Now showing items 1-3 of 3

  • Riziková analýza investičních záměrů v oblasti rekonstrukcí budov a jejich následného provozu 

   Author: Jakub Bláha; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Knap Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá rizikovou analýzou investičních záměrů v oblasti rekonstrukcí budov a jejich následného provozu. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část představuje rizikovou ...
  • Vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor z pohledu facility a projektového managementu 

   Author: Josef Vlček; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Černý Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení záměru na změnu firemních prostor zpohledu facility managementu a projektového managementu. Teoretická část se zabývá tématy facility managementu a projektového managementu se ...
  • Zvýšení efektivity poskytovatele facility managementu 

   Author: Tomáš Machovec; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Goldšmíd Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   V této diplomové práci se řeší služby poskytovatele Facility managementu. K vypracování práce bylo nutné zanalyzovat poskytované služby, jejich podrobný popis a průzkum vozového parku. Cílem této práce je zhodnotit, ...