Now showing items 48-67 of 279

   Subject
   dodavatelský řetězec, zabezpečení dodavatelského řetězce, model Gutierrez & Hintsa, bezpečnostní program, C-TPAT, AEO, TAPA, bezpečnostní požadavek, systematizace, univerzální bezpečnostní certifikace [1]
   Doprava, 3D tisk, RFID, GPS, LiDAR, Radar, Centrální počítač, Autonomní automobily, Technologická prognóza [1]
   Doprava, dopravní cesta, zpoplatnění, železnice, silnice, osobní doprava, nákladní doprava [1]
   Doprava, Skyway, unibus, nekonvenční, efektivita, investiční, provozní, náklady, peněžní tok [1]
   Dopravní infrastruktura, financování, obchvat [1]
   Dopravní stavba, zbytný majetek, ochranné pásmo, věcné břemeno, služebnost, program, výzva, dotace, dotační podpora, doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, rentabilita. [1]
   economic evaluation of project [1]
   ekonomické hodnocení projektu [1]
   ekonomika letu [1]
   electromobility [1]
   Electronic commerce, e-shop, SWOT analysis, distribution, transport, parcel, goods, self-service parcel terminal, legislation, survey. [1]
   elektromobilita [1]
   Elektronické obchodování, internetový obchod, SWOT analýza, distribuce, přeprava, zásilka, zboží, samoobslužný zásilkový terminál, legislativa, průzkum. [1]
   emise [1]
   emissions [1]
   environment [1]
   Environment, noise, vibration, air pollution, hedonic price analysis depending on transport infrastructure, transport infrastructure, water transport, road transport, rail transport, economy, real estate, comfort of life. [1]
   Excise duty, diesel, gasoline, gross domestic product, value added tax, Laffer Curve [1]
   Externalities in transport, congestion, Low emission zone, Paid parking zone, access restriction scheme [1]
   Externality v dopravě, kongesce, nízkoemisní zóny, zóny placeného stání, omezující režim [1]