• Softwarové řešení odstranění zkreslení fotografických snímků 

      Autor: Klemsa Tomáš; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Šedina Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Ve fotogrammetrii jsou stále častěji využívány neměřické fotografické komory. V dnešní době se může jednat například o digitální fotoaparáty, endoskopy, mobilní telefony a tak dále. Aby bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti ...