• Dům Hostouň č.p. 112 (Kladno) - tvorba 3D modelu objektu v kontextu centra obce 

      Autor: Švejda Jan; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Soukup Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Náplní bakalářské práce je vytvoření 3D modelu objektu v kontextu centra vesnice v obci Hostouň. Práce popisuje vznik celého projektu od vytvoření měřické sítě přes zaměření objektu po vyhotovení výsledného 3D modelu.