Now showing items 494-513 of 1772

  Subject
  Facade [2]
  facade system [1]
  facades typology [1]
  facilities of the building site [1]
  Facility management [2]
  facility management [3]
  facility management, facility, management, manager, support processes, core business, facility manager [1]
  facility management, facility, management, manažer, podpůrné činnosti, hlavní činnost, facility manažer [1]
  Facility management, life cycle of construction, work environment, Users preferences for office buildings [1]
  Facility management, management of asset and building, municipality [1]
  Facility management, správa majetku a budov, obec [1]
  Facility management, životní cyklus stavby, pracovní prostředí, preference uživatelů administrativních budov [1]
  Facility management,local governing body,management and record of asset,CAFM,BIM,Smart City [1]
  Facility management,optimalizace,kancelář,obsazenost,využití [1]
  Facility management,optimizing,office,occupancy,utility [1]
  Facility Management,State Management,Administrative Building,Private Buildings,Evaluation System of Administrative Buildings [1]
  Facility Management,státní správa,administrativní budova,veřejné budovy,systém hodnocení administrativních budov [1]
  Facility management,územně samosprávný celek,správa a evidence majetku,CAFM,BIM,Smart City [1]
  Faculty of Civil Engineering CTU in Prague,Facility management,quality,service level,agreement [1]
  Faculty of Civil Engineering CTU in Prague,facility management,strategic objective,operational efficiency [1]