Now showing items 135-154 of 176

   Subject
   Railway signalling and interlocking system; capacity; automatic line block system; automatic block system; timetable [1]
   Railway station superstructure refurbishment, railway station, platform, PKP 25/20 track layer, Donelli PTH 350 gantry crane, UK 25/18 wagon crane, Desec TL 50 ZPS, Gottwald GS 150.14, work schedule. [1]
   Railway, economics, operational comparison, break even point analysis, passenger train, traction [1]
   recycling, residential recyclables collection, GIS, ArcGIS Network Analyst, MSW, vehicle routing, arc routing problem [1]
   recyklace, sběr recyklovaného materiálu, městská aglomerace, GIS, ArcGIS Network Analyst, optimální trasování [1]
   region Moravian-Silesian, Bruntál area, integrated public traffic system, optimalization, tariff system [1]
   Reliability, life cycle, prediction of reliability, service cost, interlocking system. [1]
   Remotely controlled station, Station supervisor, Emergency dispatcher, Facility failures JOP [1]
   Ropa, Elektrická energie, Elektromobil, Plug-in Hybrid [1]
   screening kontejnerů, bezpečnost námořní přepravy, provoz kontejnerového terminálu, simulační software Arena, bezpečnostní stanoviště [1]
   sdílená ekonomika, sdílení vozidel, náklady, kalkulace, dotazníkový průzkum [1]
   Segway, simulace, teorie hromadné obsluhy, Kendallova klasifikace, Matlab, Simulink, Simevents, cost benefit analýza, model. [1]
   Segway, simulation, Queueing Theory, Kendall's Notation, Matlab, Simulink, Simevents, cost benefit analysis, model. [1]
   sharing economy, carsharing, cost, calculation, survey [1]
   Sklad, manipulace, vysokozdvižný vozík, bezpaletová technologie [1]
   small and medium business, e-commerce, e-shop, economic analysis, balance sheet, income statement, profit and loss account, SWOT, supply chain. [1]
   Spedice, dopravce, multimodální přeprava, železnice, bezpečnost, kontejner, kamion, přeprava, návěs. [1]
   Spolehlivost, životní cyklus, predikce spolehlivosti, servisní náklady, staniční zabezpečovací zařízení. [1]
   Spotřební daň, nafta, benzín, hrubý domácí produkt, daň z přidané hodnoty, Lafferova křivka [1]
   Stlačený zemní plyn, CNG, ropný plyn, LPG, alternativní paliva, plnící stanice, garážové stání, strategie. [1]