Now showing items 1-1 of 1

  • Využit systému řízení FM pro zajištění podpory stavby dle ČSN 15221 

   Author: Šimková Diana; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Pups Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Uvedená diplomová práce se zabývá využitím systému řízení facility managementu ve stavebnictví. V teoretické části této práce je popsán vznik a historie facility managementu, seznámení s normou ČSN 15221 a popis podpůrných ...