Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 496

  • Podnikatelský plán - Výroba betonových výrobků 

   Autor: Dušek Jaroslav; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu startupové firmy. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Cílem práce je sestavit kvalitní podnikatelský plán pro vnitřní potřebu tak, aby bylo zřejmé, ...
  • Byt jako investice 

   Autor: Kadlec Daniel; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Diplomová práce se zabývá tématem oceňování nemovitých věcí. V teoretické části je podrobně vysvětlena výnosová metoda při tržním ocenění, včetně vysvětlení používaných pojmů při oceňování a výpočtových vzorců. Praktická ...
  • Ocenění stavební společnosti 

   Autor: Krausová Aneta; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-20)
   Tato diplomová práce se zabývá oceňováním zvolené stavební společnosti FOUKAL, s.r.o. Cílem práce je stanovit objektivní hodnotu této společnosti k 1.1.2017 z pohledu externího znalce. Mimo to je snahou provést porovnání ...
  • Volba kritérií pro výběr aplikačního softwaru pro řízení projektu 

   Autor: Macková Lucia; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Předmětem této práce je vymezení kvalitativních kritérií pro posouzení a výběr informačního systému poslední generace pro projektové řízení stavebních zakázek. Pro dosažení tohoto cíle byla provedena identifikace požadavků ...
  • Systémové přístupy přípravy a realizace vodohospodářských staveb 

   Autor: Marešová Veronika; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Vavřina Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Záměrem diplomové práce je zpracování uceleného souhrnu problematiky řízení rizik při přípravě a realizaci vodohospodářských staveb a zhodnocení systému řízení rizik ve vybrané společnosti. Teoretická část práce je věnována ...
  • Environmentální certifikace bytového domu a její dopad na celkové náklady stavby 

   Autor: Hoch Jaroslav; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Diplomová práce je zaměřena na environmentální certifikace staveb, které hodnotí soulad se základními principy udržitelné výstavby. Cílem práce je vyhodnocení a certifikace konkrétního projektu bytového domu a následné ...
  • Studie proveditelnosti letního dětského tábora v Kralovicích 

   Autor: Holcman Jakub; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-02)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením variant, které vyplývají z analýz studie proveditelnosti letního dětského tábora. Studií je řešena rekonstrukce celého areálu. Postupně je popsána analýza projektu, analýza trhu, ...
  • Porovnání stavu implementace BIM ve veřejných zakázkách v České republice a Dánsku 

   Autor: Kollmann Martin; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je porovnání míry implementace metody BIM ve veřejných zakázkách na dvou vybraných trzích - Dánsko a Česká republika. Protože je pojem BIM více a více skloňovaným pojmem, hodně zemí se uchyluje k ...
  • Finanční anlaýza stavebního podniku v období krize 

   Autor: Knapová Helena; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Hlavním cílem této práce je provést finanční analýzu stavebního podniku Eurovia CS, a.s. mezi roky 2006 až 2016. Práce se také zabývá pozorováním vlivu finanční krize z roku 2008. Data pro analýzu, například data z finančních ...
  • Aplikace systémového řízení pro sledování projektů 

   Autor: Lochman Petr; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce na téma aplikace systémového řízení na sledování projektů, je návrh a vytvoření systémového nástroje pro řešení této problematiky. Nástroj je vytvořen jako počítačový program, který komunikuje s ...
  • Analýza stavební zakázky ve stavební společnosti 

   Autor: Hošková Hana; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Vykydalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou stavebních zakázek ve stavební společnosti jak v teoretické rovině, tak i na případové studii. Analyzován je průchod stavební zakázky společností od nabídkového řízení až po předání ...
  • Komparace vybraných lokalit z pohledu investice do nemovitosti 

   Autor: Rychterová Michaela; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce je srovnání vybraných lokalit, dle stanovených požadavků a kritérií investora, z pohledu investice do nemovitosti. V první části práce autorka definuje veškerá kritéria včetně jejich bodového ohodnocení, ...
  • Implementace BIM do STRABAG a.s. v pobočce Pozemního a inženýrského stavitelství na území České republiky 

   Autor: Ehlová Eliška; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce je návrh procesu implementace BIM do stavební společnosti STRABAG a.s. V teoretické části je zjednodušeně vysvětlen pojem BIM, Informační modelování staveb, možnosti jeho využití pro dodavatele staveb ...
  • Hodnocení variant rozšíření podniku na základě nákladů životního cyklu 

   Autor: Stefurak Jan; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Němečková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   V diplomové práci s názvem "Hodnocení variant rozšíření podniku na základě nákladů životního cyklu" je vytvořeno porovnání čtyř variant možného přesunu společnosti zabývající se kovovýrobou s využitím metody nákladů životního ...
  • Prefabrikace v mostním stavitelství 

   Autor: Veltruská Kateřina; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této práce je zjistit výhodnost větší míry využití prefabrikace v mostním stavitelství. Nejdříve je analyzován vývoj dopravy, stav silniční a dálniční sítě a nastavení investic do dopravní infrastruktury České ...
  • Ocenění standardního a pasivního rodinného domu 

   Autor: Mikešová Nikol; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá oceňováním standardního a pasivního rodinného domu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy použitých metod oceňování a popsání základních znaků a pojmů z oblasti oceňování u ...
  • Technicko-ekonomická studie pro záměr přestavby zemědělského objektu na domov pro seniory 

   Autor: Skřepský Miroslav; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce "Technicko-ekonomická studie pro záměr přestavby zemědělského objektu na domov pro seniory" je vytvoření studie pro přestavbu stávajícího objektu "kravína" pro ubytování pro seniory v obci Stará ...
  • Energetický management měst v ČR 

   Autor: Špačková Lucie; Vedoucí práce: Karásek Jiří; Oponent práce: Bačovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cena energie se v dlouhodobém horizontu neustále zvyšuje a výdaje za energii v rámci měst a obcí tvoří cca 10-15 % provozních výdajů. Správně zavedený energetický management vede k podstatným finančním úsporám. Diplomová ...
  • Projektové řízení výstavbového projektu 

   Autor: Tran Patrik; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Solár Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení ve stavebním prostředí. V rámci teoretické části jsou popsána specifika projektu, standardy projektového řízení, vybrané metody projektového řízení, projekty ve ...
  • Analýza situace v českém stavebnictví 

   Autor: Barták Miloslav; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tématem této práce je analýza situace v českém stavebnictví. Nejprve jsou zanalyzovány vstupy do stavebnictví z hlediska možností investic, jejich shrnutí hlavních oblastí, vyvození důsledků a potřeby nezbytné nutnosti ...