Show simple item record

Design of foundations of the polyfunctional building in Říčanydc.contributor.advisorSalák Jan
dc.contributor.authorOndřej Tušl
dc.date.accessioned2021-06-22T22:52:27Z
dc.date.available2021-06-22T22:52:27Z
dc.date.issued2021-06-22
dc.identifierKOS-879169104005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95869
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje návrhu spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanech v České republice. Návrh byl zpracován na základě výkresové dokumentace objektu ve stupni pro stavební povolení. V práci je popsán způsob řešení základových desek a svislé únosnosti pilot. Na základě inženýrskogeologického průzkumu a výpočtu svislého zatížení na spodní stavbu je proveden komentovaný návrh založení objektu ve dvou variantách – plošně na základové desce a hlubině na tenké desce s vrtanými pilotami. Dále je popsáno několik možností zajištění stavební jámy a jako praktický příklad navrženo dočasné zajištění stavební jámy pažící konstrukcí. Součástí bakalářské práce je zjednodušená dokumentace navržených konstrukcí.cze
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is focused on the design of foundations of the polyfunctional building in Říčany in Czech Republic. The design was based on the drawing documentation of the object´s buliding permit project. In this thesis is described a way of concrete foundation slabs analysis and vertical bearing capacity analysis of piles. Based on an engineering geologic report and vertical load calculation is showed commented design of foundations in two versions – shallowly on concrete slab and deeply on thin concrete slab with bored piles. Further are described several options of construction pit ensuring and as an example is designed temporary sheeting construction. Part of the bachelor´s thesis is also a simplified documentation of designed constructions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzákladová deskacze
dc.subjectpilotycze
dc.subjectprotlačenícze
dc.subjectstavební jámacze
dc.subjectpaženícze
dc.subjectslab foundationeng
dc.subjectpileseng
dc.subjectpunchingeng
dc.subjectconstruction piteng
dc.subjectsheetingeng
dc.titleNávrh spodní stavby polyfunkčního domu v Říčanechcze
dc.titleDesign of foundations of the polyfunctional building in Říčanyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠulcek Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record