Now showing items 1-1 of 1

  • Systém hodnocení udržitelnosti (užitečnosti) objektu veřejné a státní správy 

   Author: Suková Lucie; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Tichá Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Cílem práce je vytvoření systému hodnocení administrativních budov veřejné a státní správy. Tímto nástrojem bude možné číselně ohodnotit a tím pádem i porovnat veškeré objekty, spadající do výše zmíněné kategorie. Byl ...