Now showing items 34-53 of 106

   Subject
   Geomagic Studio 2013,3D model,mračno bodů,měřičská dokumentace,laserové skenování,georadar,magnetometr,registrace [1]
   Geomagic Studios 2013,3D model,point cloud,documentation,scanning,GPR,magnetometer,registration [1]
   GIS, manors, František Palacký, Václav Kotyška, II. military survey, vectorization, web application [1]
   GIS, panství, František Palacký, Václav Kotyška, II. vojenské mapování, vetorizace,webová aplikace [1]
   GIS, QGIS, GRASS, plugin, python, soil erosion, USLE [1]
   GIS, QGIS, GRASS, zásuvný~modul, python, půdní eroze, USLE [1]
   GIS, QGIS, plugin, python, aerial data [1]
   GIS, QGIS, plugin, python, NRPI, ionizing radiation, radiological protection [1]
   GIS, QGIS, python, SÚRO, ionizující záření, radiační ochrana,zásuvný modul [1]
   GIS, QGIS, zásuvný modul, python, letecká data [1]
   Hrad Nové Hrady, Císařské povinné otisky, První vydání státní mapy odvozené, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace, ArcGIS. [1]
   hrad Šternberk, panství Šternberk, povinné císařské otisky, státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace, webová mapová aplikace [1]
   Jednosnímková fotogrammetrie, fotoplán, měřická dokumentace, gotický dům, software TopoL, software MicroStation, transformace [1]
   Kalibrace,distorze,objektiv,PhotoModeler Scanner,databáze distorzních profilů,SIMphoto,snímek,fotoplán,testování [1]
   Katastrální mapa,geometrický plán,ZPMZ,výměnný formát VFK,WSGP,nahlížení do katastru nemovitostí (nahlizenidokn),dálkový přístup [1]
   Kladruby monastery, Kladruby u Stříbra, imperial obligatory imprints, state derived map 1 : 5000, georeferencing, vectorization, topology, web mapping applicatioKladruby monastery, web mapping application [1]
   klášter Kladruby, Kladruby u Stříbra, povinné císařské otisky, státní mapa odvozená, georeferencování, vektorizace, topologie, webová mapová aplikacklášter Kladruby, webová mapová aplikace [1]
   komprese, formát, ArcGIS, WMS, testování, georeferencování [1]
   Kostol svätého Jindřicha,3D skenovanie,laserové skenovanie,interiér kostola,3D model,Geomagic Studio [1]
   Lands of the Bohemian Crown,abolition of servitude,development of territorial administration,self-governance,land possession,19th century,manor farm estate [1]