Now showing items 1-20 of 521

  • Elektronizace a automatizace tvorby plánu BOZP na staveništi 

   Author: Tomáš Pils; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kouba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro elektronickou tvorbu plánu BOZP na staveništi na základě vybraných parametrů. Důvodem vzniku je fakt, že se stále objevují plány, které nereflektují současnou legislativu ...
  • Nakládání s odpady při realizaci staveb 

   Author: Jiří Doležal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Čermák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Každý investor, který se rozhodne pro realizaci jakéhokoliv druhu stavby, se setká s otázkou týkající se odpadu. Ať už půjde o odpad z demolice, nebo o odpady vyprodukované při novostavbě či při změně dokončené stavby, je ...
  • Demoliční práce na projektu Zlatý Lihovar 

   Author: Ondřej Vlk; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Diplomová práce se zabývá bouracími pracemi na projektu Zlatý Lihovar, navržených společností GeddesKaňka, s.r.o. Jedná se o projekt v ulici Nádražní 2, Praha 5 – Smíchov, zhotovitelem je společnost Trigema a.s. Diplomová ...
  • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Michelská 

   Author: Filip Hůrka; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu Michelská. Autor zde vyhodnocuje dostupnou projektovou dokumentaci. Z dostupných podkladů, autor následně vypracovává prostorovou, ...
  • Stavebně technologický projekt - Nový bytový dům Chodovec - GEMMA - OBJEKT 9 

   Author: Pavla Křivánková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu nového bytového domu Chodovec – GEMMA – objektu 9. Diplomová práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. ...
  • Stavebně-technologický projekt, Společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna 

   Author: Tomáš Hlaváček; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Společensko kulturního centra v Hrušovanech u Brna. Práce se zabývá optimálním řešením výstavby objektů z hlediska prostorové, technologické a ...
  • Digitalizace kontroly kvality stavebních prací - příprava podkladů pro tvorbu elektronických formulářů 

   Author: Karla Zikmundová; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Adamová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce je věnována přípravě podkladů pro tvorbu elektronických formulářů v rámci digitalizace kontroly kvality stavebních prací. Zaměřuje se na rozsah kontrol a zkoušek, které jsou nezbytné pro zajištění kvality ...
  • K budoucímu vývoji dřevostaveb rodinných domů v Česku 

   Author: Petr Švoma; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Bradáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem této diplomové práce je technickoekonomická analýza současné situace v oblasti výstavby rodinných domů ze dřeva. Na základě prozkoumaných stavebních kontextů je modelována dynamika vývoje produkce dřevostaveb v ...
  • Stavebně technologický rozbor s návrhem postupu řízení výstavby – Bytový komplex Modřanský háj 

   Author: Jaroslav Šedivec; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Náplní první části je provedení stavebně technologického projektu pro čtyři vybrané bytové objekty, které jsou složeny ze dvou variant. Stavebně technologický projekt nejprve ...
  • Energosádrovec pro použití ve stavebnictví 

   Author: Barbora Pilařová; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Autorka se zabývá vznikem energosádrovce, jeho úpravou a následným využitím. Dále se zbývá tím, jaké jsou na tento vedlejší energetický produkt kladeny požadavky, ať už evropskými normami, výrobními závody a anebo jinými ...
  • Stavebně technologický projekt bytový dům Jitřní 

   Author: Petr Valach; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Maxa Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu Bytového domu Jitřní. Autor se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a ...
  • Stavebně technologický projekt bytový dům Komenského Liberec 

   Author: Michaela Pětníková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hanyková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Liberec Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu v Liberci. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby ...
  • Digitalizace kontroly kvality ve stavebnictví 

   Author: Milan Červený; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Kaplan Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-11)
   Cílem mé diplomové práce je analýza trhu ohledně zpracování databází kontroly kvality a zkušebních plánů, dále pak analýza aplikací, které se používají na stavbě jako nástroj pro kontrolu kvality. V mé diplomové práci tyto ...
  • Analýza vlivu okrajových podmínek při tvrdnutí PUR střešních lepidel na únosnost lepeného spoje 

   Author: Tomáš Němeček; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Analýza vlivu okrajových podmínek při tvrdnutí PUR střešních lepidel na únosnost lepeného spoje Autor se v diplomové práci zabývá realizací plochých střech. V úvodu se zaměřuje na obecné informace, které v dnešní době o ...
  • Vlastnosti upravených jemných materiálů na bázi vedlejších energetických produktů 

   Author: Markéta Duchoslavová; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato práce se zabývá studiem vlastností upraveného deponovaného popílku. Navrhuje metodu úpravy tříděním tak, aby jemnost popílku odpovídala jemnosti popílku namletého. Zkoumá, zda jsou vlastnosti materiálu upraveného ...
  • Multikriteriální analýza hydroizolace spodní stavby 

   Author: Pavel Francl; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice týkající se hydroizolací spodních staveb. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je věnována stručnému přehledu možných způsobů zajištění hydroizolační obálky. Druhá ...
  • Stavebně technologický projekt - Novostavba Základní školy U Elektry 

   Author: Martin Kamenický; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Stavebně technologický projekt – Základní škola U Elektry Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt Základní školy U Elektry v Praze ve Vysočanech. Autor se zabývá především řešením prostorové, ...
  • Posouzení demoliční fáze projektu ČZU FTZ 

   Author: Štěpán Kandl; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení tří variant demoliční fáze projektu ČZU FTZ z pohledu technologického, ekonomického a ekologického. Výsledkem práce je zhodnocení nejvhodnější varianty z výše zmíněných.
  • K problematice rekonstrukce střech 

   Author: Jan Krisman; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Mrzílek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou rekonstrukce střech. V teoretické části jsou popsány vlivy působící na střešní konstrukci a poruchy střešních konstrukcí. V první kapitole praktické části je na příkladech ...
  • Stavebně technologický projekt - Centrum pro seniory v Táboře 

   Author: Vladimír Vlčák; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Mrzílek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu Centra pro seniory v Táboře a související infrastruktury. Autor se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce ...