Now showing items 1-1 of 1

  • Bike sharing - nový fenomén v cyklodopravě 

   Author: Včala Jan; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Předmětem této práce je provést rozbor a analýzu několika největších a nejúspěšnějších systémů sdílení kol z celého světa, společně se stanovením potenciálu pro budoucí rozvoj cyklodopravy na území hlavního města Prahy, a ...