Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby zabezpečení zdrojů ionizujícího záření ve zdravotnických zařízeních a možnost jejich zneužití 

   Author: Markéta Jenčová; Supervisor: Havránková Renata; Opponent: Marešová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Předmětem diplomové práce je problematika zdrojů ionizujícího záření se zaměřením na jejich využívání ve zdravotnictví, a naopak zneužívání v oblasti radiologického terorismu. Teoretická část práce se zabývá problematikou ...