Zobrazují se záznamy 1-20 z 51

   Klíčové slovo
   3D model, měřická síť, zaměření objektu, Hostouň [1]
   3D Model, survaying network, measurement of object, Hostouň [1]
   Airborne laser scanning, aerial archeology, lidar, digital relief model, shaded relief [1]
   Analysis, information model of buildings BIM, conservation practise, qualitative research, interviews [1]
   Analýza, informační model budov BIM, památková péče, kvalitativní výzkum, rozhovory [1]
   Automatic leveling, circle detection in digital image, Hough transform, computer vision, MATLAB,Arduino [1]
   Automatická horizontace, detekce kružnic ve snímku, Houghova transformace, počítačové vidění, MATLAB,Arduino [1]
   Bazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, klenba, laserové skenování, Geomagic Studio, 3D model, vrstevnicový plán, mračno bodů, IBMR, věrné orotofoto [1]
   Castle Nové Hrady, Imperial obligatory imprints of stable cadastre, The first edition state maps derived, georeferencing, vectorization, web mapping aplication, ArcGIS. [1]
   Chateau Milotice, imperial obligatory imprints, map updating, state map derived, planning documentation, georeferencing, vectorization, topology, web mapping application [1]
   chateau Rájec, imperial obligatory imprints, state maps derived, georeferencing, vectorization, web mapping application [1]
   compress, format, ArcGIS, WMS, testing, georeferencing [1]
   Digital terrain model, aerial photography, laser scanning, magnetometer, point cloud, orthophotomap, photogrammetry [1]
   Digitální model reliéfu, letecké snímkování, laserové skenování, magnetometr, mračno bodů, ortofotomapa, fotogrammetrie [1]
   Fotografie, Web AppBuilder for ArcGIS, ArcGIS API for JavaScript, Dojo, widget, webová mapová aplikace [1]
   GIS, manors, František Palacký, Václav Kotyška, II. military survey, vectorization, web application [1]
   GIS, panství, František Palacký, Václav Kotyška, II. vojenské mapování, vetorizace,webová aplikace [1]
   GIS, QGIS, GRASS, plugin, python, soil erosion, USLE [1]
   GIS, QGIS, GRASS, zásuvný~modul, python, půdní eroze, USLE [1]
   GIS, QGIS, plugin, python, aerial data [1]