Now showing items 1-2 of 2

  • Fenomén aktivní střelec v kontextu ochrany zdravotnických zařízení 

   Author: Jan Koutecký; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce pojednává o připravenosti zdravotnického zařízení na útok aktivního střelce, zkoumaným zdravotnickým objektem je Karlovarská krajská nemocnice a Policie České republiky Karlovarského kraje ve vztahu k ochraně ...
  • Útoky aktivních střelců v zahraničí a bezpečnostní kontexty pro Českou republiku 

   Author: Roman Friedrich; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou útoku aktivních střelců v České republice a zahraničí. Vymezen je kontext této problematiky ve společnosti. Zásadní část této práce je identifikace relevantních kritérií v průběhu incidentu, ...