Now showing items 1-11 of 11

  • Analýza sentimentu recenzí v českém jazyce 

   Author: Lukáš Langr; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato práce poskytuje bližší pohled na současně nejmodernější metody reprezentace dokumentů pro účely analýzy sentimentu. Přestože se mnoho nedávných článků soustředí buď na angličtinu nebo čínštinu, tato práce poskytuje ...
  • Automatická detekce přeložených textů 

   Author: Jan Peřina; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce zkoumá možnosti detekce přeložených částí textu společně s možnostmi dohledání původu těchto textů na internetu. V práci je zopakován experiment s vybranou metodou pro detekci strojových překladů. ...
  • Extrakce strukturovaných dat z českých faktur 

   Author: Milan Vu; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se zabývá implementací použitelného řešení pro extrakci strukturovaných dat z českých faktur. V první řadě je prostudování veřejně dostupných (open-source) a komerčních řešení této problematiky a také prostudování ...
  • Hluboké posilované učení pro hru Super Mario Bros 

   Author: Ondřej Schejbal; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V rámci této diplomové práce byl připraven odladěný model posilovaného učení, který je schopný natrénování inteligentního agenta způsobilého hrát hru Super Mario Bros.. Jeho architektura je založena na provedeném průzkumu ...
  • Klasifikace časových řad v Julia 

   Author: Antonín Kříž; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Klasifikace časových řad je komplexní poblém v oboru strojového učení. Moderní metody řešící tento problém jsou náročné na výkon a jejich efektivní implementace je důležitější než kdy dřív. Tato práce se zabývá analýzou ...
  • Pravděpodobnostní algoritmy pro výpočet odhadu metodou LTS 

   Author: Martin Jenč; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Metoda nejmenších usekaných čtverců je robustní verzí známé metody nejmenších čtverců, jedné ze základních metod regresní analýzy, používané k odhadování koeficientů lineárního regresního modelu. Výpočet odhadu pomocí ...
  • Predikce vybraných událostí v basketbalovém utkání 

   Author: Radim Křesťan; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato práce se zabývá problematikou živých předpovědí v oblasti basketbalu, konkrétně v NBA. Práce stručně popisuje doménu, které se predikce týkají a obsahuje analýzu experimentů, které již v minulosti byly provedeny. Dále ...
  • Predikce vybraných událostí v basketbalovém utkání 

   Author: Radim Křesťan; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Tato práce se zabývá problematikou živých předpovědí v oblasti basketbalu, konkrétně v NBA. Práce stručně popisuje doménu, které se predikce týkají a obsahuje analýzu experimentů, které již v minulosti byly provedeny. Dále ...
  • Reprezentace herních stylů hry League of Legends pro shlukovou analýzu a detekci odlehlých hodnot 

   Author: Nikolay Tsoy; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Oblast online her je předmětem značného zájmu a množství dat neustále roste. Tyto informace můžeme využít k lepšímu modelování výkonu hráčů a pochopení jejich herních stylů a dovedností. Tato práce analyzuje herní data z ...
  • Statistika xG pro lední hokej 

   Author: Michal Seibert; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Předmětem této práce je nalézt a prozkoumat zdroje dat o uskutečněných událostech v zápasech NHL a následně použı́t tato data k tvorbě modelů pro predikci očekávaných gólů. Pro predikci jsou použity různé klasifikačnı́ ...
  • Vylepšení krátkodobé předpovědi srážek s využitím metod deep learning pomocí předchozích znalostí o chování počasí 

   Author: Matej Choma; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Pri krátkodobých predpovediach zrážok s vysokým rozlíšením z hľadiska chyby predpovede dominujú metódy hlbokého učenia. Avšak, ich operatívne používanie je obmedzené problémami s vysvetliteľnosťou dynamiky za predpoveďami. ...