Now showing items 1-20 of 88

  • Analýza a hodnocení vybraných nových technologických trendů v dopravě 

   Author: Zoul David; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   V této práci se zabývám analýzou a hodnocením technologických trendů v dopravě. Konkrétně technologiemi využívané v autonomních automobilech, kterými jsou 3D tisk, RFID, GPS, LiDAR, radar, centrální počítač a telekomunikační ...
  • Analýza a optimalizace informačního a materiálového toku ve vybraném podniku 

   Author: Medek Karel; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem diplomové práce je analýza a optimalizace informačního a materiálového toku ve společnosti Carhunters s.r.o. Práce je rozdělena do několika kapitol. Teoretická část se věnuje popisu logistických řetězců, informačního ...
  • Analýza automatizovaného odbavení cestujících 

   Author: Hanzlová Alena; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Jelínek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-28)
   Obsahem této práce je přiblížení problematiky výběru automatizovaného a personifikovaného odbavení cestujících z pohledu letecké společnosti. V diplomové práci se zabývám historickým vývojem samotného odbavení od počátků ...
  • Analýza hedonické ceny v závisloti na dopravní infrastruktuře 

   Author: Martinkovič Tomáš; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Hermanová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Analýza hedonické ceny v závislosti na dopravní infrastruktuře" je analyzovat vliv dopravní infrastruktury na ceny nemovitostí v jejím okolí. Zaměříme se na několik hlavních parametrů analyzované ...
  • Analýza implementace WMS do logistických procesů velkoobchodních řetězců 

   Author: Malios Patrik; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Hammer Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Předmětem diplomové práce "ANALÝZA IMPLEMENTACE WMS DO LOGISTICKÝCH PROCESŮ VELKOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ" je především komplexní analýza implementace jednotlivých modulů systému WMS do různých částí supply chainu velkoobchodních ...
  • Analýza věrnostních programů aliance SkyTeam 

   Author: Špírková Lucie; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Chalupníčková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Práce pojednává o globálních aliancích leteckých společností v návaznosti na věrnostní programy. Uvádí základní principy alianční spolupráce a věrnostních programů. Představuje existující globální aliance leteckých společností ...
  • Aplikace drážního systému "Unitsky String Transport" v ČR 

   Author: Oreshkin Alexey; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce Aplikace drážního systému "Unitsky String Transport" v ČR je analýza současného dopravního stavu mezi městskými částmi Prahou 5 a Prahou 13, představit dopravní systém String Transport Systems a ...
  • Aplikace simulačních metod v investičním rozhodování 

   Author: Neumann Marek; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Cílem této diplomové práce je shrnout pojem riziko a jeho management v rámci investičních projektů. Představit některé metody vhodné pro stanovení rizika investičního projektu. Dále na reálném investičním projektu provést ...
  • Automatický systém parkování jízdních kol a jeho zdroje financování 

   Author: Syrová Nikola; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Strachota Vasil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Téma této diplomové práce je Automatický systém parkování jízdních kol a jeho zdroje financování. Teoretická část charakterizuje rozvoj nemotorové dopravy a její přínosy, jak ekonomické, tak pro zdraví člověka a přírodu. ...
  • Bezpečnost přepravovaných věcí v multimodální dopravě 

   Author: Valenta Zdeněk; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Lison Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Cílem této práce je porovnat a vyhodnotit hrozící nebezpečí při přepravě zboží v multimodální dopravě. Multimodální doprava je doprava dvěma a více dopravními prostředky, a proto je třeba při zajišťování zboží přihlížet ...
  • Bike sharing - nový fenomén v cyklodopravě 

   Author: Včala Jan; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Předmětem této práce je provést rozbor a analýzu několika největších a nejúspěšnějších systémů sdílení kol z celého světa, společně se stanovením potenciálu pro budoucí rozvoj cyklodopravy na území hlavního města Prahy, a ...
  • Budoucnost sdílení automobilů 

   Author: Kouřímská Erika; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Budoucnost sdílení vozidel" je analyzovat popis sdílené ekonomiky a jejich aplikací v dopravě a zároveň ekonomické zhodnocení využití carsharingu pro firmy jako náhradu vlastních vozidel. Data ...
  • Citlivostní analýza přepravní poptávky 

   Author: Nahodil David; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Předmětem diplomové práce "Citlivostní analýza přepravní poptávky" je provést citlivostní analýzu a zjistit faktor, který nejvíce ovlivňuje poptávku po přepravě. Obsahem této práce jsou základní informace o dopravě, analýza ...
  • Disponibilita náhradních dílů a logistické sklady 

   Author: Vondra Leoš; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Radoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem a cílem diplomové práce je problematika měření disponibility náhradních dílů logistických skladů a návrh zlepšení hodnocení disponibility náhradních dílů. Dále jsou objasněny hlavní pojmy z oblasti logistiky a ...
  • Dopravně provozní technologie tratě Plzeň - Domažlice - státní hranice 

   Author: Sandr Josef; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Pšenička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Dopravně provozní technologie tratě Plzeň - Domažlice - státní hranice" je posoudit jednotlivé varianty studie proveditelnosti modernizace tratě zpracované odborným projektantem a na základě ...
  • Dopravní externality a městské mýto 

   Author: Merta Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Černý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce charakterizuje různorodost v řešení problémů způsobených silniční dopravou ve městech po celém světě. Analyzuje úspěšnost jednotlivých řešení a zabývá se možností zavedení těchto systémů ve městech České ...
  • EFQM Model excelence jako jeden z nástrojů celkového řízení kvality 

   Author: Kratochvíl Jakub; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Lutr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "EFQM Model excelence jako jeden z nástrojů celkového řízení kvality" je v konkrétní firmě analyzovat, tj. identifikovat a prověřit nastavení procesů pomocí ukazatelů, které lze opakovaně měřit a ...
  • Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň 

   Author: Kuzminykh Roman; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Čech Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské ...
  • Ekonomické a provozní srovnání elektromobilů s konvenčními automobily 

   Author: Řezníček Ondřej; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Téma své diplomové práce jsem zaměřil na srovnání všech dostupných alternativních paliv u automobilů. S ohledem na mé působení u značky BMW budou předmětem mého zkoumání automobily s konvenčním pohonem, které následně budou ...
  • Ekonomika obsazování dálkově ovládáných stanic provozními zaměstnanci 

   Author: Štorek Filip; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Kokojan David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce" Ekonomika obsazování dálkově ovládaných stanic provozními zaměstnanci" je analýza dopadů redukce zaměstnanců na dopravních provozních pozicích v rámci budování dálkově ovládaných stanic, zejména ...