Now showing items 104-123 of 256

   Subject
   Industrial hall, Fire safety solution, Fire resistance, Fire prevention, Production plant, Fire alarm system, Escape route, Fireplug, Reinforced concrete, Static calculation [1]
   industrial hall,girder,design,ultimate limit state,serviceability limit state,limiting stress,crack,deflection,creep,modulus of elasticity,ideal cross section [1]
   integral bridge, beam bridge, two-span bridge, overpass, UHPFRC, pre-stressed concrete [1]
   integral bridge, traffic load, material UHPFRC, isotropic model, orthotropic model, prestressing, interaction structure - soil [1]
   integral bridge,shifts,height of abutment,the length of the main support structure [1]
   integrovaný most, trámový most, most o dvou polích, nadjezd, UHPFRC, vláknobeton, předpjatý beton [1]
   integrovaný most, zatížení dopravou, materiál UHPFRC, izotropní model, ortotropní model, předpětí, interakce konstrukce - zemina [1]
   integrovaný most,posuny,výška opěry,délka hlavní nosné konstrukce [1]
   Komerční hala,statický výpočet,požárně bezpečnostní řešení,vazník,sloup,deska,požární odolnost [1]
   konstrukční řešení,vyhodnocení variant,konferenční sál,vylehčená monolitická deska [1]
   Krátká konzola, dvojkonzola, model náhradní příhradoviny, betonářská výztuž, předpjatá výztuž, pevnost betonu v tlaku [1]
   kroucení, železobetonové prvky, návrhové postupy, příhradová analogie, nesymetrické průřezy, střed smyku, deplanace, numerická analýza [1]
   křížem pnutá deska, železobetonový sloup, železobetonový průvlak, keramická stropní konstrukce, zděná stěna, předpjatý panel, prefabrikovaný průvlak [1]
   Křížem pnutá deska,železobetonový sloup [1]
   Lávka pre chodcovZanorená lávkaUHPFRCPrefabrikovaná segmentová konštrukciaPredpätý betón [1]
   Lávka pro pěší, oblouková konstrukce, zavěšená konstrukce, zakřivená konstrukce, deformace, vlastní tvary kmitání, beton, zatížení. [1]
   Lávka pro pěší, ocelový síťový oblouk, koncepční návrh, hlavní konstrukční prvky, předpjatá železobetonová mostovka [1]
   Lávka pro pěší, zavěšená konstrukce, zakřivená konstrukce, zatížení, beton, namáhání, deformace, vlastní tvary kmitání. [1]
   Lávka pro pěší,rámová konstrukce,vzpěradlová konstrukce,předpjatá konstrukce,železobetonová konstrukce,deformace [1]
   Limit state of load capacity, limit state of usability, long-span girders, creep, shrinkage, deflection, deformation [1]