Now showing items 1-20 of 582

   Subject
   - aluminium construction - database of contracts - price indicators - regression curve - direct and indirect costs - AC-calc: tool for pricing of aluminium construction [1]
   - hliníkové konstrukce - databáze zakázek - cenové ukazatele - regresní křivka - přímé a nepřímé náklady - AC-calc: nástroj na oceňování hliníkových konstrukcí [1]
   3E principles, effectiveness, efficiency, economy, public procurement, economic return, sustainability [1]
   4Projects, BIM - Building Information Modeling, IPD - Integrated Project Delivery, Project Management, Software solution of managing projects [1]
   4Projects, BIM - Informační modelování budov, IPD - Integrovaná dodávka projektu, Projektový management, Softwarová podpora řízení projektů [1]
   A feasibility study, net-present-value, price map, financial plan, analysis of the risks. [1]
   Acquisition,development project,company,risks,due diligence [1]
   Additional costruction works, cultrural heritage, tender, restoration [1]
   Akvizice,developerský projekt,společnost,rizika,due dilligence [1]
   Analysis of the situation,Czech building industry,investment,concept,legislation,EU funds,Ministry of Investments and Construction,main problems of construction [1]
   Analýza nákladů a přínosů, CBA, zateplování, finanční analýza, ekonomická analýza, analýza citlivosti [1]
   Analýza okolí, náklady, výnosy, hodnocení efektivnosti [1]
   Analýza situace,české stavebnictví,investice,koncepce,legislativa,fondy EU,Ministerstvo investic a výstavby,hlavní problémy stavebnictví [1]
   Analýza trhu, analýza rizik projektu, finanční analýza, zdroje financování. [1]
   Analýza trhu, marketingový mix, nákladový způsob ocenění nemovitosti, finanční analýza, finanční ukazatele, analýza rizik. [1]
   analýza trhu,nemovitá věc,bytová jednotka,koupě,pronájem,návratnost investice [1]
   apartment,investment,return on investment,appraisal,income method,real estate [1]
   Apartment,real estate market,analysis,investment,price [1]
   appraisement, real estate, market value, method of comparison, method of returns, cost method, depreciation, administrative price [1]
   Appraisement, reconstruction, financial plan [1]