Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 295

  • Technická podpora rámového lešení 

   Autor: Dekret Roman; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit program pro přípravu rámového lešení, který bude schopen praktického využití. Z důvodu návaznosti se autor neopomene zaměřit na rámová lešení jako taková, zejména ale ve fázi ...
  • Facility management jako součást komplexního zajištění správy majetku a budov obce 

   Autor: Vejvoda Jan; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou správy majetku a budov územně samosprávných celků. Práce prezentuje obor Facility management jako možný nástroj pro zajištění správy majetku a budov obcí a měst v praxi. Teoretická ...
  • Stavebně technologický projekt - ESET, Brigádníků, Praha 10 

   Autor: Červený Martin; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu na stavbu psychosomatické kliniky ESET na Praze 10 v ulici Brigádníků. První část se věnuje posouzení předané projektové dokumentace, technologické a ...
  • Stavebně technologický projekt - Nová administrativní budova ČSOB Praha 

   Autor: Kubinec Jiří; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Peterka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Autor se zabývá posouzením předané projektové dokumentace. Zpracovává postup provádění zemních prací, základů, betonářských, obedňovacích a železářských prací. Zaměřuje se především na provádění monolitických konstrukcí ...
  • Stavebně technologický projekt ČOV Nebílovy 

   Autor: Geleta Petr; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Autor diplomové práce se zabývá stavebně technologický projekt na čistírnu odpadních vod o kapacitě 500 EO v obci Nebílovy. Autorem byla zpracována technologická, časová a prostorová struktura. Součástí projektu je doprovodná ...
  • Stavební opatření k rekonstrukci historického mlýna 

   Autor: Potměšilová Lenka; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Legner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Před rekonstrukcí památkově chráněných objektů je v zájmu zachování jejich historické hodnoty vhodné zpracovat stavebně - historický průzkum. Tato diplomová práce pojednává o objektu starého mlýna v Brandýse nad Labem. V ...
  • Stavebně technologický projekt bytového domu v Praze-Uhříněvsi 

   Autor: Šedivý Jakub; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Vyčítal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Autor se v práci zabývá návrhem simulace stavby bytového domu v Praze 10, Uhříněvsi. Autor řeší prostorovou strukturu projektu, zejména návrh rozdělení jednotlivých objektů a technologických etap. V řešení technologické a ...
  • Stavebně technologický projekt - ÚPČR Děčín rekonstrukce budovy "U Plovárny 1190/14" 

   Autor: Šerks Michal; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Vyčítal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-31)
   V diplomové práci autor řeší Stavebně technologický projekt ÚP ČR Děčín ? rekonstrukce budovy U Plovárny 1190 v Děčíně se zaměřením na technologickou část. Cílem autorovi práce je řešení prostorové struktury, technologické ...
  • Stavebně technologický projekt BD Chodov 

   Autor: Kassina Anastasiya; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Krupa Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt výstavby bytového domu po technologické stránce. Cílem je vyřešení stavby z hlediska časových, finančních a věcných požadavků na základě technických podkladů ...
  • Opatření pro hrubou stavbu v zimním období 

   Autor: Sládek Martin; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   V této práci je řešena problematika výstavby v zimním období a náklady s tím spojenými. V první části práce jsou uvedeny způsoby a opatření, které umožní výstavbu v zimním období včetně popisu rizik a dále je uvedeno správné ...
  • Stavebně technologický projekt - "Obytný soubor Malešice" 

   Autor: Hlubučková Andrea; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Předmětem mé diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu výstavby obytného souboru Malešice, v Praze 10. Cílem práce je navržení výstavby především z hlediska časových, prostorových a technologických ...
  • Stavebně technologický projekt - Přístavba logistického centra LIDL 

   Autor: Vidai Vít; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Tvrdík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Stavebně technologický projekt - Přístavba logistického centra
  • Multikriteriální hodnocení konstrukcí střešního pláště 

   Autor: Kašpar Jan; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Peterka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se bude zabývat multikriteriálním hodnocením konstrukcí střešního pláště. Teoretická část bude zaměřena především na vlivy působící na střešní konstrukce, popis vrstev šikmé a ploché střechy a v neposlední ...
  • Vnímání pracovního prostředí uživateli administrativních budov 

   Autor: Zejda Stanislav; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Jak se zaměstnanec cítí ve svém pracovním prostředí je klíčový faktor pro jeho výkon a efektivitu jeho práce. Některé parametry pracoviště je možné vymezit a jejich hodnoty vyžadovat legislativou. Existuje ale mnoho ...
  • Kontrolní a zkušební plán pro projekt Viladomy Dubeč 

   Autor: Vyčítal Jakub; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Kot Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Předmětem diplomové práce je demonstrovat významný nástroj k systémovému řízení kvality, zdokonalit jeho využitelnost v praxi a tím ovlivnit výslednou kvalitu a ekonomickou efektivitu stavebního díla. Autor vychází ze své ...
  • Výběrová řízení u velké stavební společnosti v průběhu realizace 

   Autor: Votíková Simona; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Hývnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tématem této diplomové práce je popsat jednotlivé činnosti výběrového řízení na subdodavatelské práce. Text je dělen na část, ve které je popsán průběh výběrového řízení u dané společnosti. Praktická část se týká problematiky ...
  • Stavebně technologický projekt - Nemocnice Jablonec 

   Autor: Běloch Jan; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Kot Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší přístavbu nového pavilonu k Nemocnici Jablonec. Obsahuje řešení prostorové, technologické a časové struktury. Práce hlavně obsahuje časoprostorový ...
  • Stavební analýza hal 

   Autor: Bělík Václav; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Mařík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou základního hodnocení technického stavu stávajících skladových a výrobních halových objektů. Zpočátku krátce představuje jednotlivé typy hal a jejich konstrukční systémy. Dále se ...
  • Zařízení staveniště v BIM prostředí 

   Autor: Adamová Kateřina; Vedoucí práce: Synek Jaroslav; Oponent práce: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Autor této práce navrhuje zařízení staveniště pro stanici metra. Zařízení staveniště bude využíváno jako technologické zázemí pro výstavbu traťových tunelů metra a současně pro výstavbu stanice metra. Traťové tunely budou ...
  • Stavebně technologický projekt "Obchodní galerie Písek" 

   Autor: Beneš Jan; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Tesař Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce se zabývá problémem stavebně-technologického projektování. Na konkrétní stavbě popisuje prostorovou, technologickou a časovou strukturu plánování výstavby. Popisuje a hodnotí předanou projektovou dokumentaci, ...