News

Master Theses - 11122

Recently added

Now showing items 1-20 of 516

  • Stavebně-technologický projekt, Společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna 

   Author: Tomáš Hlaváček; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Společensko kulturního centra v Hrušovanech u Brna. Práce se zabývá optimálním řešením výstavby objektů z hlediska prostorové, technologické a ...
  • Stavebně technologický projekt - Zemní a monolitické práce River City Prague B2 + B3 

   Author: Danila Fakhri; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Urbánek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na plánování realizací výkopových a monolitických prací dvou objektu. Pro návrh postupu realizací dvou vázaných na sebe etap, byly zpracovány časové, prostorové a technologické struktury. Dále ...
  • Stavebně technologický projekt BD Komenského, Liberec 

   Author: Filip Němec; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Weinreb Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu v ulici Komenského v Liberci. Zabýval jsem se zejména prostorovou, technologickou a časovou strukturou, dále návrhem zařízení staveniště v ...
  • Rekonstrukce průčelí statku čp. 3 v Úněticích 

   Author: Jaroslav Jeřábek; Supervisor: Valtr Ladislav; Opponent: Solař Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na aktuální rekonstrukci původně zemědělské usedlosti, rodinného statku čp. 3 v Úněticích v okrese Praha – západ. Hlavní část řešeného objektu vznikla výstavbou dle návrhu z roku 1905. ...
  • Analýza vlivu okrajových podmínek při tvrdnutí PUR střešních lepidel na únosnost lepeného spoje 

   Author: Tomáš Němeček; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Analýza vlivu okrajových podmínek při tvrdnutí PUR střešních lepidel na únosnost lepeného spoje Autor se v diplomové práci zabývá realizací plochých střech. V úvodu se zaměřuje na obecné informace, které v dnešní době o ...
  • Návrh opatření BOZ pro výstavbu administrativní budovy "Nová Radnice Prahy 12" v Modřanech 

   Author: Kateřina Loudilová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Vlk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostním řešením a dalšími opatřeními z odvětví bezpečnosti při práci na konkrétní stavbě, a to Nová Radnice Prahy 12 v Modřanech. Popíše obecné znalosti o bezpečnosti při práci ve ...
  • Stavebně technologický projekt - Základní škola U Elektry 

   Author: Štěpán Maroušek; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Stavebně technologický projekt – Základní škola U Elektry Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby základní školy U Elektry v Praze 9. Autor se zde zabývá posouzením úplnosti a správnosti ...
  • Stanovení pucolánové aktivity vysokoteplotních popílků – srovnání vybraných metod 

   Author: Michaela Moulisová; Supervisor: Šídlová Martina; Opponent: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením pucolanity pomocí vybraných metod a následném porovnání těchto metod na vybraných vzorcích. V této diplomové práci byly jako pucolány testovány popílky z elektrárny Mělník, a to ...
  • Stavebně technologický projekt - Kampus Palace Ostrava 

   Author: Lukáš Lízal; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Obsahem této diplomové práce je stavebně technologické řešení přestavby bývalého hotelu Palace v Ostravě na vysokoškolské koleje. Autor zde posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, ...
  • Stavebně technologický projekt - Novostavba Základní školy U Elektry 

   Author: Martin Kamenický; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Stavebně technologický projekt – Základní škola U Elektry Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt Základní školy U Elektry v Praze ve Vysočanech. Autor se zabývá především řešením prostorové, ...
  • Stavebně technologický projekt - Nový pavilon nemocnice Český Krumlov 

   Author: Klára Konýčková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Heřman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby pavilonu nemocnice v Českém Krumlově. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektů. Součástí práce ...
  • Stavebně technologický projekt bytový dům Komenského Liberec 

   Author: Michaela Pětníková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hanyková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Liberec Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu v Liberci. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby ...
  • Posuzovací konfigurátor skladeb podlah 

   Author: Václav Štěrba; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Bujárek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se věnuje vytvoření orientačního konfigurátoru skladeb podlah pro rychlou orientaci a pomoc projektantům zvolit nejvhodnější variantu podlahy při konkrétních kritériích z produktů napříč jednotlivých firmami. ...
  • Digitalizace kontroly kvality stavebních prací - příprava podkladů pro tvorbu elektronických formulářů 

   Author: Karla Zikmundová; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Adamová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce je věnována přípravě podkladů pro tvorbu elektronických formulářů v rámci digitalizace kontroly kvality stavebních prací. Zaměřuje se na rozsah kontrol a zkoušek, které jsou nezbytné pro zajištění kvality ...
  • K budoucímu vývoji dřevostaveb rodinných domů v Česku 

   Author: Petr Švoma; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Bradáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem této diplomové práce je technickoekonomická analýza současné situace v oblasti výstavby rodinných domů ze dřeva. Na základě prozkoumaných stavebních kontextů je modelována dynamika vývoje produkce dřevostaveb v ...
  • Stavebně technologický rozbor s návrhem postupu řízení výstavby – Bytový komplex Modřanský háj 

   Author: Jaroslav Šedivec; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Náplní první části je provedení stavebně technologického projektu pro čtyři vybrané bytové objekty, které jsou složeny ze dvou variant. Stavebně technologický projekt nejprve ...
  • Stavebně technologický projekt základní školy 

   Author: Michal Šach; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Lucuk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu základní školy. Autor se zde zabývá posouzením úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace. Dále pak řešením prostorové struktury, řešením ...
  • Stavebně technologický projekt - Základní škola Roztoky - Žalov 

   Author: Klára Svobodová; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro Základní školu Roztoky-Žalov. Podkladem pro tuto práci byla projektová dokumentace. Cílem autora práce je navržení optimálního řešení prostorové, ...
  • Tepelná degradace pojiva na bázi sulfáto-vápenatého popílku 

   Author: Denisa Vondráčková; Supervisor: Šídlová Martina; Opponent: Kohoutková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   V této diplomové práci se autor zabývá tepelnou odolností sulfáto-vápenatého popílku. Cílem této práce je zjistit dopad tepelně agresivního prostředí na směs obsahující Sorfix v porovnání se směsí obsahující cement. V ...
  • Stavebně technologický projekt bytový dům Jitřní 

   Author: Petr Valach; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Maxa Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu Bytového domu Jitřní. Autor se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a ...