Now showing items 1-20 of 579

  • Stavebně technologický projekt - Provozní budova Metrans 

   Author: Jiří Alexa; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Pán Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením provozní budovy v ulici Podleská v Praze v Uhřiněvsi. Autor posuzuje úplnost a správnost projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou ...
  • Návrh opatření BOZP na výstavbu bytového domu Albatros Kbely v Praze 

   Author: Ksenia Smirnova; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Yuryeva Kristina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Uvedená diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci během realizace bytového domu Albatros Kbely. V první části diplomové práce autor popisuje, proč se zabýváme bezpečností práce a jaké jsou nejčastější ...
  • Optimalizace tvorby digitálního informačního modelu ve vztahu ke koordinaci a výkazu výměr 

   Author: Petr Zavadil; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Vyčítal Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou kvality digitálních informačních modelů z hlediska jejich využitelnosti pro provádění prostorové koordinace a výkazu výměr z modelu. V teoretické části autor popisuje náplň práce ...
  • Stavebně technologický projekt - firemní sídlo BRT servis s.r.o., Zlatníky - Hodkovice 

   Author: Jan Žďárský; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Hlavní náplní a předmětem diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu realizace výstavby firemního sídla společnosti BRT servis s.r.o. ve Zlatníkách. Obsahem této práce je posouzení úplnosti a správnosti ...
  • Stavebně technologický projekt – Rezidence Nová Zavadilka Jaroměř 

   Author: Martin Řičař; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Kryštof Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Obsahem diplomové práce je zpracování stavebně technologického postupu výstavby bytového domu v Jaroměři. Diplomová práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace, vypracování prostorové, ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům V Dílcích, Mělník 

   Author: Andrea Reimitzová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Lucuk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu – bytového domu V Dílcích, Mělník. Na úvod se autor věnuje posouzení předané projektové dokumentace. Dále řeší strukturu prostorovou, technologickou ...
  • Stavebně technologický projekt - Modřanský cukrovar bytový dům A 

   Author: Markéta Veselá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Dubík Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového objektu v Praze, Modřanech. Autor práce se zabývá úplností a správností předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou ...
  • Plán BOZP při výstavbě bytových domů 

   Author: Eliška Poláková; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Boroš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Autor se v práci zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci při výstavbě bytového domu. V práci jsou popsány obecné znalosti o bezpečnosti, které uvádí zákony a nařízení vlády. Obecné požadavky jsou dále zapracovány ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytové domy "KASÁRNA" II. etapa 

   Author: Petr Kotek; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Lucuk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na sestavení stavebně-technologického projektu na projektovou dokumentaci bytových domů C1 a A2 v rámci areálu „KASÁRNA“ II. etapa v Trutnově v Chodské ulici. V diplomové práci se autor ...
  • Možnosti využití protihlukových stěn pro výrobu elektrické energie 

   Author: Lukáš Pilík; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Calda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití protihlukových stěn k výrobě elektrické energie. V teoretické části shrnuje technické, technologické a právní požadavky a současné možnosti výstavby fotovoltaických elektráren. ...
  • Trvanlivost pojiva na bázi kombinace cementu a sulfátovápenatého pojiva 

   Author: Jan Konvalinka; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se zabývá trvanlivostí pojiva na bázi kombinace cementu a sulfátovápenatého pojiva. Cílem práce je navrhnout experiment k ověření degradace kombinace cementového a sulfátovápenatého pojiva v různých ...
  • Možnosti využití zastavěného území liniových staveb pro umístění fotovoltaických panelů 

   Author: Jan Machač; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Calda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce pojednává o možnosti zastřešení pozemních komunikací fotovoltaickou elektrárnou a zpracovává technologickoekonomický pohled na problematiku. Teoretická část se věnuje tématu energetiky v Evropské unii a ...
  • Komplexní analýza zavedení robotických technologií do stavebnictví 

   Author: Dominik Kynzl; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Diplomová práce se zabývá problematikou automatizace a robotizace ve stavebnictví. Zaměřuje se na důvody, které brzdí stavební průmysl na cestě k většímu využití autonomních robotů a vyšší digitalizaci stavebního procesu. ...
  • Stavebně technologický projekt - Výstavba "Domov seniorů – domov se zvláštním režimem Hrádek nad Nisou" 

   Author: Jan Kraus; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu výstavby projektovaného Domova seniorů – domov se zvláštním režimem Hrádek nad Nisou. Cílem je zpracování technologické, prostorové a časové ...
  • Plán BOZP domu s pečovatelskou službou 

   Author: Martina Machová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Jedná se o zpracování plánu BOZP pro dům s pečovatelskou službou Betlímek v Praze Uhříněvsi dle platné legislativy. Stavba je situována na pozemku v bytové zástavbě nedaleko Říčanského potoka a rybníka Nadýmač. Stavba bude ...
  • Plán BOZP při výstavbě bytového domu mladých Jistebnice 

   Author: Terezie Kratinová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Cílem této diplomové práce bylo zpracovat plán BOZP na vybraný objekt. Vysvětluje, co to je, kdy a kdo ho zpracovává a jaké podklady jsou potřeba k zpracování. Dále už se práce zabývá vytvořením plánu BOZP na konkrétní ...
  • Příprava a realiace specifických staveb ve stísněných podmínkách s užitím progresivních technologií 

   Author: Jindřich Fedák; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Moučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Diplomová práce se zabývá problémy, vznikajícími na staveništích ve stísněných podmínkách, tzn. zejména stavenišť ve městech a v areálech. Snahou této práce je zpřehlednit situaci na těchto staveništích, objasnit technologii ...
  • Stavebně technologický projekt - Výstavba „Rezidence Troja“ v ul. Pod Hrachovkou 

   Author: Anna Chramostová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Švarc Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro bytový dům v Praze. Na začátku práce bude posouzena správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Následovat bude řešení prostorové, ...
  • Plán BOZP při rekonstrukci hotelu InterContinental Praha 

   Author: Michal Hrablay; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Boroš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Autor v úvode práce rozoberá legislatívu v rámci BOZP v Českej republike, snaží sa bežnému čitateľovi predstaviť v úvode základné pojmy z oblasti BOZP, ale aj samotného stavebníctva. Jadro práce tvorí samotný plán BOZP ...
  • K úpravě hlinitokřemičitých materiálů jako příměsi do betonu 

   Author: Jan Čech; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem betonových směsí s upraveným úletovým popílkem odpovídající normě EN 450-1. V teoretické části jsou popsány vstupní materiály, včetně vlastností. V praktické části jsou popsány úpravy ...