Now showing items 1-20 of 553

  • Význam BIM Execution plánu (BEP) ve výstavbových projektech a jeho aplikace na konkrétním projektu 

   Author: Michaela Chotová; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Sprisl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou implementace metody BIM (Building Information Modeling) ve stavebnictví. Řeší teoretické i praktické otázky této metody se zaměřením na tvorbu dokumentu Plán realizace BIM (BIM ...
  • Stavebně technologický projekt - betonářské práce hrubé spodní stavby RIVERY HOLEŠOVICE A,D,E 

   Author: Kristina Yuryeva; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Sedloň Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na plánování realizací monolitických prací spodní stavby tří objektu. Pro návrh postupu realizací hrubé spodní stavby byly zpracovány prostorové, technologické a časové struktury ve dvou variantách. ...
  • Stavebně technologický projekt - Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích 

   Author: Ilnur Gafurov; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu realizace výstavby domu s pečovatelskou službou v Praze Řepích. Obsahuje posouzení úplnosti a správnosti předané projektové dokumentaci, zpracování ...
  • Metodika zpracování právního hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při vedení stavby 

   Author: Edvard Lanz; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Hromádka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je studium legislativních podmínek a požadavků k přístupu a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a popis jejich aplikace a naplnění v praxi. V rámci práce představím, jak se ...
  • Návrh metody pro efektivní převod BIM modelů z platformy ARCHICAD do IFC. 

   Author: Marek Ulč; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Löwová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce se zabývá problematikou exportu informačního modelu budovy z prostředí softwaru Archicad do formátu IFC. Vyjasňuje základní pojmy v BIM modelování se zaměřením na současné platné právní předpisy a normy týkajících ...
  • STP - most na dálnici D3 pod ulicí Rudolfovská třída 

   Author: Zuzana Ferstová; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Hezl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby mostu na Dálnici D3 na Rudolfovské ulici. Zabývá se prostorovou, technologickou i časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení ...
  • Návrh Metodiky na zajištění požární ochrany v realizaci 

   Author: Tomáš Bindr; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Salátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti staveniště, která bývá v mnohých případech podceňovaná. Při projektování se primárně cílí, z hlediska požární bezpečnosti, na požární bezpečnost stavby hotové. ...
  • Analýza technologických procesů robotického zdění a 3D tisku 

   Author: Irina Derevianko; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Kubík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Cílem této diplomové práce je provést průzkum současného stavu použití moderních technologií, jako jsou roboti a automatizované systémy, v procesů výstavby. Na bázi fakultního projektu „TH04010329 - Autonomní robotický ...
  • Náhrada vstupních materiálů pro výrobu sulfátovápenatého pojiva 

   Author: Jaroslav Charbuský; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá syntézou sulfátovápenatých pojiv z vedlejších energetických produktů fluidního spalování. Jedná se o fluidní popely a popílky z elektrárny Ledvice. Z těchto vzorků bylo syntetizováno takzvané ...
  • Betony s příměsí fluidních popílků 

   Author: Olga Prokopova; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění fluidních popílků ve stavebnictví. Konkrétně je zaměřena na využití těchto popílku jako příměsi při výrobě betonu. Zároveň jsou zkoumány možnosti vylepšení vlastností ...
  • Videohra pro školení BOZP 

   Author: Filip Jirásek; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce zkoumá možnosti školení zahraničních stavebních dělníků v oblasti BOZP s využitím na míru navržené mobilní vzdělávací videohry. V teoretické části autor zpracoval rešerši, zaměřenou na základní informace ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům v obci Třebíč 

   Author: Daniel Šrám; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Vančura Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu bytového domu v obci Třebíč. Autor projektu zde řeší prostorovou, technologickou a časovou strukturu výstavby objektů. Diplomová práce obsahuje ...
  • Optimalizace návrhu rekonstrukce BD Rezidence Rozmarýna 

   Author: Bohuslav Rieger; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem diplomové práce je zpracování optimalizace návrhu rekonstrukce bytového domu Rezidence Rozmarýna v České Třebové. Autor se zabývá kontrolou původního návrhu z hlediska tepelné techniky, požární techniky a ...
  • Stavebně technologický projekt - Sportovní hala Sušice 

   Author: Jan Starove; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Lucuk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt víceúčelové haly Sušice. Autor se zde posuzuje kompletnost a správnost předané projektové dokumentace, řešením prostorové, technologické a časové struktury. ...
  • Návrh inovací ve výstavbě lešení 

   Author: Philip Karásek; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je návrh inovací ve výstavbě lešení s cílem snížit časové a ekonomické ztráty při montáži a demontáži konstrukce lešení. Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první části se práce ...
  • Stavebně technologický projekt - Galerie Teplice 

   Author: Lukáš Jakubík; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Šmerák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cieľom diplomovej práce je riešenie stavebne technologického projektu multifunkčného centra Galerie Teplice. Obsahom práce je riešenie priestorovej, technologickej a časovej štruktúry výstavby objektu. Hlavným predmetom ...
  • Porovnání variant dálniční vozovky z hlediska volby technického řešení, životního cyklu a časového harmonogramu 

   Author: Dominik Bakos; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Navrátil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   V úvodní části se diplomová práce zaměřuje na porovnání současného zadávání veřejných zakázek. U nás se tyto zakázky zadávají formou měřeného kontraktu, Design and Build mechanismu a formou PPP projektu. Práce popisuje ...
  • Stavebně technologický projekt - Nemocnice Jičín (Pavilon A) 

   Author: Jakub Tomko; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně-technologického projektu na stavbu pavilonu A v prostoru jičínské nemocnice. Projekt zahrnuje nejen novostavbu pavilonu, ale také demolici stávající interny a čistírny ...
  • Multikriteriálni posouzení vhodnosti návrhu systémového bednění podchodu ŽST Pardubice 

   Author: Jakub Rašovec; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu různých typů systémových bednění od firmy PERI pro vodorovné a svislé konstrukce a návrhu variantního řešení záběrů pro zvolenou část novodstavby „SO 02-34-01 ŽST Pardubice ...
  • Rekonstrukce kláštera v Plasích 

   Author: Daria Zhuikova; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Martínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením kláštera v Plasích. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou stavby včetně ...