Now showing items 97-106 of 106

   Subject
   the laser scanning system,point cloud 3D model,surveying documents,transform,Geomagic Studio,plan,section [1]
   The State castle and chateau Frydlant, Imperial Obligatory Imprints of the Stable Cadastre, Cadastral map discarded, State map derived (SMO5), ArcGIS, georeferencing, vectorization [1]
   thin plate spline,TPS,1st military mapping survey,MATLAB,worldfile,affine transformation,homography,projective transformation,projective collineation,polynomial transformation,raster georeferencing,ArcMap [1]
   thin plate spline,TPS,I. vojenské mapování,MATLAB,worldfile,afinní transformace,projektivní transformace,kolineární transformace,polynomická transformace,georeferencování rastrů,ArcMap [1]
   Timbered homestead, laser scanning, beam, reconstruction, point cloud, 3D model [1]
   Velečín village,urban development,map of stable cadastre,cadastral map,vector map,georeferencing,vectorization,analysis of map sources,comparing maps,web map presentation,ArcGIS,Story Map [1]
   zámek Buchlovice,hrad Buchlov,panství Buchlov,císařské povinné otisky,katastrální mapa,Státní mapa odvozená,georeferencování,vektorizace,ArcGIS Online [1]
   Zámek Milotice, císařské povinné otisky, reambulance mapy, státní mapa odvozená, plánová dokumentace, georeferencování, vektorizace, topologie, webová mapová aplikace [1]
   zámek Rájec, císařské povinné otisky, státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace [1]
   země Koruny české,zrušení poddanství,vývoj územní správy,samospráva,pozemkové vlastnictví,19. století,velkostatek [1]