Now showing items 701-720 of 2342

  Subject
  facade [2]
  Facility management Facility manager Supporting processes [1]
  Facility management Facility manažer Podpůrné procesy [1]
  Facility management [3]
  facility management [2]
  Facility management, BIM, COBie, CAFM system, Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague [1]
  Facility management, BIM, COBie, CAFM systém, Fakulta stavební ČVUT v Praze [1]
  Facility Management, Facility manager, controller, Computer-aided facility management, Alstanet Facility Management, passportisation, passport, code, workflow [1]
  Facility management, facility manager, life cycle cost, náklad, technické zařízení budov, výnos. [1]
  Facility Management, Facility manažer, dispečer, Computer-aided facility management, Alstanet Facility Managemet, pasportizace, pasport, kód, workflow [1]
  Facility management, nemovitost, údržba, správa, služby, insourcing, outsourcing, facility manager [1]
  Facility management, obchodní centrum, poptávkové řízení, norma ČSN EN 15221, vzduchotechnika, chlazení, topení, dieselagregát [1]
  Facility management, property, maintenance, management, services, insourcing, outsourcing, facility manager [1]
  Facility management, shopping center, tender, standard EN 15221, air conditioning, cooling, heating, diesel generator [1]
  Facility management,efektivnost,nemovitost,služba,ostraha,úklidové služby,řízení [1]
  Facility management,effectivity,property,service,security,cleaning services,controlling [1]
  Facility management,energy management,benchmarking,facility manager,energy manager,energy balance,energy performance of building [1]
  facility management,guideline,supplier,technical purchase,tender,order [1]
  factors influencing price and rent [1]
  faktory ovlivňující ceny a nájem [1]