Now showing items 17-36 of 176

   Subject
   carrier, multimodal transport, rail, security, container, truck, transportation, trailer.,Freight forwarding services [1]
   Characteristics 314th cv ZHN Analysis of the workplace before the reorganization Analysis of the workplace after reorganization Logistic support before the reorganization Logistic support for reorganization Optimization of logistics at 314. cv ZHN Operational and economic evaluation [1]
   Charakteristika 314. cv ZHN Analýza pracoviště před reorganizací Analýza pracoviště po reorganizaci Logistické zabezpečení před reorganizací Logistické zabezpečení po reorganizaci Optimalizace logistiky u 314. cv ZHN Provozní a ekonomické vyhodnocení [1]
   China, Europe, Railway, Transport, Optimization, Land Bridge, Go West [1]
   Compressed Natural Gas, CNG, Liquefied Petroleum Gas, LPG, alternative fuels, filling station, garage parking, strategy. [1]
   Concept of the railway operation, theoretical graph of train running, tact junction, axis of symmetry, high-speed railway line, capacity of line, netted graphic, running time, schedule time, critical running speed, crossing interval, operating control point [1]
   Container freight, maritime transportation, Suez canal, THC, time series modelling, ARIMA? [1]
   container screening, maritime security, container terminal operations, Arena Simulation Software, security checkpoint [1]
   Container, container transport, seabord, seaport, container terminal, logistics, logistics operations. [1]
   Cyklistický výtah, cyklistika, náklady, výnosy, financování, návrh realizace [1]
   Čína, Evropa, Železniční, Přeprava, Optimalizace, Land Bridge, Go West [1]
   Dálkově ovládaná stanice, staniční dozorce, pohotovostní výpravčí, výpadky zařízení JOP [1]
   Defective graph colouring, Integer programming, Graph Theory, Mathematical model [1]
   Defektivní barvení grafu, celočíselné programování, teorie grafů, matematický model [1]
   Demand, Transportation, Cost, Sensitivity Analysis [1]
   Development of a uniform tariff, tariff analysis PID and SID, ticket prices PID and SID, the percentage increase in the price of tickets, tariff, fare [1]
   disponibilita, logistické centrum, distribuční centrum, logistika, logistický kontroling [1]
   Distribuce, depo, vrchol, optimalizace [1]
   Distribution, Depot, Node, Optimization [1]
   dodavatelský řetězec, zabezpečení dodavatelského řetězce, model Gutierrez & Hintsa, bezpečnostní program, C-TPAT, AEO, TAPA, bezpečnostní požadavek, systematizace, univerzální bezpečnostní certifikace [1]