Now showing items 165-176 of 176

   Subject
   veřejná doprava, dálková železniční doprava, individuální automobilová doprava, přepravní poptávka, makroskopický dopravní model, PTV VISUM, LOGIT, příležitost železniční dopravy, analýza cestovní doby, dělba přepravní práce, modal split [1]
   věrnostní programy, globální aliance, SkyTeam [1]
   Vysokorychlostní železniční trat?, RŽD, Ruská federace, Moskva, Vladimír, Nižnij Novgorod, Čěboksary, Kazaň, projekt, výstavba, provoz, rychlost, vlak, kolej, úsek, cena, cestující, jízdenka, letenka, náklady, analýza, financovaní, hodnoceni, porovnaní, efektivita [1]
   Výměna železničního svršku v železniční stanici, železniční stanice, nástupiště, pokladač PKP 25/20, PTH 350 portálový jeřáb Donelli, vozový jeřáb UK 25/18, Desec TL 50 ZPS, Gottwald GS 150.14, pracovní harmonogram. [1]
   Warehouse Management System, Supply Chain, velkoobchodní řetězec, logistika, simulace, FlexSim, optimalizace [1]
   Warehouse Management System, Supply Chain, wholesale, logistics, simulation, FlexSim, optimization [1]
   Warehouse, manipulation, forklift, slip sheets [1]
   Wolrd class manufacturing, Queuing theory, Packaging, Lean production, Storage, Optimizing [1]
   Wolrd class manufacturing, Teorie hromadné obsluhy, Balení, Štíhlá výroba, Skladování, Optimalizace [1]
   Zabezpečovací zařízení; propustnost; automatické hradlo; automatický blok; jízdní řád [1]
   Železnice, ekonomika, provozní porovnání, analýza bodu zvratu, osobní vlak, trakce [1]
   Životní prostředí, hluk, vibrace, exhalace, hedonická cena, analýza v závislosti na dopravní infrastruktuře, dopravní infrastruktura, vodní doprava, silniční doprava, železniční doprava, ekonomie, nemovitosti, komfort života. [1]