• Administrativní budovy pro státní instituce v hl. m. Praze 

   Autor: Vrbická Martina; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se věnuje problematice umístění státních institucí, které sídlí v hlavním městě Praze buď v budovách ve vlastnictví státu či jiné státní instituce, nebo v budovách pronajatých od soukromých subjektů. Práce ...
  • Akviziční proces stavební společnosti 

   Autor: Douša Jiří; Vedoucí práce: Burda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of Construction Company's Competitiveness Factors and Development of Its Competitive Strategy 

   Autor: Barashkova Ekaterina; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Tichý Milík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce je zaměřena na marketingové plánování ve stavebnictví. V teoretické části se popisuje současná situace na stavebním trhu s ohledem na specifické rysy marketingu ve stavebnictví. Práce dále zkoumá různé ...
  • Analytické metody optimalizace ploch 

   Autor: Dědeček Jan; Vedoucí práce: Macek Daniel; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce na téma Analytické metody optimalizace ploch se zaměřuje na způsoby přizpůsobení pracovního prostředí a prostor v rámci administrativních budov. Teoretická část se zabývá popsáním oboru facility management, ...
  • Analýza a vyhodnocení efektivity FM nemocnice 

   Autor: Sybal Radek; Vedoucí práce: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a vyhodnocení možnosti implementace BIM v malém stavebním podniku 

   Autor: Vojta Jakub; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Tato práce má osvětlit obecné informace o implementaci BIM systémů a principů v rámci malého stavebního podniku zaměřeného přímo na realizaci stavebních projektů. Práce zachycuje podstatné záležitosti především z hlediska ...
  • Analýza a výběr nejlepší varianty využití usedlosti v Nedvězí 

   Autor: Doležalová Barbora; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Analýza atraktivity krajských měst ČR pro developerské projekty 

   Autor: Makový Vojtěch; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza developerského projektu "Kulturní centrum Most" 

   Autor: Kalichová Milada; Vedoucí práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Analýza developerských projektů bytových domů v Praze 

   Autor: Kupec Josef; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza finančního zdraví stavebních společností Ústeckého kraje 

   Autor: Vacek Lukáš; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Tématem této práce je zmapovat Vývoj finančního zdraví stavebních společností v Ústeckém kraji v letech 2007-2013. Má za cíl plošně zanalyzovat vývoj finančního zdraví a zjistit vliv, který na něj měla ekonomická deprese ...
  • Analýza investic v požární zkušebně 

   Autor: Vaněk Jiří; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Hruška Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-09)
   Tato diplomová práce má za úkol zmapovat legislativu, kterou se obecně řídí oblast požární bezpečnosti staveb v České republice, dále se soustředí na požární zkušebnictví u nás, zejména pak na požární zkušebnu akciové ...
  • Analýza investice 

   Autor: Snopek Tomáš; Vedoucí práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza legislativních překážek při zadávání BIM ve veřejných zakázkách 

   Autor: Klátilová Lucie; Vedoucí práce: Kosina Vít; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá analýzou legislativních překážek při zadávání BIM ve veřejných zakázkách. V teoretické části nastiňuje rozvoj implementace BIM ve světě, v Evropě a České republice. Jsou zde uvedeny dodavatelské systémy, ...
  • Analýza metod tržního oceňování nemovitých věcí a jejich aspekty 

   Autor: Kačírek Roman; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se skládá z teoretické i praktické části. Teoretická část obsahuje řadu aspektů vztahujících se k tržnímu oceňování nemovitých věcí. Tyto aspekty doplňují oceňovací procesy o nové poznatky a v některých případech jde ...
  • Analýza možností implementace BIM z pohledu inženýringu 

   Autor: Hrouda Jiří; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá definicí a vysvětlení BIM, dále definicí a vysvětlením inženýringu. Součástí teoretické části práce je vysvětlení současné legislativní situace povolování staveb. Práce obsahuje ...
  • Analýza možností rekonstrukce areálu Strahovských kolejí 

   Autor: Vančatová Tereza; Vedoucí práce: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza možností využití design-build dodavatelského systému pro stavby městské infrastruktury a v dopravním stavitelství 

   Autor: Lachman Marek; Vedoucí práce: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Analýza možností zlepšení nepříznivé finanční situace vybraného objektu 

   Autor: Pecinová Magda; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Analýza nákladů a hodnocení rizik životního cyklu bytového domu 

   Autor: Permanová Petra; Vedoucí práce: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)