Now showing items 1-2 of 2

  • Drogová kriminalita páchaná na území České republiky 

   Author: Petr Pištěk; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou drogové kriminality na celém území České republiky, která se zvyšuje i díky novým návykovým látkám, které jsou v posledních letech dobře dostupné na trhu drog. Dále se věnuje analýze ...
  • Vliv prevence na snižování drogové kriminality 

   Author: Tomáš Bureš; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Tušer Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   S problematikou návykových látek, laicky a lidověji řečeno s drogami, se setkáváme bohužel v běžném životě čím dál častěji. Tyto látky již nejsou nedostatkovým zbožím a jsou sehnatelné prakticky, kdy a kde si vzpomeneme. ...