Now showing items 1-20 of 106

   Subject
   2D model,3D model,měřická práce,měření,body,kontrola,objekt [1]
   3D model, měřická síť, zaměření objektu, Hostouň [1]
   3D Model, survaying network, measurement of object, Hostouň [1]
   3D model,laser scanning,hypsometry,orthophoto,building drawing [1]
   3D model,laserové skenování,hypsometrie,ortofoto,stavební výkres [1]
   3D modeling,virtual reconstruction,visualization,image,software,point cloud,triangular mesh,texture,virtual museum,3D print [1]
   3D modelování,virtuální rekonstrukce,vizualizace,snímek,software,mračno bodů,trojúhelníková síť,textura,virtuální muzeum,3D tisk [1]
   3D,2D,MicroStation V8i,Groma,Software [1]
   3D,Documentation,3D Print,Historical structures and objects,Photogrammetric Images,IBMR,Agisoft PhotoScan Professional,Geomagic Studio [1]
   3D,documentation,modeling,print,Agisoft,Geomagic,image based modeling,historical objects [1]
   3D,dokumentace,modelování,tisk,Agisoft,Geomagic,obrazová korelace,historické objekty [1]
   3D,dokumentace,tisk,památkové objekty a předměty,fotogrammetrické snímky,IBMR,Agisoft Photoscan Professional,Geomagic Studio [1]
   Airborn laser scanning,digital relief model,shaded relief,non-destructive archeology,aerial archeology [1]
   Airborne laser scanning, aerial archeology, lidar, digital relief model, shaded relief [1]
   Analysis, information model of buildings BIM, conservation practise, qualitative research, interviews [1]
   Analýza, informační model budov BIM, památková péče, kvalitativní výzkum, rozhovory [1]
   Automatic leveling, circle detection in digital image, Hough transform, computer vision, MATLAB,Arduino [1]
   Automatická horizontace, detekce kružnic ve snímku, Houghova transformace, počítačové vidění, MATLAB,Arduino [1]
   Bazilika sv. Markéty, Břevnovský klášter, klenba, laserové skenování, Geomagic Studio, 3D model, vrstevnicový plán, mračno bodů, IBMR, věrné orotofoto [1]
   Cadastral map,survey sketch,ZPMZ,exchangeable format VFK,WSGP,looking to cadastre (nahlizenidokn),remote entry [1]