• Dokumentace a vizualizace drobných památkových objektů a předmětů 

      Autor: Kovář Jan; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Pavelka Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Tématem této bakalářské práce je seznámení s problematikou dokumentace a vizualizace drobných památkových objektů a předmětů pomocí metody IBMR (Image Based Modeling and Rendering). Objekty a předměty byly vybrány v lokacích ...