Now showing items 1-20 of 819

  • Administrativní budovy a optimální pracovní prostředí 

   Author: Michaela Myslivečková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Kiczmerová Silvie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Diplomová práce se zabývá administrativními budovami a problematikou optimálního pracovního prostředí. Předmětem teoretické části jsou nejprve urbanistické požadavky na výstavbu administrativních objektů, typická konstrukční ...
  • Administrativní budovy pro státní instituce v hl. m. Praze 

   Author: Vrbická Martina; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se věnuje problematice umístění státních institucí, které sídlí v hlavním městě Praze buď v budovách ve vlastnictví státu či jiné státní instituce, nebo v budovách pronajatých od soukromých subjektů. Práce ...
  • Advantages of Pre-cast concrete in Airport construction 

   Author: Kristýna Kuparowitzová; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Kořínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce je ekonomickým zhodnocením výhod prefabrikace v rozvoji infrastruktury se zaměřením na výstavbu letišť a její nezbytnosti pro krátké trvání projektu. Technologie prefabrikovaných panelů je vysvětlena ...
  • Akvizice v developerském projektu 

   Author: Petrů Daniel; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Lohr Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou akvizičního procesu v developerském projektu při koupi společnosti, oproti klasickému akvizičnímu procesu při koupi samostatných pozemků. Během diplomové práce budou zhodnoceny ...
  • Akviziční proces stavební společnosti 

   Author: Douša Jiří; Supervisor: Burda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní způsoby řešení sporů ve stavebnictví 

   Author: Shengwang Li; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Vávra Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce se věnuje tématu Alternativních způsobů řešení sporů ve stavebnictví se zaměřením zejména na jeden z alternativních způsobů řešení sporů „Radou pro spory“ (Dispute boards), využití v České republice a v ...
  • Analysis of Construction Company's Competitiveness Factors and Development of Its Competitive Strategy 

   Author: Barashkova Ekaterina; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Tichý Milík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce je zaměřena na marketingové plánování ve stavebnictví. V teoretické části se popisuje současná situace na stavebním trhu s ohledem na specifické rysy marketingu ve stavebnictví. Práce dále zkoumá různé ...
  • Analytické metody optimalizace ploch 

   Author: Dědeček Jan; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce na téma Analytické metody optimalizace ploch se zaměřuje na způsoby přizpůsobení pracovního prostředí a prostor v rámci administrativních budov. Teoretická část se zabývá popsáním oboru facility management, ...
  • Analýza a vyhodnocení efektivity FM nemocnice 

   Author: Sybal Radek; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a vyhodnocení efektivity zavedení logistiky ve stavebním podniku 

   Author: Bára Sedmíková; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Šroba Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Cílem práce je posouzení efektivnosti zavedení specializovaného logistického oddělení, a to v největší stavební společnosti v tuzemsku, kterou je Metrostav a.s. Zhodnocení je provedeno pro konkrétní zakázku vůči původnímu ...
  • Analýza a vyhodnocení možnosti implementace BIM v malém stavebním podniku 

   Author: Vojta Jakub; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Tato práce má osvětlit obecné informace o implementaci BIM systémů a principů v rámci malého stavebního podniku zaměřeného přímo na realizaci stavebních projektů. Práce zachycuje podstatné záležitosti především z hlediska ...
  • Analýza a vyhodnocení specifik projektu Dýrafjarðargöng 

   Author: Kateřina Moslerová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Skuhra Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Tato diplomová práce je věnována tématu analýzy a vyhodnocení specifik zahraničního stavebního projektu na příkladu tunelu Dýrafjörður , který realizovala firma Metrostav a.s. na Islandu jako již svůj třetí islandský ...
  • Analýza a výběr nejlepší varianty využití usedlosti v Nedvězí 

   Author: Doležalová Barbora; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Analýza atraktivity krajských měst ČR pro developerské projekty 

   Author: Makový Vojtěch; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza developerského projektu "Kulturní centrum Most" 

   Author: Kalichová Milada; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Analýza developerských projektů bytových domů v Praze 

   Author: Kupec Josef; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza finančního zdraví stavebních společností Ústeckého kraje 

   Author: Vacek Lukáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Tématem této práce je zmapovat Vývoj finančního zdraví stavebních společností v Ústeckém kraji v letech 2007-2013. Má za cíl plošně zanalyzovat vývoj finančního zdraví a zjistit vliv, který na něj měla ekonomická deprese ...
  • Analýza investic v požární zkušebně 

   Author: Vaněk Jiří; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Hruška Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-09)
   Tato diplomová práce má za úkol zmapovat legislativu, kterou se obecně řídí oblast požární bezpečnosti staveb v České republice, dále se soustředí na požární zkušebnictví u nás, zejména pak na požární zkušebnu akciové ...
  • Analýza investice 

   Author: Snopek Tomáš; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza konceptu Smart Cities 

   Author: Pavlína Soulková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Ročárek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou konceptu Smart Cities s cílem ekonomického zhodnocení konkrétního projektu v rámci chytré Koncepce hl. m. Prahy Smart Prague do roku 2030. Komplexní analýza konceptu Smart ...