Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 42

  • Využití dat z leteckého laserového skenování pro vyhledávání a dokumentaci historických objektů 

   Autor: Carda Jiří; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Faltýnová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tématem této bakalářské práce bylo využití dat leteckého laserového skenování a z nich dále vytvořéného digitální modelu reliéfu pro vyhledávání historických objektů na ploše tzv. oblasti Východ. Použitá data stínovaného ...
  • Zámek Frýdlant - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Plavcová Tereza; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním dostupných mapových podkladů doplněných o plánovou, fotografickou a obrazovou dokumentaci Frýdlantského hradu a zámku. Významnými podklady jsou především povinné císařské otisky ...
  • Vytvoření a optimalizace nástroje pro prostorové zobrazení fotografií v rámci webových aplikací platformy ESRI 

   Autor: Bucek Lubomír; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou nástroje (widgetu) určeného k vizualizaci fotografického materiálu ve webové mapové aplikaci. Widget je určen pro integraci do prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition). ...
  • Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Blažek Ondřej; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce "Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace" zpracovává shromážděné mapové a plánové dokumenty týkající se zámku a okolí. Jako podklady byly zpracovány císařské otisky, reambulovaná katastrální ...
  • Hrad Šternberk - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Léharová Alžběta; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace historického objektu - hradu Šternberk a jeho okolí, panství Šternberk. Zpracovány byly povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní ...
  • Zámek Rájec - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Mikulecká Jolana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace pro zámek a panství Rájec nad Svitavou. Popisuje historický vývoj zámku a jeho okolí. Obsahuje fotografie zachycující historický a současný stav zámku ...
  • Posun letecky měřených bodů po trajektorii v prostředí QGIS 

   Autor: Pešek Ondřej; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Ohera Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem bakalářské práce je návrh softwarového nástroje umožňujícího posun letecky měřených bodů po trajektorii. Takový nástroj je třeba z toho důvodu, že přístroj při leteckých měřeních zapisuje souřadnice s určitým zpožděním. ...
  • Dům Hostouň č.p. 112 (Kladno) - tvorba 3D modelu objektu v kontextu centra obce 

   Autor: Švejda Jan; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Soukup Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Náplní bakalářské práce je vytvoření 3D modelu objektu v kontextu centra vesnice v obci Hostouň. Práce popisuje vznik celého projektu od vytvoření měřické sítě přes zaměření objektu po vyhotovení výsledného 3D modelu.
  • Usedlost Trstěnice č.p.2 (Litomyšl) - tvorba 3D modelu z dat laserového skenování 

   Autor: Nesrstová Karolína; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Kociánová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem této bakalářské bylo vyhotovení vektorového 3D modelu roubené hospodářské usedlosti č. p. 2 v obci Trstěnice u Litomyšle. Tato práce by měla být nápomocna při snaze o zachování lidového kulturního dědictví, ...
  • Hrad Nové Hrady - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Bartalošová Kateřina; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem této bakalářské práce je shromáždění a zpracování dostupné mapové a plánové dokumentace k hradu Nové Hrady. Práce je zaměřena především na období 19. a první polovinu 20. století. Součástí práce je také popis ...
  • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů a analýza přesnosti měření 

   Autor: Chumanová Pavla; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj a rekonstrukce krajiny zaniklé obce Dělouš (Ústecký kraj) 

   Autor: Čejchanová Sára; Vedoucí práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj softwaru pro sběr dat při mapování dna vodních ploch 

   Autor: Urik Jaroslav; Vedoucí práce: Lukeš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zámek Hrádek u Nechanic - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Hartmanová Monika; Vedoucí práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování nivelačních měření ve formátu Leica GSI 

   Autor: Rokusek Jaromír; Vedoucí práce: Čepek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Testování přesnosti měření gyroteodolitu MOM 

   Autor: Bejvančická Kateřina; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení vybraných vyrovávacích zobrazení pro mapu světa 

   Autor: Pánková Sandra; Vedoucí práce: Benda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zámek Hluboká - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Autor: Kučera Miroslav; Vedoucí práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nový hrad u Kunratic - tvorba detailního 3D modelu vybrané části 

   Autor: Kutišová Monika; Vedoucí práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Postprocesing a správa digitálních snímků v pozemní fotogrammetrii 

   Autor: Haupt Lukáš; Vedoucí práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)