Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti zavedení Facility managementu do prostředí organizací řízených územně samosprávním celkem 

   Author: Zubrová Tereza; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Schön Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou tematických celků. Teoretická část pojednává o problematice oboru Facility management. Budou představeny základní termíny a definice, úrovně řízení, oblasti, FM služby a formy jejich ...