Now showing items 1-20 of 602

  • Adaptace stavebního trhu na certifikaci LEED V4.1 

   Author: Lucia Petrášová; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Chlubna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat míru, do jaké se stavební odvětví dokázalo přizpůsobit nové verzi Certifikace LEED v4.1 a přijmout nové standardy a postupy, které tato aktualizovaná verze přináší. Teoretická ...
  • Algoritmus ovládání robota pro nehorizontální 3D tisk 

   Author: Vrba Filip; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Algoritmus ovládání robota pro nehorizontální 3D tisk Cílem práce byla algoritmizace ovládání pohybů robota pro 3D tisk. V úvodu práce jsem se snažil vysvětlit důvod digitalizace ve stavebnictví, parametrizaci a tím spojenou ...
  • Alternativní metody pro měření pórovitosti betonu pomocí digitálního zpracování a analýzy obrazu 

   Author: Járková Petra; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá měřením pórovitosti a stanovení charakteristik vzduchových pórů v ztvrdlém betonu s využitím počítačového zpracování obrazů a matematického modelování. V praktické části práce je pomocí matematického ...
  • Alternativní návrh jámy a konstrukcí stanice Motol 

   Author: Rys Michal; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní způsob zajištění stavební jámy oproti současným systémům 

   Author: Baulovič Peter; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Analýza degradací staveb určených pro chov skotu 

   Author: Sahan Štěpán; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza geometrické přesnosti stavebních konstrukcí 

   Author: Trejbalová Hana; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Bartoš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá posouzením a vyhodnocením geometrické přesností vybraných konstrukcí bytového domu ,,Rezidence Vrchlického", který je ve fázi rozestavěnosti. Rozdělena je do několika tematických částí. Nejprve je shrnut ...
  • Analýza možností realizace záměru vybudování zázemí ovocnářského provozu - Cerhenice 

   Author: Nykl Pavel; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Analýza odolnosti mechanicky kotveného hydroizolačního souvrství asfaltových pásů proti sání větru 

   Author: Plíhal Ondřej; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   V této diplomové práci se zabývám střešními skladbami s hydroizolační povlakovou vrstvou z pružných střešních hydroizolačních povlaků. Zejména se zabývám testováním mechanicky kotveného střešního souvrství s hydroizolační ...
  • Analýza problematiky technického dozoru stavebníka 

   Author: Abraham Vít; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Pečinka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Diplomová práce je zacílena na činnosti technického dozoru stavebníka, zabývá se analýzou těchto činností a syntetizuje získané závěry analýz do výsledného doporučení. V rámci diplomové práce je předložena stručná deskripce ...
  • Analýza projektu "Ubytovací a správní objekt - Lysolaje" se zaměřením na vliv lidského faktoru v přípravné a realizační fázi projektu 

   Author: Mejsnar Lukáš; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza software pro poskytovatele Facility managementu 

   Author: Fencl Marek; Supervisor: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza stavebního řízení 

   Author: Štolcová Klára; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Práce se zabývá povolovacími procesy v režimu stavebního zákona. Úvodem je popsán vývoj stavebního řízení od jeho začátků při zakládání měst ve 13. století až po současnost. Nyní stavební zákon rozděluje povolovací procesy ...
  • Analýza technologických procesů robotického zdění a 3D tisku 

   Author: Irina Derevianko; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Kubík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Cílem této diplomové práce je provést průzkum současného stavu použití moderních technologií, jako jsou roboti a automatizované systémy, v procesů výstavby. Na bázi fakultního projektu „TH04010329 - Autonomní robotický ...
  • Analýza technologie výstavby v energeticky pasivním standardu 

   Author: Stejskal Jakub; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Analýza únosnosti ACB vozovek s využitím syntetických vláknitých výztuží 

   Author: Martin Krůta; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Melichar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti asfaltocementového kompozitu (ACB) s rozdílnými typy syntetických výztuží. Předmětem řešení teoretické části je představení jednotlivých typů syntetických vláknitých výztuží a ...
  • Analýza vedlejších rozpočtových nákladů zhotovitele 

   Author: Sušanková Jana; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Vojta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vedlejších rozpočtových nákladů. Teoretická část přibližuje základní členění nákladů, metody jejich kalkulace a oceňování stavební produkce. Následně je uvedeno dělení a metody ...
  • Analýza vlivu okrajových podmínek při tvrdnutí PUR střešních lepidel na únosnost lepeného spoje 

   Author: Tomáš Němeček; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Analýza vlivu okrajových podmínek při tvrdnutí PUR střešních lepidel na únosnost lepeného spoje Autor se v diplomové práci zabývá realizací plochých střech. V úvodu se zaměřuje na obecné informace, které v dnešní době o ...
  • Aplikace BIM metodiky do tvorby a údržby železničního tunelu 

   Author: Doubek Šimon; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Hampl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá představením informačního modelování a managementu se shrnutím jeho vývoje v oblasti tunelování. Dále popisuje proces vytvoření BIM modelu propojky železničního tunelu Ejpovice. Řeší se v ní nastavení ...
  • Aplikace geosyntetik pro zvýšení únosnosti porušeného asfaltového krytu 

   Author: Bůchová Sabina; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Šrajer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou poruch vozovek s asfaltovým krytem. Objasňuje jednotlivé druhy poruch a následně jejich možné opravy. Autor se zaměřuje na vyztužování vozovek s asfaltovým krytem za pomoci ...