Recently added

Now showing items 1-20 of 476

  • Systém řízení BOZP ve stavebním projektu 

   Author: Martin Zeidler; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice zajišťování a řízení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v systému dodávek stavebních projektů. V úvodní části práce jsou rozebrány české legislativní požadavky ...
  • Systém řízení údržby pozemních komunikací 

   Author: Ondřej Semilský; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Pucholtová Laura
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku údržby dopravní infrastruktury za použití zásad facility managementu. Jedná se o syntézou dvou oborů, které dosud nebyly příliš provázány. Práce obsahuje zpřehlednění problematiky, ...
  • Tvarově optimalizovaný 3D tištěný betonový oblouk 

   Author: Huu Tan Nguyen; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této diplomové práce je zrealizovat parametricky navržený a optimalizovaný betonový oblouk pro dané zatížení pomocí technologie 3D tisku. Zprvu jsou obecně popsány principy parametrického navrhování, generativního ...
  • Stavebně technologický projekt Bytové domy Stodůlky 

   Author: Jakub Krásl; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Baulovič Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu dvou bytových domů Jeremiášova, Praha 13 - Stodůlky. Autor vytváří optimální řešení z hlediska struktur prostoru, času a technologie. Dále se autor zabývá ...
  • Analýza únosnosti ACB vozovek s využitím syntetických vláknitých výztuží 

   Author: Martin Krůta; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Melichar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti asfaltocementového kompozitu (ACB) s rozdílnými typy syntetických výztuží. Předmětem řešení teoretické části je představení jednotlivých typů syntetických vláknitých výztuží a ...
  • Provádění dlažeb za pomoci robotického systému 

   Author: Patrik Rienessl; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Šafrata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá prováděním dláždění za pomocí robotického systému. V práci je obsažena rešerše aktuálního stavu využívání robotů k dláždění. Pokračuje popisem Průmyslu 4.0 a problematikou zavedení Stavebnictví ...
  • Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU 

   Author: Vendula Beranová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Krupa Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU. Posouzení předané projektové dokumentace. Řešení prostorové, časové a technologické struktury. Návrh zařízení staveniště. Technologický ...
  • Metodika a vývoj nástroje pro zefektivnění logistiky stavebních výrobků na staveništi s pomocí BIM 

   Author: Tomáš Baier; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Michálik Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky a vývojem nástroje pro zefektivnění logistiky stavebních výrobků na staveništi s pomocí BIM. Cílem bylo navrhnout ucelenou metodiku a přijít s jednoduchým způsobem sledování ...
  • Problematika správy majetku a zajištění služeb ve školním zařízení 

   Author: Roman Vojta; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Plánička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou způsobu zajištění správy majetku ve školním zařízení Gymnázia Prachatice. Autor zde představuje tuto organizaci a analyzuje stávající zajištění podpůrných služeb. V návaznosti ...
  • Problematika řešení klientských změn v developerském projektu 

   Author: Lenka Střelbová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Fuksa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řešení klientských změn v developerském projektu v Dolních Měcholupech v Praze. Úvodní teoretická část je zejména orientována na developerský projekt, kde jsou popsány ...
  • Mrazuvzdornost hliněných omítek stabilizovaných polymery 

   Author: Michal Seidl; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Kočí Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce se věnuje zkoušce mrazuvzdornosti venkovních hliněných omítek stabilizovaných polymery. V rámci práce je zpracována celková rešerše problematiky hliněných omítek včetně laboratorního zkoumání, zda jsou takto ...
  • Problematika vícepodlažních dřevostaveb 

   Author: Antonín Tomeček; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Stodůlka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce srovnává ekonomické a environmentální výhody a nevýhody vícepodlažních dřevěných budov ve srovnání s běžnými stavebními materiály. Posouzení je založeno na důkladném přezkoumání dřevěných stavebních systémů ...
  • Návrh betonu pro realizaci bílé vany 

   Author: Barbora El Aminová; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Kuliš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce je zaměřena na komplexní řešení hydroizolace spodní stavby pomocí ucelené vodotěsné konstrukce zvané bílá vana. Počáteční kapitoly se věnují pravidlům pro návrh a realizaci bílých van. Následně jsou popsány ...
  • Návrh opatření BOZP na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice v Jablonci Nad Nisou 

   Author: Daniela Třasáková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hanyková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci během realizace pavilonu intenzivní medicíny v Jablonci nad Nisou. V první části práce se autor věnuje otázce, proč se vůbec zabýváme bezpečností práce, ...
  • Kontaktní zateplovací systém s využitím 3D tisku 

   Author: Martin Trhan; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Matička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití technologie 3D tisku k výrobě tepelně izolačních panelů určených ke kontaktnímu zateplování budov. Důraz je kladen na stavby se zakřivenou fasádou, objevující se stále častěji ...
  • Systém řízení BOZP ve stavebním projektu 

   Author: Martin Zeidler; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice zajišťování a řízení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v systému dodávek stavebních projektů. V úvodní části práce jsou rozebrány české legislativní požadavky ...
  • Metody konzervace nevyužívaných sítí technické infrastruktury za použití druhotných surovin 

   Author: Václav Jíra; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Mráz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Tématem diplomové práce je stanovení možných variant provedení konzervace již nevyužívaných sítí technické infrastruktury. V úvodu práce je zpracován přehled druhotně využívaných materiálů ve stavitelství. Za použití těchto ...
  • Motorika robotů pro pohyb po ocelových konstrukcích 

   Author: Václav Kropáček; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce se zabývá vývojem nového upínacího mechanismu, který má umožnit nový způsob pohybu hexapodického minibota. V teoretické části je rešerše současného stavu robotické technologie, dále je popsán hexapodický ...
  • Výkon činnosti koordinátora BOZP ve vztahu k účástníkům výstavby a legislativě 

   Author: Ondřej Boroš; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Černá Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je ve stavebnictví problém nejen dnešní doby. Tento fakt je velmi závislý na přístupu zadavatelů staveb, jelikož oni jsou ti, kteří si kupují „službu“ od ...
  • Možnosti implementace chytrých stavebních dílců v pozemním stavitelství 

   Author: Artemii Ivanilov; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Ťoupek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem práce je návrh a formulace koncepce technologie chytrých stavebních dílců a následná analýza vhodných oblastí pozemního stavitelství pro implementaci navržené technologie. Jádrem diplomové práce je praktická část, ...