Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 357

  • K bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesů 

   Autor: Velek Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Vlček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   V této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl ...
  • Metodologie tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů 

   Autor: Vojta Lukáš; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Janíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce pojednává o metodologii tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je provedena obecná rešerše, kde jsou popsány jednotlivé ...
  • Analýza problematiky technického dozoru stavebníka 

   Autor: Abraham Vít; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Pečinka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Diplomová práce je zacílena na činnosti technického dozoru stavebníka, zabývá se analýzou těchto činností a syntetizuje získané závěry analýz do výsledného doporučení. V rámci diplomové práce je předložena stručná deskripce ...
  • Možnosti revitalizace bytových domů v památkově chráněném území 

   Autor: Drobílek Tomáš; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Drmola Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Autor se zabývá teorií zaměřenou na možnosti a způsoby revitalizace a rekonstrukce bytových domů nacházejících se v území, na které se vztahuje ochrana národního památkového ústavu. Týká se to stavebních zásahů do objektu, ...
  • Rekonstrukce areálu Steré školy v Pasekách nad Jizerou 

   Autor: Bačová Tereza; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Legner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Pro každý stavební objekt lze stanovit několik variant možného provedení rekonstrukce. V případě památkově chráněného objektu je však nutné postupovat s ohledem na zachování jeho historické hodnoty. Tato práce pojednává o ...
  • STP : Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha 

   Autor: Giba Juraj; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Hendrich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práca stanovuje podrobný technologický a časový plán etapy hrubej výstavby objektu biologickej vodnej linky (SO06), rozvodne (SO13, SO14) a dmýcharny (SO08, SO07) Novej vodnej linky Ústrednej čistiarne odpadových ...
  • Technologie slaměných konstrukcí 

   Autor: Holeček Jan; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Grmela Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce je prozkoumat problematiku technologií slaměných konstrukcí a navrhnout vhodnou variantu experimentální slaměné budovy. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na dějiny slaměných staveb, typy ...
  • Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizeční fázi 

   Autor: Kubeček Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Strnadl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   KUBEČEK, Petr. Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizační fázi Diplomová práce je zaměřena na zpracování plánu BOZP na staveništi pro konkrétní projekt dle aktuální legislativy týkající se této problematiky. Jako ...
  • Optimalizace řízení investiční zakázky 

   Autor: Klarovičová Michaela; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Dubský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá problematikou řízení investiční zakázky stavebního charakteru ve společnosti. Konkrétně možností optimalizace řízení zakázky ve společnosti xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., Popisuje společnost, její historii a ...
  • Libeňské doky - vybrané stavebně technologické dokumenty 

   Autor: Fedorová Markéta; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Schwarz Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá vybranými stavebně technologickými dokumenty. Teoretická část shrnuje základní definice a koncepty výstavbového projektu. Praktická část analyzuje zařízení staveniště a souhrnné doklady vybraných ...
  • Rezidence Mélange - vybrané stavebně technologické dokumenty 

   Autor: Jíra Miloš; Vedoucí práce: Usmanov Vyacheslav; Oponent práce: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt monolitické bytové Rezidence Mélange s podzemním parkovištěm v Praze 5. Stavebně technologický projekt diplomové práce obsahuje technologický rozbor a normál, ...
  • Stavebně - technologický projekt bytových domů v Kladně 

   Autor: Havlůj Roman; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výstavby bytových domů v Kladně. Cílem práce je navržení výstavby především z hlediska časových, prostorových a technologických požadavků, a to na ...
  • Odolnost a ochrana betonů před průnikem Chloridů 

   Autor: Himmel Michal; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V práci jsou popsány poškození betonu vlivem koroze, s důrazem na chloridy. Dále jsou zde uvedeny možnosti ochrany betonu před chloridy. Hlavní náplní této práce je návrh a provedení experimentu na ochranu betonu před ...
  • Stavebně technologický projekt - "CUBIC HOUSE - Terasy Šmukýřka" 

   Autor: Hošek Radek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práce se zabývá zhotovením stavebně technologického projektu stavby CUBIC HOUSE - Terasy Šmukýřka. Projekt obsahuje posouzení projektové dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové struktury, návrh zařízení ...
  • Stavebně technologický projekt: Pekařka - Rezidence Pod Skálou 

   Autor: Jelínek Hynek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   V této diplomové práci řeší autor stavebně technologický projekt stavby bytových domů v Praze - Libni. Zabývá se prostorovou, technologickou i časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení zařízení staveniště. ...
  • BIM při přípravě a realizaci staveb 

   Autor: Derka Vojtěch; Vedoucí práce: Rudovský Zdeněk; Oponent práce: Kosina Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Produktivita a efektivita roste ve stavebnictví pomaleji, než je tomu u jiných průmyslových oborů. V rámci snahy zvýšit produktivitu jsou vyvíjeny nové technologie, systémy a procesy. V této práci se zaměřuji na realizační ...
  • Stavebně technologický projekt - Parkovací dům Fakultní nemocnice Plzeň 

   Autor: Němcová Zuzana; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problémem stavebně technologického projektu výstavby Parkovacího domu Fakultní nemocnice Plzeň. Na této konkrétní stavbě hodnotí podkladovou projektovou dokumentaci, zabývá se technologickým ...
  • Současná legislativa BOZP ve stavebnictví v Ruské federaci 

   Autor: Urbancová Michaela; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Nykodymová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Úrazovost na stavbě je bohužel i v dnešní moderní době stále velmi vysoká, proto je třeba se touto otázkou důkladně zabývat a neustále se snažit o zlepšení. Je nutná jak kontrola a dohled ze strany státu formou legislativních ...
  • Alternativní metody pro měření pórovitosti betonu pomocí digitálního zpracování a analýzy obrazu 

   Autor: Járková Petra; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá měřením pórovitosti a stanovení charakteristik vzduchových pórů v ztvrdlém betonu s využitím počítačového zpracování obrazů a matematického modelování. V praktické části práce je pomocí matematického ...
  • Taktická úroveň řízení správy majetku a služeb FSv ČVUT 

   Autor: Pospíchal Tadeáš; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Jasná Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá taktickou úrovní řízení správy majetku a služeb Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Autor zde popisuje jednotlivé teoretické kroky taktického řízení a porovnává je se ...