Now showing items 1-20 of 521

  • Elektronizace a automatizace tvorby plánu BOZP na staveništi 

   Author: Tomáš Pils; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kouba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro elektronickou tvorbu plánu BOZP na staveništi na základě vybraných parametrů. Důvodem vzniku je fakt, že se stále objevují plány, které nereflektují současnou legislativu ...
  • Nakládání s odpady při realizaci staveb 

   Author: Jiří Doležal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Čermák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Každý investor, který se rozhodne pro realizaci jakéhokoliv druhu stavby, se setká s otázkou týkající se odpadu. Ať už půjde o odpad z demolice, nebo o odpady vyprodukované při novostavbě či při změně dokončené stavby, je ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Michelská 

   Author: Filip Hůrka; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu Michelská. Autor zde vyhodnocuje dostupnou projektovou dokumentaci. Z dostupných podkladů, autor následně vypracovává prostorovou, ...
  • Demoliční práce na projektu Zlatý Lihovar 

   Author: Ondřej Vlk; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Diplomová práce se zabývá bouracími pracemi na projektu Zlatý Lihovar, navržených společností GeddesKaňka, s.r.o. Jedná se o projekt v ulici Nádražní 2, Praha 5 – Smíchov, zhotovitelem je společnost Trigema a.s. Diplomová ...
  • Stavebně technologický projekt - Nový bytový dům Chodovec - GEMMA - OBJEKT 9 

   Author: Pavla Křivánková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu nového bytového domu Chodovec – GEMMA – objektu 9. Diplomová práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. ...
  • Stavebně-technologický projekt, Společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna 

   Author: Tomáš Hlaváček; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Společensko kulturního centra v Hrušovanech u Brna. Práce se zabývá optimálním řešením výstavby objektů z hlediska prostorové, technologické a ...
  • Stavebně technologický projekt - Zemní a monolitické práce River City Prague B2 + B3 

   Author: Danila Fakhri; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Urbánek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na plánování realizací výkopových a monolitických prací dvou objektu. Pro návrh postupu realizací dvou vázaných na sebe etap, byly zpracovány časové, prostorové a technologické struktury. Dále ...
  • Stavebně technologický projekt BD Komenského, Liberec 

   Author: Filip Němec; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Weinreb Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu v ulici Komenského v Liberci. Zabýval jsem se zejména prostorovou, technologickou a časovou strukturou, dále návrhem zařízení staveniště v ...
  • Rekonstrukce průčelí statku čp. 3 v Úněticích 

   Author: Jaroslav Jeřábek; Supervisor: Valtr Ladislav; Opponent: Solař Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na aktuální rekonstrukci původně zemědělské usedlosti, rodinného statku čp. 3 v Úněticích v okrese Praha – západ. Hlavní část řešeného objektu vznikla výstavbou dle návrhu z roku 1905. ...
  • Analýza vlivu okrajových podmínek při tvrdnutí PUR střešních lepidel na únosnost lepeného spoje 

   Author: Tomáš Němeček; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Analýza vlivu okrajových podmínek při tvrdnutí PUR střešních lepidel na únosnost lepeného spoje Autor se v diplomové práci zabývá realizací plochých střech. V úvodu se zaměřuje na obecné informace, které v dnešní době o ...
  • Návrh opatření BOZ pro výstavbu administrativní budovy "Nová Radnice Prahy 12" v Modřanech 

   Author: Kateřina Loudilová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Vlk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostním řešením a dalšími opatřeními z odvětví bezpečnosti při práci na konkrétní stavbě, a to Nová Radnice Prahy 12 v Modřanech. Popíše obecné znalosti o bezpečnosti při práci ve ...
  • Stavebně technologický projekt - Základní škola U Elektry 

   Author: Štěpán Maroušek; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Stavebně technologický projekt – Základní škola U Elektry Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby základní školy U Elektry v Praze 9. Autor se zde zabývá posouzením úplnosti a správnosti ...
  • Stanovení pucolánové aktivity vysokoteplotních popílků – srovnání vybraných metod 

   Author: Michaela Moulisová; Supervisor: Šídlová Martina; Opponent: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením pucolanity pomocí vybraných metod a následném porovnání těchto metod na vybraných vzorcích. V této diplomové práci byly jako pucolány testovány popílky z elektrárny Mělník, a to ...
  • Stavebně technologický projekt - Kampus Palace Ostrava 

   Author: Lukáš Lízal; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Obsahem této diplomové práce je stavebně technologické řešení přestavby bývalého hotelu Palace v Ostravě na vysokoškolské koleje. Autor zde posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, ...
  • Stavebně technologický projekt - Novostavba Základní školy U Elektry 

   Author: Martin Kamenický; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Stavebně technologický projekt – Základní škola U Elektry Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt Základní školy U Elektry v Praze ve Vysočanech. Autor se zabývá především řešením prostorové, ...
  • Stavebně technologický projekt - Nový pavilon nemocnice Český Krumlov 

   Author: Klára Konýčková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Heřman Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby pavilonu nemocnice v Českém Krumlově. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektů. Součástí práce ...
  • Stavebně technologický projekt bytový dům Komenského Liberec 

   Author: Michaela Pětníková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hanyková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Liberec Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu v Liberci. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby ...
  • Posuzovací konfigurátor skladeb podlah 

   Author: Václav Štěrba; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Bujárek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se věnuje vytvoření orientačního konfigurátoru skladeb podlah pro rychlou orientaci a pomoc projektantům zvolit nejvhodnější variantu podlahy při konkrétních kritériích z produktů napříč jednotlivých firmami. ...
  • Digitalizace kontroly kvality stavebních prací - příprava podkladů pro tvorbu elektronických formulářů 

   Author: Karla Zikmundová; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Adamová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce je věnována přípravě podkladů pro tvorbu elektronických formulářů v rámci digitalizace kontroly kvality stavebních prací. Zaměřuje se na rozsah kontrol a zkoušek, které jsou nezbytné pro zajištění kvality ...
  • K budoucímu vývoji dřevostaveb rodinných domů v Česku 

   Author: Petr Švoma; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Bradáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem této diplomové práce je technickoekonomická analýza současné situace v oblasti výstavby rodinných domů ze dřeva. Na základě prozkoumaných stavebních kontextů je modelována dynamika vývoje produkce dřevostaveb v ...