Now showing items 1-20 of 142

  • Zhodnocení systému sběru dat o dopravních nehodách v ČR formou případové studie 

   Author: Larissa Lizet Lara Olivas; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Road safety is a crucial issue in the Czech Republic and the United States. This thesis evaluates the crash data collection system in the Czech Republic by conducting a safety analysis on a specific area of Prague. The ...
  • Analýza dopravní situace a návrh jejího zlepšení na Vítězném náměstí v Praze 

   Author: Lauren Elaine Brown; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vechione Matthew
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   The Vítězné Náměstí roundabout is an important intersection in Prague, the Czech Republic, connecting travelers to government buildings, a university district, and more. Several modes of transportation interact in this ...
  • Návrh řešení nedostatku letištního personálu aplikací moderních technologií 

   Author: Jakub Nový; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Předmětem diplomové práce je návrh řešení nedostatku letištního personálu pomocí aplikace moderních technologií. Součástí je popis současného stavu, analýza potřeb a nároků zúčastněných stran a rešerše moderních technologií. ...
  • Návrh uspořádání nové logistické haly společnosti Gaplox s.r.o. 

   Author: Tereza Hašková; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Tregler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Předmětem diplomové práce je nalézt řešení pro relokaci skladu výrobků firmy DZ Dražice. Na základě nalezeného řešení navrhnout vnitřní uspořádání skladu tak, aby zde mohly být uskladněny jak výrobky ze stávající skladové ...
  • Návrh rozvozových tras pro heterogenní flotilu vozidel 

   Author: Ondřej Jánský; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Mitro Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Předmětem diplomové práce je návrh rozvozových tras pro heterogenní flotilu vozidel. Teoretická část obsahuje popis distribuční logistiky, distribuční strategie, logistických technologií a popis možných způsobů řešení pro ...
  • Poštovní smart boxy ve velkých společnostech 

   Author: Andrea Lhotská; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Holík Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá technologií smart boxů a možností jejich využití ve velkých společnostech. Práce řeší využití ve dvou hlavních směrech – v oblasti interní pošty a v oblasti osobních zásilek zaměstnanců. ...
  • Návrh řešení dobíjecích stanic pro elektromobilitu v ČR a jejich umístění 

   Author: Michala Dostálová; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Olivková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Pro tuto diplomovou práci byl zvolen úsek o určité délce, na kterém bylo porovnáno použití vozidla se spalovacím motorem a plně elektrickým vozidlem. Jsou zde uvedeny základní vstupy pro elektromobilitu a její vliv na ...
  • Optimalizace layoutu haly na mezinárodní poště 

   Author: Kristián Beran; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kučera Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předmětem diplomové práce „Optimalizace layoutu haly na mezinárodní poště“ je prověřit kvalitu současného layoutu haly Celní pošty – Praha 120 z pohledu průměrného denního přepravního výkonu vyjádřeného v balíko-metrech a ...
  • Pásmový jízdní řád na tratích Praha – Lysá nad Labem – Kolín / Mladá Boleslav 

   Author: Zuzana Heřmanová; Supervisor: Metelka Stanislav; Opponent: Panský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předmětem diplomové práce je návrh provozního konceptu na tratích Praha – Lysá nad Labem–Kolín / Mladá Boleslav s využitím pásmového jízdního řádu. V první části je definován pásmový JŘ a ostatní typy pásmování. V následující ...
  • Využití nákladní tramvaje pro doručování zásilek v Praze 

   Author: Štefan Drozd; Supervisor: Fridrišek Petr; Opponent: Kolínská Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Závěrečná práce se zabývá využitím nákladní tramvaje jako prostředku pro doručování zásilek v Praze. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol zabývajících se analýzou a návrhem obsluhy balíkových stanic v tramvajových ...
  • Optimalizace skladování obalového materiálu 

   Author: Rozálie Metelková; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kozel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předmětem diplomové práce „Optimalizace skladování obalového materiálu“ je charakterizovat vybraný skladovací problém a na základě jeho popisu formulovat problém pomocí metod vícekriteriální optimalizace. Navržené modely ...
  • Návrh organizace provozu v průběhu modernizace tratě Plzeň - Česká Kubice 

   Author: Kristián Fišl; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předložená práce je zaměřena na problematiku organizace provozu na trati Plzeň – Domažlice – Česká Kubice během její modernizace. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce regionální a dálkové dopravy na této ...
  • Regionální železniční spojení Pardubice - Hradec Králové - Náchod - Wrocław 

   Author: Leoš Smetana; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem pravidelného regionálního železničního spojení měst Pardubice, Hradec Králové, Náchod a Wrocław trasami přes Jaroměř a Týniště nad Orlicí. U obou tras budou zjištěny možnosti návrhů ...
  • Dopady pandemie COVID-19 na provoz vybraných letišť 

   Author: Šimon Bolek; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Cílem této diplomové práce je zanalyzovat dopad pandemie covid-19 na primární letiště Nizozemska Schiphol a sekundární letiště Spojeného království Gatwick z finančního a provozního hlediska. V první části práce jsou popsány ...
  • Tvorba strategického plánu pro malý podnik 

   Author: Jakub Ďurčo; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Predmetom diplomovej práce „Tvorba strategického plánu pro malý firma“ je vypracovanie strategickej analýzy firmy a jej následné využitie pri tvorbe návrhov na dosiahnutie určených strategických cieľov so zameraním na ...
  • Simulace přechodu hranice Juarez - El Paso s využitím multiagentních systémů 

   Author: Eliška Glaserová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-19)
   Oblast mexického města Ciudad Juarez a amerického El Pasa tvoří pohraniční oblast mezi Mexikem a USA a je propojena čtyřmi pozemními vstupními body. Diplomová práce se zabývá procesy spojenými s pěším hraničním přechodem ...
  • Smart parkovací management v městské aglomeraci 

   Author: Martin Čirkov; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá přehledem parkovacích zařízení a jejich měřenými parametry jako jsou čas hledání parkovacího místa, čas odjezdu z parkoviště, a ztraceným časem na parkovišti. Parkovací management používá ...
  • Návrh systémové architektury Smart Border El Paso - Ciudad Juarez 

   Author: Kateřina Pithartová; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-19)
   Hlavním cílem práce je poskytnout systematizovanou a strukturovanou rerši komplexního systému hraničních přechodů mezi americkým městem El Paso v Texasu a mexickým Ciudad Juarez. Potřeba vzniku práce vzešla na základě ...
  • Mezinárodní námořní nákladní přeprava v prostředí společnosti DHL GF 

   Author: Eva Fišerová; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem diplomové práce „Mezinárodní námořní nákladní přeprava v prostředí společnosti DHL GF“ je optimalizace výběru trasy z České republiky přes námořní přístavy do vybrané destinace z ekonomického a časového hlediska ...
  • Dopady pandemie COVID-19 na výrobce letadel Airbus a Boeing 

   Author: David Štadáni; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem této diplomové práce je zmapovat dopady pandemie covid-19 na největší výrobce komerčních letadel Airbus, Boeing a letecký průmysl vůbec. V práci jsou rozebrány dopady ekonomického charakteru, dopady na strukturu ...