• Analýza a vizualizace srážkových dat z mikrovlnných telekomunikačních spojů pomocí GIS 

   Autor: Krejčí Matěj; Vedoucí práce: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza dopravní dostupnosti měst z dálnic a silnic první třídy 

   Autor: Florian Martin; Vedoucí práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza indikátorů rozvoje měst 

   Autor: Kopáček Petr; Vedoucí práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • BIM v památkové praxi, možnosti a výzvy - kvalitativní výzkum současného stavu 

   Autor: Zikmundová Monika; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Synková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy, zabývající se možností zavedení informačního modelu budov BIM do oblasti památkové péče. Data pro provedení analýzy byla získána pomocí kvalitativního výzkumu vedeného ...
  • Divadlo Archa Praha-měřická dokumentace velkého sálu 

   Autor: Špaček Filip; Vedoucí práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dokumentace historické klenby moderními geodetickými metodami 

   Autor: Šlaufová Zuzana; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá dokumentací historické klenby baziliky sv. Markéty v Břevnově z dat získaných laserovým skenováním a fotogrammetrickou metodou IBMR. Hlavním výsledkem práce je vrstevnicový plán klenby a ...
  • Dům Hostouň č.p. 112 (Kladno) - tvorba 3D modelu objektu v kontextu centra obce 

   Autor: Švejda Jan; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Soukup Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Náplní bakalářské práce je vytvoření 3D modelu objektu v kontextu centra vesnice v obci Hostouň. Práce popisuje vznik celého projektu od vytvoření měřické sítě přes zaměření objektu po vyhotovení výsledného 3D modelu.
  • Dům Thunovská č.p. 181/III (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace vybrané části 

   Autor: Mikeš Jakub; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Poloprutský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Hlavní naplní této bakalářské práce je měřická dokumentace vybrané části objektu, jejímž výsledkem je osm jednotlivých fotoplánů a dva celkové fotoplány. K vytvoření fotoplánů se využily poznatky z jednosnímkové pozemní ...
  • Dům U Kamenného zvonu (Praha)-měřická dokumentace části sklepení 

   Autor: Řáda Tomáš; Vedoucí práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Geodetické měření při rektifikaci lineárního vedení 

   Autor: Kotrčová Martina; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Geometrický plán 

   Autor: Prouzová Petra; Vedoucí práce: Benda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení vybraných vyrovávacích zobrazení pro mapu světa 

   Autor: Pánková Sandra; Vedoucí práce: Benda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Horní tvrz Kestřany (Písek) - měřická dokumentace vybrané části 

   Autor: Doležalová Kristýna; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Šedina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce má za cíl vytvoření měřické dokumentace části Horní tvrze v Kestřanech pro upřesnění vzájemných prostorových vztahů jednotlivých navazujících částí objektu. V této bakalářské práci je zpracovávána část ...
  • Hrad Kost (okr.Jičín)-tvorba fotoplánu pláště malé věže 

   Autor: Půbal Miloslav; Vedoucí práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hrad Nové Hrady - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Bartalošová Kateřina; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem této bakalářské práce je shromáždění a zpracování dostupné mapové a plánové dokumentace k hradu Nové Hrady. Práce je zaměřena především na období 19. a první polovinu 20. století. Součástí práce je také popis ...
  • Hrad Šternberk - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Léharová Alžběta; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace historického objektu - hradu Šternberk a jeho okolí, panství Šternberk. Zpracovány byly povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní ...
  • Kalibrace kamery a její vliv na kvalitu výstupů-software Agisoft 

   Autor: Kaválek Pavel; Vedoucí práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klášter Kladruby - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Zemánková Anna; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mapových a plánových dokumentací kláštera Kladruby a jeho okolí. Byly zpracovány povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000 a další ...
  • Nový hrad u Kunratic - tvorba detailního 3D modelu vybrané části 

   Autor: Kutišová Monika; Vedoucí práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nový hrad u Kunratic-tvorba detailního 3D modelu vybrané části 

   Autor: Larina Alexandra; Vedoucí práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)