Now showing items 345-364 of 644

  • Studie čistého provozu v nemocnici 

   Author: Tereza Šamsová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Dvořáková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá čistými provozy ve zdravotnictví, především operačními sály. Práce je zaměřena na zařízení vzduchotechniky, která jsou pro čisté prostory nezbytná. V teoretické části je zpracován přehled ...
  • Studie přeměny skladu v čisté prostředí optické laboratoře 

   Author: Roškotová Kateřina; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce zpracovává koncepci přeměny čistého skladu laserového centra na optickou laboratoř s vyšší třídou čistoty. Návrh řešení by měl zajistit splnění požadovaných parametrů třídy čistoty ISO 6 dle ČSN EN ISO ...
  • Studie řešení osvětlení učeben s důrazem na vysoký zrakový komfort 

   Author: Jan Marx; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Baxant Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zaměřuje na parametry vizuálního komfortu ve školských prostorách. Analyzuje nežádoucí zrakové jevy a poskytuje možná řešení pro jejich eliminaci, či potlačení. Záměrem práce je ukázat důležitost změny principu ...
  • Studie vlastností vzduchotechnického potrubí 

   Author: Lukáš Horváth; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Pump Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Náplňou tejto diplomovej práce je porovnanie kľúčových vlastností vzduchotechnických potrubí vo viacerých variantoch. Práca je zložená j troch častí. V prvej časti boli porovnané vlastnosti z materiálovej stránky, technických ...
  • Studie využití energie moře 

   Author: Hronová Michaela; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
  • Světlo a světelné prostředí 

   Author: Klempířová Petra; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Vaňková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této diplomové práce je popis světla a světelného prostředí. První část práce obsahuje základní popis světelné techniky a vliv světelného prostředí na člověka. V druhé části práce jsou získané poznatky aplikovány ...
  • Systém chlazení administrativní budovy 

   Author: Drahňovská Kateřina; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systémová instalace restauračního zařízení 

   Author: Jenčová Lucie; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Systémy větrání bytového domu 

   Author: Kouba Miroslav; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technické sytémy v rodinném domě s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Filip Novotný; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Korecký Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem technických systémů domu s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část práce definuje pojem "Dům s téměř nulovou spotřebou energie", stručně popisuje jeho význam a stanovuje jeho ...
  • Technické zařízení hydroponického skleníku 

   Author: Hanuš Jakub; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Technické zasněžování 

   Author: Stránský Jiří; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tepelná pohoda v budovách s nízkou spotřebou energie 

   Author: Lozoviuková Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Tepelná stabilita budov v letním období 

   Author: Pavlík Petr; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teplovzdušné vytápění a větrání v bytovém domě 

   Author: Leyerová Veronika; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Teplovzdušné vytápění a vzduchotechnika sportovní haly 

   Author: Francl Lukáš; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Tlakové ztráty místními odpory vnitřního vodovodu 

   Author: Metzová Vendula; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Umístění požárních hlásičů v památkově chráněných objektech 

   Author: Zámoravcová Iveta; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na současný stav poznání v oblasti požárních hlásičů a jejich umístění, technologii detekce požáru zaměřená na nejpoužívanější hlásiče, nové metody využití hlásičů i typy, ...
  • Uplatnění skladování elektrické energie v budovách 

   Author: Kráčmar Jan; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   V této bakalářské práci jsou popsány příznivé a nepříznivé vlivy aplikace obnovitelných zdrojů energie v budovách, zvláště fotovoltaických elektráren, na odběr elektrické energie. Cílem práce je nabídnout možnosti řešení ...
  • Úsporné umělé osvětlení 

   Author: Somerauerová Hana; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)