Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení nabídek podpůrných služeb 

   Author: Melka Jakub; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-06)
   Diplomová práce pojednává o podstatě, cílech a významu uplatnění facility managementu ve společnosti. Teoretická část definuje základní pojmy facility managementu, popisuje jeho historii a současnost a zároveň zkoumá ...