce,trámová konstrukce,mostní závěsy,pylon,předpínací výztuž [1]
   Základní škola, statický výpočet, deska, průvlak, sloup, výztuž, požárně bezpečnostní řešení, požární odolnost [1]
   zděná suterénní stěna ,železobetonová suterénní stěna,variantní výpočet suterénní stěny ,suterénní stěna z tvárnic ztraceného bednění [1]
   zesílení železobetonového mostu,zesílení pomocí FRP výztuže,spřažení,dotvarování a smršťování betonu,externí předpětí [1]
   Zkoušení,vláknobeton,recyklát,kamenivo,pevnost v tlaku,pevnost v tahu za ohybu,odolnost vůči zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům,chemické rozmrazovací látky [1]
   Železniční most, rámový most, předpjatý rám, rámový roh, železobetonová konstrukce [1]
   Železobeton, lokálně podepřená deska, výztuž, MKP [1]
   železobeton, předběžný návrh, zatížení, stropní deska, suterénní stěna, základová deska, základový pas, sloup, konzola, 3D model, průhyby, schodiště, výkres tvaru, výkres výztuže [1]
   Železobeton,monolitická stropní konstrukce,velký rozpon,deska,trám [1]
   Železobeton,stropní desky,mezní stav použitelnosti,průhyb,smršťování,průhyb od smrštění,ohybová štíhlost [1]
   Železobetonová konstrukce, zatížení, zemní tlak, předběžný statický návrh, návrh desky, návrh stěny, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, šířka trhliny, těsnění spár [1]
   železobetonová konstrukce,předběžný návrh,ohybová výztuž desky,SCIA Engineering [1]
   Železobetonová konstrukce,Statický návrh,Statický 3D model,Návrh stropní desky,Návrh sloupu,Výkres tvaru,Výkres výztuže [1]
   Železobetonová konstrukce; Předběžný statický návrh; Vylehčené stropní desky; Dutinové panely; Podrobný návrh rámu ;Výkres výztuže rámu; Výkres tvaru [1]
   železobetonová konstrukcepředběžný statický návrhvýkres tvaru a výztužemezní stav použitelnosti [1]
   Železobetonové konstrukce,stropní konstrukce,lokálně podepřené desky,protlačení,metoda součtových momentů,metoda náhradních rámů,metoda konečných prvků [1]