Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 569

  • Finanční ukazatele vybraných stavebních společností a srovnání s průměrnými ukazateli z jiných odvětví 

   Autor: Hrabák Ondřej; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Burešová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou velkých stavebních společností v České republice a jejich specifiky ve finančních ukazatelích. V rámci teoretické části je nejprve uveden přehled z použité odborné literatury, ...
  • Zakázky specializovaných stavebních firem 

   Autor: Horák Ondřej Lubor; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Kučerová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Diplomová práce řeší problematiku nabídkové, předvýrobní a výrobní přípravy zakázek specializovaných malých a středních firem zaměřených na realizaci kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Teoretická část práce seznamuje ...
  • Řízení subdodávek ve stavební firmě 

   Autor: Hodonská Ivana; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Baulovič Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce se zabývá řízením subdodávek v konkrétní stavební firmě, a to u jedné z realizovaných staveb. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy pro ...
  • Rozbor problematiky implementace knihoven objektů BIM 

   Autor: Havlůj Dominik; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Dvořák Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Tato diplomová práce je zaměřena na jednu z mnoha oblastí rychle se rozvíjejícího BIMU (Informační Modelování/Management Budov) - knihovny objektů. V úvodu bude zanalyzována situace v Itálii. V teoretické části budou ...
  • Kapacitní a technicko-výrobní možnosti realizace Metropolitního plánu v oblasti bytové výstavby v Praze 

   Autor: Devátý Marek; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Podhora Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá bytovou výstavbou na území hl.m. Prahy z historického, současného a budoucího hlediska. Diplomová práce posuzuje aktuální návrh Metropolitního plánu a v závěru přináší konkrétní kroky pro ...
  • Ocenění nemovité věci a škody vzniklé povodní 

   Autor: Jansa Michal; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Berger Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce pracuje s hypotézou poškození rodinného domu vlivem povodně. V první části práce je vyčíslena tržní hodnota objektu a stanoveno celkové poškození. Na základě zjištěných škod se tato práce dále zabývá likvidací ...
  • Předběžná studie proveditelnosti BD Louny Na Valích 

   Autor: Jirman Radek; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Jakubše Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti bytového domu ve městě Louny v ulici Na Valích. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje jednotlivé fáze výstavbového projektu, ...
  • Rizika výstavbového projektu 

   Autor: Juráková Klára; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Merunka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Předmětem diplomové práce "Rizika výstavbového projektu" je vytvoření rizikové analýzy projektu bytového komplexu Zátiší Rokytka. V teoretické části jsou definovány základní pojmy rizikové analýzy a metody rizikové analýzy. ...
  • Claim management of EPC turnkey projektů 

   Autor: Kahoun Zdeněk; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Winkler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Diplomová práce se zabývá claim managementem a řešením sporů ve stavebnictví. Zprostředkovává porozumění problematice claim managementu se specializací na Engineering procurement construction (EPC) projekty, které mohou ...
  • Veřejné dražby nemovitých věcí 

   Autor: Kuntová Kamila; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Kupec Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá veřejnými dražbami nemovitých věcí. V úvodní části jsou popsány základní pojmy týkající se legislativy, způsoby nabytí vlastnického práva a metody tržního oceňování nemovitostí. Dále se práce ...
  • Přínos certifikačních systémů a jejich důsledky 

   Autor: Kovandová Veronika; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kopáčová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Diplomová práce se zabývá environmentálními certifikacemi budov, které stavbu budovy hodnotí z hlediska jejího dopadu na životní prostředí. Hlavním cílem této práce je vytvoření komplexního přehledu certifikačních systémů ...
  • Řízení malé stavební firmy 

   Autor: Korcová Radka; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Stoklasa Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Diplomová práce se zabývá analýzou malé stavební firmy působící v Mariánských Lázních. V práci je nejprve představen současný stav, jsou definovány potencionální problémy firmy a následně je navržena nová organizační ...
  • Vyhodnocení variant řešení projektu MEOPTA 

   Autor: Korčák Tomáš; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Šulc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Tato diplomová práce srovnává varianty řešení výstavbového projektu v podobě redevelopmentu brownfieldu nacházejícím se v pražských Košířích. Konverze bývalé výrobní budovy v luxusní loftové bydlení industriálního charakteru ...
  • Analýza realitního trhu v Praze 

   Autor: Kyselová Adéla; Vedoucí práce: Brožová Lucie; Oponent práce: Glazar František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Téma diplomové práce je analýza realitního trhu v Praze. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy, popis realitního trhu v Praze, jeho vývoj v minulých letech a výhled do budoucna. Jsou zde zmíněny největší ...
  • Vyhodnocení investice do logistického areálu určeného k dlouhodobému pronájmu 

   Autor: Makovec Martin; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Mazáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do logistického areálu určeného k dlouhodobému pronájmu. V teoretické části diplomové části se zaměřuji na popis investičního prostředí, na jednotlivé fáze investičního ...
  • Řízení změn v developerském projektu 

   Autor: Lakomá Lucie; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Břuska Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením změn a klientských změn v developerském projektu Marina Island v pražských Holešovicích. Práce ukazuje procesy změnového řízení jak obecně, tak na konkrétním projektu. Je provedena ...
  • Ochrana životního prostředí a její vliv na přípravu staveb 

   Autor: Kortán Jakub; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Měšťan Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tématem této diplomové práce je popis a hodnocení dopadu ochrany životního prostředí na výstavbu objektů. Práce je dále členěna do čtyř částí. V první části bude popsán důvod ochrany životního prostředí a uvedení do celkové ...
  • Nástroj pro stanovení nákladové ceny investora typového bytového domu 

   Autor: Straškrábová Jiřina; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Křikava Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce "Nástroj pro stanovení nákladové ceny investora typového bytového domu" se skládá ze dvou hlavních částí. První, teoretická část, se zaměřuje na vysvětlení a popis veškerých odborných pojmů vyskytujících ...
  • Proaktivní přístup stavebních firem k potenciálním zákazníkům 

   Autor: Rendl Tomáš; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Šatný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
   Diplomová práce se v první části zaměřuje na teoretické vysvětlení pojmů z oblasti komunikace, internetového a obsahového marketingu na internetu, principů zajišťování širšího souboru dat a stavebního práva. Dále je v ...
  • Role projektového manažera při řízení stavby Rekonstrukce silnice II/115 Černošice 

   Autor: Slaba Filip; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Kašpar Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce se věnuje podrobnému popisu činností, které vykonává manažer stavby při realizaci liniové stavby II/115 Černošice, rekonstrukce silnice. Práce popisuje nejen funkce manažera stavby, ale také společnost, ...