Now showing items 1-20 of 743

  • Návrh revitalizace brownfieldu Jiviny 

   Author: Klára Kukačová; Supervisor: Kadeřábková Božena; Opponent: Ptáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Předmětem diplomové práce je představení brownfieldu Jiviny, který je součástí pražské městské části Ruzyně, a následné vytvoření možností jeho revitalizace. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části, ...
  • Vyhodnocení investičního záměru Lipno Korza 

   Author: Jakub Mikeš; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Husák Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Autor diplomové práce se zabývá metodami a způsoby, které vyhodnocují developerské projekty či jiné investiční záměry. Tyto metody jsou nejdříve jednotlivě popsány a poté aplikovány na určitý typ investičního záměru. Po ...
  • Výstavba developerského projektu bytového domu a její vyhodnocení ve městě Plzeň 

   Author: Jan Němec; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem práce je vyhodnocení efektivnosti dvou variant investice do bytového komplexu umístěného v širším centru krajského města Plzně. První varianta zvažuje budoucí pronájem nemovitosti a varianta druhá následný prodej ...
  • Změny ceny vodovodní a kanalizační sítě v jednotlivých stupních projektové dokumentace 

   Author: Jakub Panáček; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Richter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce pojednává o proměnlivosti pořizovací ceny projektu veřejného vodovodu a kanalizace v obcích České republiky z pohledu jednotlivých fází projektové dokumentace, ale také v průběhu délky trvání těchto ...
  • Pronájem provizorních mostních konstrukcí - podnikatelský záměr 

   Author: Jaroslav Plzák; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Škoda Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru ve formě podnikatelského plánu pro založení nové společnosti v odvětví pronájem provizorních mostních konstrukcí. Teoretická část obsahuje definici podnikatele ...
  • FINANČNÍ A PROCESNÍ ANALÝZA STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI ARCH CONSTRUCT S.R.O. 

   Author: Aneta Samcová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Nedbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce je zaměřena na finanční a procesní analýzu vybrané společnosti Arch Construct s.r.o., která podniká ve stavebním odvětví. V první teoretické části této práce jsou představeny prostředky, které jsou ...
  • Analýza potřeb pro zavedení FM na projektu kancelářské budovy 

   Author: Aleksandr Tarzian; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Polák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá analýzou potřeb pro implementaci facility managementu na konkrétním projektu kancelářské budovy. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. ...
  • Současné a plánované postupy pro povolování staveb v ČR 

   Author: Ludmila Stará; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Měšťan Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Předmětem této diplomové práce je porovnání způsobů povolování staveb podle současného stavebního zákona 183/2006 Sb. a podle nového stavebního zákona 283/2021 Sb. Práce nejprve popisuje povolování dle současného zákona, ...
  • Zhodnocení potenciálu investic do nemovitostí ve Středočeském kraji 

   Author: Sergey Mochalin; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Holcman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Úkolem diplomové práce je na základě sběru statistických a popisných dat sestavit ucelený obraz disparit jednotlivých okresů Středočeského kraje a jeho následné využití pro závěrečné praktické meziokresní vyhodnocení. ...
  • Sanace a odstranění vlhkosti podzemních stěn v historickém objektu v Českém Krumlově 

   Author: Đorđe Ljubisavljević; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Šrámek Oto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce se zabývá problematikou sanace a odstranění vlhkosti podzemních stěn historického objektu v Českém Krumlově. Úvodní část se zabývá historií a stavebně historickým průzkumem objektu. Teorie diplomové práce ...
  • Zemědělský brownfield Stará Ves nad Ondřejnicí - Návrhy nového využití a jejich investiční příprava 

   Author: Nikol Měřvová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Kalíšková Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce je zaměřena na přeměnu zemědělského brownfieldu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, sestavením nových návrhů na jeho využití a jejich oceněním. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část ...
  • Daňová zátěž podnikatelských subjektů ve stavebnictví podle právní formy 

   Author: Jan Berný; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Náplní práce je srovnání daňové zátěže různých podnikatelských forem. V modelových případech jsou zpracovány konkrétní příklady, které byly vytvořeny za účelem daňové optimalizace. Tyto příklady se týkají porovnání zdanění ...
  • Cenová mapa rodinných domů typu bungalov 

   Author: Kateřina Kotrčová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Předmětem této diplomové práce je tvorba orientační cenové mapy novostaveb rodinných domů typu bungalov. Cenová mapa je založena na ocenění uvažovaného typu nemovité věci v jednotlivých krajích České republiky. Základem ...
  • Podnikatelský záměr využití objektu obchodního centra ve městě Sokolov 

   Author: Adam Sachl; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investiční příležitosti do obchodního centra ve městě Sokolov. Nejdříve je investiční příležitost popsána, je přiblížen současný technický stav a stanovena tržní hodnota. Dále jsou ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních podniků a vliv pandemie COVID-19 

   Author: Veronika Neradová; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce se zabývá finanční analýzou vybraných stavebních společností a zhodnocením vlivu pandemie COVID-19 na tyto společnosti. V úvodu práce jsou stanoveny cíle práce, kterých by mělo být dosaženo. Následně je ...
  • Studie proveditelnosti výstavby bytového domu v Českých Budějovicích 

   Author: Lucie Jirotková; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Obsahem diplomové práce je návrh zefektivnění využití stávající budovy a pozemku v centru Českých Budějovic. Základní myšlenkou je realizace nástavby a dostavby objektu za účelem rozšíření residenčních prostor. V úvodní ...
  • Činnosti investora při přípravě realizace rodinného domu 

   Author: Adéla Čejková; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Slabý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodné nemovitosti ke koupi. Teoreticko-metodologická část obsahuje seznámení s důležitým názvoslovím obsaženým v diplomové práci, s teorií hledaní stavebního pozemku, jeho ...
  • Optimalizace komunikačního workflow v rámci přípravy projektu metodikou BIM 

   Author: Tomáš Katolický; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Fritz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   V diplomové práci jsou analyzovány tradiční způsoby komunikace a proveden návrh nastavení a koordinace komunikačních procesů s využitím metodiky BIM. Vybraná komunikační workflow jsou realizována v rámci případové studie ...
  • Analýza tržních a směrných cen cenových soustav v ČR 

   Author: Markéta Matyášová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Špás Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem jednotkových směrných cen v cenových soustavách ÚRS a RTS DATA od roku 2019 až po aktuální cenovou hladinu 2021 02. Stavební průmysl zažívá následkem Covid-19 krizi a ceny stavebních ...
  • Economics of Green Roofs in Urban Environment 

   Author: Jáchym Rykl; Supervisor: Karásek Jiří; Opponent: Tuháček Maritn
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Zelené střechy zde byly od dávné historie, ale v poslední době jsou čím dál více rozšířenější. Důvodem je jejich pozitivní účinek na život ve městech. Zelené střechy jsou jedním dílkem v mozaice opatření, která zpomalují ...