Now showing items 1-20 of 112

  • Řešení spojitých lokačních úloh vybraného typu 

   Author: Olha Kozlovska; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných modelů spojitých lokačních úloh na umístění žádoucích a nežádoucích zdrojů s následujícím řešením daných modelů pomoci procesu diskretizace v optimalizačním software. Výsledné ...
  • Navigační systémy pro vnitřní prostory 

   Author: Martin Štourač; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Čapek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Tato diplomová práce prezentuje projekt vývoje vnitřní navigace. Projekt byl zahájen v roce 2020 a zaměřoval se na vývoj a implementaci vnitřní navigace pro zařízení Poliklinika Prosek v Praze. Projekt byl realizován ve ...
  • Rozšíření kontejnerového překladiště Metrans v Ústí nad Labem 

   Author: Kateřina Hranická; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Chum Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem diplomové práce „Rozšíření kontejnerového překladiště METRANS v Ústí nad Labem“ je analyzovat současný stav kontejnerového překladiště, infrastruktury, přepravních výkonů a překládky a na základě těchto analýz ...
  • Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě 

   Author: Adéla Bačová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Chocholáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem diplomové práce „Zavedení smart odpadového hospodářství v bytovém domě“ je analýza současného stavu odpadového hospodářství v daném bytovém domě, návrh řešení jeho nedostatků pomocí smart technologie a následně ...
  • Návrh procesu vyskladnění objemných produktů 

   Author: Hynek Chroust; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Krejčí Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Předmětem diplomové práce je návrh procesu vyskladnění objemných produktů. V rámci diplomové práce byl analyzován skladový proces a vybrán nejvíce problémový. Pro nově navržený proces bylo sepsáno detailní zadání, které ...
  • Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích 

   Author: Petra Staňková; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Koháni Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Předmětem diplomové práce Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích je analyzovat přestupní vazby ve vybrané části linkové sítě veřejné hromadné dopravy v Pardubicích, charakterizovat optimalizační ...
  • Dětská dopravní hřiště 

   Author: Pavla Prokopcová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vrtal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem diplomové práce „Dětská dopravní hřiště“ je přiblížení problematiky nehodovosti dětí na území ČR. V práci jsou promítnuté nápady, které by měly sloužit ke snížení nehodovosti. Teoretická část se zaobírá sítí ...
  • Katalogové trasy ve smíšeném provozu 

   Author: Jan Růžička; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Tyle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou železniční nákladní dopravy v České republice. Konkrétně je obsahem práce návrh katalogových tras ve smíšeném provozu na železniční trati mezi Přerovem/Dluhonicemi a Petrovicemi ...
  • Hodnocení ekonomického rizika investičního projektu 

   Author: Daria Antonova; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou rizika investičního projektu. Práce nejprve klasifikuje investiční projekty podle určitých hledisek a následně popisuje fáze přípravy a řízení projektu během jeho životního cyklu. ...
  • Automatizace procesu tvorby feasibility ve vybrané společnosti 

   Author: Martin Bil; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Předmětem diplomové práce „Automatizace procesu tvorby feasibility ve vybrané společnosti“ je analyzovat a vyřešit jeden z problémů, který vzniká při plánování tras nákladních automobilů. Práce se věnuje používaným ...
  • Aplikace ekonomicko-matematických modelů na tarify v osobní letecké dopravě 

   Author: Kristína Gabríková; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Předmětem diplomové práce „Aplikace ekonomicko-matematických modelů na tarifní strukturu v osobní letecké dopravě“ je ověření funkčnosti ekonomicko-matematického modelu aplikováním na tarifní strukturu, která je detailně ...
  • Ekonomické zhodnocení elektrického pohonu v autobusové dopravě 

   Author: Daniel Mach; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Diplomová práce vychází ze skutečnosti stále většího zájmu o ochranu životního prostředí a v důsledku tedy i trendů využití alternativních pohonných hmot, konkrétně elektřiny. Právě elektromobilita se stává čím dál častěji ...
  • Doprava v klidu na území hlavního města Prahy 

   Author: Jana Kašparová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kočárková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Cílem mé diplomové práce „Doprava v klidu na území hlavního města Prahy“ je zanalyzovat současnou dopravní situaci v Praze se zaměřením na dopravu v klidu, zjistit, jaké nástroje na zklidňování dopravy jsou v systému již ...
  • Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích 

   Author: Petra Staňková; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Koháni Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem diplomové práce Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích je analyzovat přestupní vazby ve vybrané části linkové sítě veřejné hromadné dopravy v Pardubicích, charakterizovat optimalizační ...
  • Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Třebíči 

   Author: Aleš Novák; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Tématem diplomové práce je síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Třebíči. Nejprve je provedena analýza současného stavu, díky níž jsou definovány požadavky na zlepšení provozu, ale také omezující podmínky. ...
  • Odstranění rychlostních propadů na trati Roudnice nad Labem - Straškov 

   Author: Jan Hopp; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Vávra Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   V první části práce je hodnocen současný stav trati č. 096 Roudnice nad Labem – Straškov s ohledem na použitá zabezpečovací zařízení, vozový park a návaznost na dálkovou dopravu ve stanici Roudnice nad Labem. Další část ...
  • Optimální rozložení skladových zásob s ohledem na efektivitu pickování 

   Author: Lucie Vicherková; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Krejčí Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Předmětem diplomové práce je optimalizace rozložení skladových zásob s ohledem na efektivitu pickování. V rámci práce byl vytvořen matematický model, se kterým jsou následně vytvořeny výpočetní experimenty pomocí optimalizačního ...
  • Alternativy provozního konceptu projektu Praha - Kladno a letiště 

   Author: Vojtěch Kužel; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Pšenička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato práce se zabývá projektem Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. V rámci práce je provedena analýza přepravních vztahů v řešené oblasti a analýza stávající nabídky spojení veřejnou dopravou. ...
  • Možnosti využití BEMU v podmínkách České republiky 

   Author: Pavel Homolka; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Stach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Předmětem práce je zhodnocení možností využití bateriových elektrických železničních jednotek (BEMU) v podmínkách České republiky. První část práce zahrnuje přehled konvenčních i alternativních druhů pohonu železničních ...
  • Hodnocení ekonomické efektivity plánovaných vysokorychlostních tratí v RF 

   Author: Sofia Ignateva; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Ulrich Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivity projektu výstavby vysokorychlostní trati v Ruské federaci. V první části práce jsou uvedeny existující metodiky hodnocení veřejných stavebních projektů, ...