• Algoritmus ovládání robota pro nehorizontální 3D tisk 

   Autor: Vrba Filip; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Algoritmus ovládání robota pro nehorizontální 3D tisk Cílem práce byla algoritmizace ovládání pohybů robota pro 3D tisk. V úvodu práce jsem se snažil vysvětlit důvod digitalizace ve stavebnictví, parametrizaci a tím spojenou ...
  • Alternativní metody pro měření pórovitosti betonu pomocí digitálního zpracování a analýzy obrazu 

   Autor: Járková Petra; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá měřením pórovitosti a stanovení charakteristik vzduchových pórů v ztvrdlém betonu s využitím počítačového zpracování obrazů a matematického modelování. V praktické části práce je pomocí matematického ...
  • Alternativní návrh jámy a konstrukcí stanice Motol 

   Autor: Rys Michal; Vedoucí práce: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní způsob zajištění stavební jámy oproti současným systémům 

   Autor: Baulovič Peter; Vedoucí práce: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Analýza degradací staveb určených pro chov skotu 

   Autor: Sahan Štěpán; Vedoucí práce: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza geometrické přesnosti stavebních konstrukcí 

   Autor: Trejbalová Hana; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bartoš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá posouzením a vyhodnocením geometrické přesností vybraných konstrukcí bytového domu ,,Rezidence Vrchlického", který je ve fázi rozestavěnosti. Rozdělena je do několika tematických částí. Nejprve je shrnut ...
  • Analýza možností realizace záměru vybudování zázemí ovocnářského provozu - Cerhenice 

   Autor: Nykl Pavel; Vedoucí práce: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Analýza odolnosti mechanicky kotveného hydroizolačního souvrství asfaltových pásů proti sání větru 

   Autor: Plíhal Ondřej; Vedoucí práce: Synek Jaroslav; Oponent práce: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   V této diplomové práci se zabývám střešními skladbami s hydroizolační povlakovou vrstvou z pružných střešních hydroizolačních povlaků. Zejména se zabývám testováním mechanicky kotveného střešního souvrství s hydroizolační ...
  • Analýza problematiky technického dozoru stavebníka 

   Autor: Abraham Vít; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Pečinka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Diplomová práce je zacílena na činnosti technického dozoru stavebníka, zabývá se analýzou těchto činností a syntetizuje získané závěry analýz do výsledného doporučení. V rámci diplomové práce je předložena stručná deskripce ...
  • Analýza projektu "Ubytovací a správní objekt - Lysolaje" se zaměřením na vliv lidského faktoru v přípravné a realizační fázi projektu 

   Autor: Mejsnar Lukáš; Vedoucí práce: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza software pro poskytovatele Facility managementu 

   Autor: Fencl Marek; Vedoucí práce: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza stavebního řízení 

   Autor: Štolcová Klára; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Práce se zabývá povolovacími procesy v režimu stavebního zákona. Úvodem je popsán vývoj stavebního řízení od jeho začátků při zakládání měst ve 13. století až po současnost. Nyní stavební zákon rozděluje povolovací procesy ...
  • Analýza technologie výstavby v energeticky pasivním standardu 

   Autor: Stejskal Jakub; Vedoucí práce: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Analýza vedlejších rozpočtových nákladů zhotovitele 

   Autor: Sušanková Jana; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Vojta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vedlejších rozpočtových nákladů. Teoretická část přibližuje základní členění nákladů, metody jejich kalkulace a oceňování stavební produkce. Následně je uvedeno dělení a metody ...
  • Aplikace BIM metodiky do tvorby a údržby železničního tunelu 

   Autor: Doubek Šimon; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Hampl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá představením informačního modelování a managementu se shrnutím jeho vývoje v oblasti tunelování. Dále popisuje proces vytvoření BIM modelu propojky železničního tunelu Ejpovice. Řeší se v ní nastavení ...
  • Aplikace geosyntetik pro zvýšení únosnosti porušeného asfaltového krytu 

   Autor: Bůchová Sabina; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Šrajer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou poruch vozovek s asfaltovým krytem. Objasňuje jednotlivé druhy poruch a následně jejich možné opravy. Autor se zaměřuje na vyztužování vozovek s asfaltovým krytem za pomoci ...
  • Aplikace teorie hromadné obsluhy pro optimalizaci stavebních procesů 

   Autor: Kyjonková Vanda; Vedoucí práce: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Asfaltové emulze v silničním stavitelství 

   Autor: Boukalová Martina; Vedoucí práce: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Autocentrum BENI - Stavebně technologický projekt 

   Autor: Paparega Pavel; Vedoucí práce: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Azbest na území Krkonošského národního parku 

   Autor: Sittek Pavel; Vedoucí práce: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)