Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 368

  • CAM výroba atypických stavebních dílců na bázi betonu a její ekonomické porovnání s konvenční technologií 

   Autor: Čepec Martin; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Rozvoj CAM výroby ve stavebnictví, zejména aditivní výroby pomocí 3D tisku má do budoucna velký potenciál. Tomuto tématu ze zatím v ČR nedostalo velké pozornosti. Práce částečně navazuje na doposud provedený výzkum Ing. ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Hodkovičky 

   Autor: Bilský Jakub; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V této diplomové práci řeší autor stavebně technologický projekt výstavby Bytového domu Hodkovičky. Zabývá se prostorovou, technickou i časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště s ...
  • Nástroj pro optimalizaci návrhu výtahové jednotky pro běžný provoz 

   Autor: Propšová Petra; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením kmenových listů jednotlivých typů výtahů z výrobního sortimentu společnosti KONE. Dále realizací softwaru k porovnání typů výtahu v aplikaci MS Office s určením návrhu konkrétní výtahové ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Panorama Pražačka 

   Autor: Sedlacký Peter; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Diplomová práce řeší zpracování stavebně technologického projektu výstavby Bytového domu Panorama Pražačka. Navrhuje kompletní soubor struktur a opatření, které zajišťují plynulý, bezpečný a ekonomický průběh výstavby. ...
  • Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů 

   Autor: Miško Petr; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto investičního celku a ...
  • Specifika vzduchotechnických rozvodů 

   Autor: Hatoň Jaroslav; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Košťák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá především návrhem a montáží VZT strojoven pro nucené větrání vzduchu. Autor zachycuje nejnovější legislativu týkající se VZT jednotek, rozebírá problematiku systémů zpětného získávání tepla s ...
  • Příprava stavby při realizaci zakázky 

   Autor: Janeček Pavel; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Klouda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá realizací stavby z pohledu přípraváře generálního dodavatele stavby. V teoretické části budou probrány obecné smluvní vztahy, ekonomicko-technické a další informace o stavebním oboru, které jsou ...
  • Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů 

   Autor: Čálková Šárka; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Douša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a historií jejího využívání ...
  • Zhodnocení realizace hliněných omítek 

   Autor: Redlich Jan; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Müller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň kvalifikace pracovníků a ...
  • MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI PODSKLEPENÝCH OBJEKTU 

   Autor: Bittner Jan; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Tesař David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlhkosti ve zdivu převážně podsklepených objektů. V první části je zde (na úrovni obecné roviny) popsána teorie k výpočtům vlhkosti zdiva a vysvětlení pojmů úzce souvisejících ...
  • Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory 

   Autor: Holý Matouš; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Krupa Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a 1.NP) a následně dvou ...
  • K bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesů 

   Autor: Velek Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Vlček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   V této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl ...
  • Metodologie tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů 

   Autor: Vojta Lukáš; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Janíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce pojednává o metodologii tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je provedena obecná rešerše, kde jsou popsány jednotlivé ...
  • Analýza problematiky technického dozoru stavebníka 

   Autor: Abraham Vít; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Pečinka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Diplomová práce je zacílena na činnosti technického dozoru stavebníka, zabývá se analýzou těchto činností a syntetizuje získané závěry analýz do výsledného doporučení. V rámci diplomové práce je předložena stručná deskripce ...
  • Možnosti revitalizace bytových domů v památkově chráněném území 

   Autor: Drobílek Tomáš; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Drmola Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Autor se zabývá teorií zaměřenou na možnosti a způsoby revitalizace a rekonstrukce bytových domů nacházejících se v území, na které se vztahuje ochrana národního památkového ústavu. Týká se to stavebních zásahů do objektu, ...
  • Rekonstrukce areálu Steré školy v Pasekách nad Jizerou 

   Autor: Bačová Tereza; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Legner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Pro každý stavební objekt lze stanovit několik variant možného provedení rekonstrukce. V případě památkově chráněného objektu je však nutné postupovat s ohledem na zachování jeho historické hodnoty. Tato práce pojednává o ...
  • STP : Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha 

   Autor: Giba Juraj; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Hendrich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práca stanovuje podrobný technologický a časový plán etapy hrubej výstavby objektu biologickej vodnej linky (SO06), rozvodne (SO13, SO14) a dmýcharny (SO08, SO07) Novej vodnej linky Ústrednej čistiarne odpadových ...
  • Technologie slaměných konstrukcí 

   Autor: Holeček Jan; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Grmela Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce je prozkoumat problematiku technologií slaměných konstrukcí a navrhnout vhodnou variantu experimentální slaměné budovy. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na dějiny slaměných staveb, typy ...
  • Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizeční fázi 

   Autor: Kubeček Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Strnadl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   KUBEČEK, Petr. Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizační fázi Diplomová práce je zaměřena na zpracování plánu BOZP na staveništi pro konkrétní projekt dle aktuální legislativy týkající se této problematiky. Jako ...
  • Optimalizace řízení investiční zakázky 

   Autor: Klarovičová Michaela; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Dubský Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá problematikou řízení investiční zakázky stavebního charakteru ve společnosti. Konkrétně možností optimalizace řízení zakázky ve společnosti xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., Popisuje společnost, její historii a ...