Now showing items 1-20 of 602

  • Technické a kvalitativní požadavky na návrh a provedení hydroizolací střech 

   Author: Matyáš Nebřenský; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Himmel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   V diplomové práci jsou popsány zásady navrhování a provádění povlakových hydroizolací plochých střech z asfaltových pásů. Zásady jsou popsány na základě požadavků ČSN a technických podkladů výrobců. Práce obsahuje posouzení ...
  • Vybrané části stavebně technologického projektu novostavby BD Mlýnská, Strakonice se zaměřením na vícekriteriální posouzení spodní stavby 

   Author: Adam Mikeš; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kohout Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Hlavní náplní této diplomové práce je vypracování vybraných částí stavebně technologického projektu bytového domu ve Strakonicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu. ...
  • Technické požadavky na geometrii bytových domů 

   Author: Lukáš Kováčik; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Tuháček Maritn
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se zaměřuje na technické požadavky geometrie obytných budov. V teoretické části je proveden rozbor právních předpisů a norem ovlivňujících geometrii. Z těchto dokumentů byly vybrány klíčové požadavky, jako ...
  • STP - Rekonstrukce burzy - Holešovická tržnice 

   Author: Jakub Laštovka; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Válková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Stavebně technologický projekt – Rekonstrukce burzy – Holešovická tržnice Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením rekonstrukce historické budovy holešovické burzy. Autor posuzuje úplnost a správnost ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Hranička Living 

   Author: Eliška Strakatá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kohout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu Hranička Living. Diplomová práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Součástí práce je ...
  • Stavebně technologický projekt- Bytový dům Slivenec 

   Author: Jan Málek; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu výstavby bytového domu Slivenec. Cílem je zpracování technologické, prostorové a časové struktury pro řešený objekt na základě zadávací dokumentace.
  • Problematika betonů s recyklovaným plnivem 

   Author: Alena Králová; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Polcar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Zásoby přírodního kameniva se v České republice nevyhnutelně snižují z důvodu postupného uzavírání stávajících lomů a dlouhodobého odmítavého postoje k otevírání nových lomů ze strany veřejnosti i státních orgánů. Proto ...
  • Stavebně-technologické posouzení návrhu využití dešťových vod na konkrétním projektu - Výrobní hala - Žebrák 

   Author: Ondřej Kosař; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Podlahová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato práce se zabývá stavebně-technologickým posouzení návrhu využití dešťových vod na konkrétním projektu výrobní haly v Žebráku. Úvodem práce jsou uvedeny základní legislativní požadavky na nakládání s dešťovou vodou v ...
  • Testování malty pro 3D tisk 

   Author: Martin Hunčík; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Práce navazuje na vývoj malt pro 3D tisk na bázi bezcementového pojiva, provedený v bakalářské práci. Malty které v ní dosahovali nejlepší vlastnosti jsou v diplomové práci porovnány s materiály pro 3D tisk využívanými v ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - U Krčského nádraží, Praha 4 

   Author: Martin Buček; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Januba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového domu v ulici U Krčského nádraží, Praha 4. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou ...
  • STP - Palác Dunaj 

   Author: Marek Babeľa; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Ficenec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Stavebně technologický projekt – Palác Dunaj Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením objektu Palác Dunaj v Praze. Práce posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace, řešení prostorové, ...
  • Stavebně technologický projekt "BYTOVÉ DOMY UNHOŠŤ" 

   Author: Nella Macková; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Předmětem mé diplomové práce bylo zhotovení stavebně technologického projektu výstavby „BYTOVÉ DOMY UNHOŠŤ.“ Tento projekt jsem zpracovávala z hlediska prostorových, časových a technologických požadavků. Produktem mé práce ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Lehovec 

   Author: Pavel Matyáš; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Mikeš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce pojednává o zpracování stavebně technologického projektu novostavby bytového domu v Praze Hloubětíně. V počátku práce je vytvořen seznam předané projektové dokumentace, která je posouzena dle příslušné ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Pardubice, Prokopka 

   Author: Ondřej Klapka; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Hlavní náplní této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu v Pardubicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu. Obsahem této práce ...
  • Stavebně technologický projekt - Obytný soubor Počernická - etapa jih 

   Author: Jan Chalupecký; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Kohlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Autor se v této diplomové práci zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro novostavbu bytových domů A, B, C v obytném souboru Počernická. Autor diplomové práce se v první řadě zabýval posouzením převzaté ...
  • Stavebně technologický projekt - Domov pro seniory, Bor 

   Author: Martin Kroufek; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Náplní této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro realizaci výstavby objektu domu s pečovatelskou službou ve městě Bor. Obsahem diplomové práce je posouzení úplnosti a správnosti předané ...
  • Stavebně technologický projekt - Filmový ateliér Letňany 

   Author: Adéla Dlouhá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Mandel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu objektu „Filmový ateliér Letňany“. Diplomová práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby projektu. Cílem práce je ...
  • Stavebně technologický projekt - základní škola Lošbates 

   Author: Jan Dibala; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Lukovnikov Gleb
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu základní školy Lošbates. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového ...
  • Stavebně technologický projekt - CzechGlobe - pavilon D 

   Author: Michal Kvasnička; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Říčař Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výstavby Pavilonu D v areálu společnosti CzechGlobe. Obsahem práce je zhodnocení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, řešení prostorové, ...
  • Stavebně technologický projekt "POLYFUNKČNÍ DŮM NA GROŠI" 

   Author: Trung Thanh Nguyen; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Cílem diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu pro stavbu polyfunkčního domu „Na Groši“. Součástí stavebně technologického projektu je kontrola projektové dokumentace, zpracování prostorové, technologické ...