Now showing items 1-1 of 1

  • Přínosy využití multi-technického servisu pro obchodní centrum 

   Author: Brynych Radek; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   V této práci byl nejprve vysvětlen význam facility managementu od jeho počátků do dnešní doby. Následně bylo popsáno rozdělení facility managementu, norma ČSN EN 15221 (všech 7 částí včetně příloh), související obory a ...