Now showing items 46-65 of 106

   Subject
   Jednosnímková fotogrammetrie, fotoplán, měřická dokumentace, gotický dům, software TopoL, software MicroStation, transformace [1]
   Kalibrace,distorze,objektiv,PhotoModeler Scanner,databáze distorzních profilů,SIMphoto,snímek,fotoplán,testování [1]
   Katastrální mapa,geometrický plán,ZPMZ,výměnný formát VFK,WSGP,nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn),dálkový přístup [1]
   Kladruby monastery, Kladruby u Stříbra, imperial obligatory imprints, state derived map 1 : 5000, georeferencing, vectorization, topology, web mapping applicatioKladruby monastery, web mapping application [1]
   klášter Kladruby, Kladruby u Stříbra, povinné císařské otisky, státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace, topologie, webová mapová aplikacklášter Kladruby, webová mapová aplikace [1]
   komprese, formát, ArcGIS, WMS, testování, georeferencování [1]
   Kostol svätého Jindřicha,3D skenovanie,laserové skenovanie,interiér kostola,3D model,Geomagic Studio [1]
   Lands of the Bohemian Crown,abolition of servitude,development of territorial administration,self-governance,land possession,19th century,manor farm estate [1]
   Laser scanning, point cloud, surveying documentation, Geomagic Studio, photoplan, plan [1]
   Laser scanning,eBee,3D model,Agisoft PhotoScan,point cloud,Geomagic Studio 2012 [1]
   laser scanning,hypsometric tinting,point cloud,manual [1]
   Laser scanning,point clouds,spatial model,Geomagic Studio software,photoplan,image post-processing,TopoL software,MicroStation software [1]
   Laserové skenování, mračno bodů, měřická dokumentace, Geomagic Studio, fotoplán, stavební výkres [1]
   laserové skenování,barevná hypsometrie,mračno bodů,software,návolaserové skenování,návod [1]
   Laserové skenování,eBee,3D model,Agisoft PhotoScan,mračno bodů,Geomagic Studio 2012 [1]
   Laserové skenování,mračno bodů,prostorový model,sofware Geomagic Studio,fotoplán,postprocessing snímků,software TopoL,software MicroStation [1]
   laserový skenovací systém,mračno bodů,3D model,měřická dokumentace,transfor-mace,Geomagic Studio,stavební výkres [1]
   Letecké laserové skenování, letecká archelologie, lidar, digitální model terénu, stínovaný reliéf [1]
   Letecké laserové skenování,digitální model reliéfu,stínovaný reliéf,nedestruktivní archeologie,letecká archeologie [1]
   lines,geoglyphs,Nasca,Peru,single-beam photogrammetry,collinear transformation,photoplanes,GIS,analysis,ArcGIS [1]