• Metody dokumentace a vizualizace drobných objektů a předmětů 

      Autor: Šartner Jan; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Pavelka Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Cílem této bakalářské práce je využití a přehled 3D modelovací a vizualizační technologie. Zpracovány jsou modely dvou kostelů, sochy, nádoby a slunečních hodin. Testovanými programy jsou Agisoft PhotoScan, Pix4Dmapper, ...