Now showing items 201-220 of 256

   Subject
   Service limit state,crack width,white tub,black tub,underground floor,underground wall,reinforced concrete [1]
   Silniční most, zavěšený most, předpjatý beton [1]
   Skladová část, administrativní část, železobeton, statický výpočet, konstrukční systém, požárně bezpečnostní řešení, požární odolnost, zatížení, únosnost [1]
   slab, behavioral analysis, deformation, reinforcement, serviceability limit states, strength limit states [1]
   Slab,locally supported,concrete,reinforcement,headed studs,shear stud rails,stirrup,shear,punching [1]
   sportovní hala, hotel, shromažďovací prostor, nosná konstrukce, železobeton, ocel, statický výpočet, patrový rám, deska, průvlak, sloup, ztužující stěna, výztuž, příhradový vazník, oblouk, základová patka, požárně bezpečnostní řešení, požární odolnost, projektová dokumentace [1]
   sports hall, hotel, assembly room, structure, reinforced concrete, steel, static design, storeyed frame, slab, girder, column, reinforcing wall, reinforcement, truss girder, arc, foundation block, fire safety solution, fire resistance, project documentation [1]
   spřažená konstrukce, prefabrikace, monolitická deska, prefabrikovaná deska [1]
   Stairs, impact sound isolation, isolation element, monolith, prefabricate, reinforced concrete, landing, flight of stairs [1]
   Stavební a demoliční odpad, Recyklované kamenivo, Beton s recyklovaným kamenivem, Přírodní kamenivo, Recyklační linka, Udržitelný rozvoj, Hodnocení životního cyklu [1]
   steel concrete composite structure, prefabrication, cast-in-place deck, precastelement deck [1]
   Steel reinforced concrete structures,floor structures,flat slabs,punching shear,total design moment method,equivalent frame method,finite element method [1]
   Storage part, administrative part, reinforced concrete, static design, structural systém, fire safety solution, fire resistance, load, limit load [1]
   Strop, konstrukce, stěna, průvlak, zatížení, namáhání, návrh, výztuž, model, beton, štíhlost [1]
   Stropní deska,lokálně podporovaná,beton,výztuž,trny,smykové lišty,třmínky,smyk,protlačení [1]
   Stropní konstrukce,vylehčená deska,výpočetní model,beton,výztuž,MSÚ,MSP [1]
   Structural Design,Assessment,Conference Hall,In situ Voided Slab [1]
   Suterénní stěna, zdivo, železobeton, cihla, tvárnice, malta, únosnost [1]
   Suterénní stěna,železobeton,zdivo,ztracené bednění,bílá vana [1]
   Testing,fibre reinforced concrete,recycled concrete aggregate,compressive strength,flexural tensile strength,resistance to freeze-thaw cycles,defrosting chemical agents [1]