• Tvorba 3D modelu historického objektu a jeho vizualizace pomocí 3D tisku 

      Autor: Poskočil Petr; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tématem této bakalářské práce je přiblížení možností využití 3D dokumentace při tvorbě 3D modelu historického objektu. Pro tvorbu bylo vybráno několik historických objektů v okolí peruánského Machu Picchu. Práce porovnává ...