Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizík hotelového zariadenia 

   Author: Jakub Hlavata; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík a bezpečnosti vybraného ubytovacieho zariadenia. V teoretickej časti je čitateľ zoznámený s pojmami používanými v hotelovej prevádzke, s legislatívou súvisiacou s hotelovou prevádzkou, ...