Now showing items 1-20 of 159

  • Analýza a návrh zlepšení elektronické výměny dat ve vybrané společnosti 

   Author: Filip Houštecký; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Draxler Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh zlepšení elektronické výměny dat ve vybrané společnosti" je zkoumání a optimalizace procesů elektronické výměny dat u globálního lídra v logistice, společnosti DHL. Hlavním cílem ...
  • Analýza statické dopravy se zaměřením na parkovací domy v Benešově a Berouně 

   Author: Jan Sochor; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Diplomová práce "Analýza statické dopravy se zaměřením na parkovací domy v Benešově a Berouně" zkoumá problematiku statické dopravy v těchto městech. Analyzuje příčiny dopravních problémů a identifikuje klíčové oblasti ...
  • Návrh obsluhy VHD v suburbánní oblasti 

   Author: Tomáš Gregora; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Buzák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   V této diplomové práci byly představeny aktuální trendy v rozvoji sídelních struktur a vztahu k veřejnému prostoru, a sice suburbanizace a koncept města krátkých vzdáleností. Hlavními faktory podmiňujícími dobrou úroveň ...
  • Obnova vozidlového parku na příkladu vybrané společnosti 

   Author: Adéla Pouznarová; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Světlík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Předmětem diplomové práce s názvem „Obnova vozidlového parku na příkladu vybrané společnosti“ je zachytit obsáhlé téma strategie obnovy vozidlového parku jak z pohledu aplikace teoretických znalostí teorie obnovy, tak z ...
  • Návrh řešení dobíjecích stanic pro elektromobilitu na vybrané relaci v ČR 

   Author: Michala Dostálová; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Pro tuto diplomovou práci byla zvolena relace určité délky, na které byla pozorována nabídka dobíjecí infrastruktury pro bateriová elektrická vozidla a její využití. V úvodu je zanalyzován současný stav veřejné dobíjecí ...
  • Návrh organizace parkovacích kapacit pro letiště Václava Havla v Praze 

   Author: Ondřej Svatoš; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Janča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh organizace parkovacích kapacit na letišti Václava Havla v Praze, zhodnocení současného stavu parkovacích kapacit a používané techniky a technologie. Návrh budoucího rozvoje v této oblasti ...
  • Validace efektivity oběhů vozidel v MHD Jablonec n/N 

   Author: Jan Tarabec; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Hackenberg Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Cílem diplomové práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu sestavování turnusů ve firmě ČSAD Slaný s.r.o., zajišťující v období od 01.02.2023 dopravní obslužnost veřejnou dopravou v územních obvodech členských ...
  • Úloha LD v optimalizaci globální distribuce polovodičových součástek 

   Author: Václav Jisl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Pithartová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Cílem diplomové práce je návrh matematického modelu, určeného k nalezení nákladově a časově optimální globální distribuční strategie pro přepravu polovodičových součástek. Do modelu jsou dosazena data pro příklad společnosti ...
  • Smart odpadové technologie vybraného města - Bratislava 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Horváth Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
   Predmetom diplomovej práce "Smart odpadové technológie vybraného mesta – Bratislava" je priblížiť fungovanie cirkulárnej ekonomiky v európskych mestách a následné zhodnotenie odpadového hospodárstva v Bratislave. Účelom ...
  • Možnosti trasování nákladní přepravy mezi El Paso a Ciudad Juarez 

   Author: Marek Musil; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vidana Bencomo Jose Osiris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Tato diplomová práce pojednává o tématu nákladní přepravy mezi městy El Paso a Ciudad Juarez a o dopadech případných změn v jejím trasování na místní dopravní síť. V okolí těchto měst se nachází několik hraničních přechodů, ...
  • Chytrá veřejná doprava a mobility hub v El Pasu 

   Author: Jiří Vojtíšek; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Gurbuz Okan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím konceptu inteligentní veřejné dopravy a mobility hubu ke snížení negativních dopadů osobní silniční dopravy jako je například kongesce, nadmíra individuální automobilové dopravy či ...
  • Návrh signálního plánu světelně řízené křižovatky metodami LP 

   Author: Marie Růžičková; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku v Kroměříži pomocí metod lineárního programovaní. Následně jsou porovnány výsledky dosažené pomocí lineárního programování s výsledky ...
  • Zimní údržba komunikace ve vybraném městě 

   Author: Teodor Bureš; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Kováč Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
   Předmětem diplomové práce je vytvoření algoritmu pro zimní údržbu komunikací ve městě Rokycany. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů teorie grafů včetně popisu postupů pro nalezení nejkratší cesty pomocí ...
  • Návrh obslužnosti milevského mikroregionu veřejnou dopravou 

   Author: Anežka Králová; Supervisor: Vávra Rudolf; Opponent: Stach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
   Předmětem této diplomové práce je analýza a zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou obcí v mikroregionu Milevsko. Na základě analýzy příměstských přepravních vztahů a analýzy stávající provozní koncepce budou ...
  • Postavení soukromé letecké dopravy (obchodní model business jets) na trhu 

   Author: Lili Pučeková; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Pithartová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
   Cieľom diplomovej práce je analyzovať postavenie súkromného leteckého dopravcu na trhu, v porovnaní s klasickým komerčným dopravcom. Pre porovnanie spomínaných leteckých dopravcov bol uvedený vzorec pre výpočet ich výhodnosti ...
  • Využití dopravních dat pro podporu carsharingu a elektromobility 

   Author: Daniel Drnec; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
   Práce se zabývá využitím dat o dopravě v klidu pro analýzu možností carsharingu a elektromobility. Předmětem první části jsou metody sběru dat o dopravě v klidu. Druhá část se zabývá popisem carsharingu a elektromobility. ...
  • Optimalizace překládky ve skladech společnosti Alza.cz a.s. 

   Author: Philip Brožík; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Kiss Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-05)
   Práce se zabývá zkoumáním alternativních možností překládky ve společnosti Alza.cz a.s. V práci je popsán současný stav překládky v Alze a jeho možné alternativní varianty. Autor v práci provádí ekonomickou analýzu pro ...
  • Zhodnocení systému sběru dat o dopravních nehodách v ČR formou případové studie 

   Author: Larissa Lizet Lara Olivas; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Road safety is a crucial issue in the Czech Republic and the United States. This thesis evaluates the crash data collection system in the Czech Republic by conducting a safety analysis on a specific area of Prague. The ...
  • Analýza dopravní situace a návrh jejího zlepšení na Vítězném náměstí v Praze 

   Author: Lauren Elaine Brown; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vechione Matthew
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   The Vítězné Náměstí roundabout is an important intersection in Prague, the Czech Republic, connecting travelers to government buildings, a university district, and more. Several modes of transportation interact in this ...
  • Návrh řešení nedostatku letištního personálu aplikací moderních technologií 

   Author: Jakub Nový; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Předmětem diplomové práce je návrh řešení nedostatku letištního personálu pomocí aplikace moderních technologií. Součástí je popis současného stavu, analýza potřeb a nároků zúčastněných stran a rešerše moderních technologií. ...