Zobrazují se záznamy 1-20 z 248

   Klíčové slovo
   ?Fluid fly ash,?Absorbability,?Resistence,?freeze-thaw resistence,?Chemical thaw substances,?Concrete carbonation,?Concrete without cement,?Grinding [1]
   ?Fluidní popílek,?Nasákavost,?Odolnost,?Mrazuvzdornost,?Chemické rozmrazovací látky,?Karbonatace betonu,?Beton bez cementu,?Mletí [1]
   Administration building, technology, project, construction site equipment, technological process [1]
   Administrativní budova, technologie, projekt, zařízení staveniště, technologický postup [1]
   Air-conditioning,Proposal of the AC engine room,AC implementation,Forced ventilation [1]
   ancillaries budget costs,individual calculation,analysis,construction site,local and operating influences,other costs,contractor [1]
   Anhydrit, cement, samonivelační směs, podlahový potěr, technologický postup [1]
   Anhydrite, cement, self-leveling compound, floor screed, technological process [1]
   Beamed ceiling structure, thermal insulation, diffusion, condensation, coverage of ceiling construction, technological process [1]
   beton, železobeton, ocel, konstrukční systémy, porovnání, stavebně technologický projekt [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zařízení staveniště, zákoník práce, nařízení vlády, riziko, pracoviště, osobní ochranné pracovní pomůcky [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,Bezpečnost práce,Hlubinné zakládání ,Vyvrtané piloty,Piloty,vrt [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,požární ochrana,riziko,požár,bezpečnostní opatření,právní předpis,zařízení staveniště,požárně bezpečnostní řešení [1]
   Bezpečnost, BIM, model, opatření, rizika, staveniště [1]
   BIM, TBM, Site facilities, Autodesk Revit, Navisworks Manage [1]
   BIM, TBM, Zařízení staveniště, Autodesk Revit, Navisworks Manage [1]
   BIM, technologie, struktura, databáze [1]
   BIM, technology, structure, database [1]
   BIM,3D model,building site facilities,simulation,coordination,safety [1]
   BIM,3D model,zařízení staveniště,simulace,koordinace,bezpečnost [1]