Now showing items 1-20 of 569

  • Administrativní budovy pro státní instituce v hl. m. Praze 

   Author: Vrbická Martina; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se věnuje problematice umístění státních institucí, které sídlí v hlavním městě Praze buď v budovách ve vlastnictví státu či jiné státní instituce, nebo v budovách pronajatých od soukromých subjektů. Práce ...
  • Akvizice v developerském projektu 

   Author: Petrů Daniel; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Lohr Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou akvizičního procesu v developerském projektu při koupi společnosti, oproti klasickému akvizičnímu procesu při koupi samostatných pozemků. Během diplomové práce budou zhodnoceny ...
  • Akviziční proces stavební společnosti 

   Author: Douša Jiří; Supervisor: Burda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analysis of Construction Company's Competitiveness Factors and Development of Its Competitive Strategy 

   Author: Barashkova Ekaterina; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Tichý Milík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce je zaměřena na marketingové plánování ve stavebnictví. V teoretické části se popisuje současná situace na stavebním trhu s ohledem na specifické rysy marketingu ve stavebnictví. Práce dále zkoumá různé ...
  • Analytické metody optimalizace ploch 

   Author: Dědeček Jan; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce na téma Analytické metody optimalizace ploch se zaměřuje na způsoby přizpůsobení pracovního prostředí a prostor v rámci administrativních budov. Teoretická část se zabývá popsáním oboru facility management, ...
  • Analýza a vyhodnocení efektivity FM nemocnice 

   Author: Sybal Radek; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a vyhodnocení možnosti implementace BIM v malém stavebním podniku 

   Author: Vojta Jakub; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Tato práce má osvětlit obecné informace o implementaci BIM systémů a principů v rámci malého stavebního podniku zaměřeného přímo na realizaci stavebních projektů. Práce zachycuje podstatné záležitosti především z hlediska ...
  • Analýza a výběr nejlepší varianty využití usedlosti v Nedvězí 

   Author: Doležalová Barbora; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Analýza atraktivity krajských měst ČR pro developerské projekty 

   Author: Makový Vojtěch; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Analýza developerského projektu "Kulturní centrum Most" 

   Author: Kalichová Milada; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Analýza developerských projektů bytových domů v Praze 

   Author: Kupec Josef; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza finančního zdraví stavebních společností Ústeckého kraje 

   Author: Vacek Lukáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Tématem této práce je zmapovat Vývoj finančního zdraví stavebních společností v Ústeckém kraji v letech 2007-2013. Má za cíl plošně zanalyzovat vývoj finančního zdraví a zjistit vliv, který na něj měla ekonomická deprese ...
  • Analýza investic v požární zkušebně 

   Author: Vaněk Jiří; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Hruška Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-09)
   Tato diplomová práce má za úkol zmapovat legislativu, kterou se obecně řídí oblast požární bezpečnosti staveb v České republice, dále se soustředí na požární zkušebnictví u nás, zejména pak na požární zkušebnu akciové ...
  • Analýza investice 

   Author: Snopek Tomáš; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza legislativních překážek při zadávání BIM ve veřejných zakázkách 

   Author: Klátilová Lucie; Supervisor: Kosina Vít; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá analýzou legislativních překážek při zadávání BIM ve veřejných zakázkách. V teoretické části nastiňuje rozvoj implementace BIM ve světě, v Evropě a České republice. Jsou zde uvedeny dodavatelské systémy, ...
  • Analýza metod tržního oceňování nemovitých věcí a jejich aspekty 

   Author: Kačírek Roman; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se skládá z teoretické i praktické části. Teoretická část obsahuje řadu aspektů vztahujících se k tržnímu oceňování nemovitých věcí. Tyto aspekty doplňují oceňovací procesy o nové poznatky a v některých případech jde ...
  • Analýza možností implementace BIM z pohledu inženýringu 

   Author: Hrouda Jiří; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá definicí a vysvětlení BIM, dále definicí a vysvětlením inženýringu. Součástí teoretické části práce je vysvětlení současné legislativní situace povolování staveb. Práce obsahuje ...
  • Analýza možností rekonstrukce areálu Strahovských kolejí 

   Author: Vančatová Tereza; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza možností využití design-build dodavatelského systému pro stavby městské infrastruktury a v dopravním stavitelství 

   Author: Lachman Marek; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Analýza možností zlepšení nepříznivé finanční situace vybraného objektu 

   Author: Pecinová Magda; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)