Show simple item record

Innovation of Employee Adaptation Process in the Organizationdc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorKristýna Slívková
dc.date.accessioned2021-06-19T22:52:05Z
dc.date.available2021-06-19T22:52:05Z
dc.date.issued2021-06-19
dc.identifierKOS-1065800682705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95641
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá inovací procesu adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci s cílem prozkoumat proces adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, posoudit uplatňované postupy, určit možné problémy nebo příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část představuje pojem personální práce a dále pojetí, proces a trendy v oblasti adaptace zaměstnanců. Praktická část představuje vybranou organizaci, analyzuje stávající stav procesu adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, vyhodnocuje rozhovory s vybranými zaměstnanci a navrhuje inovativní zlepšení procesu adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on innovation of employee adaptation process in selected organization in order to analyze the system of employee orientation in a selected organization, identify possible opportunities for improvement and propose suitable solutions. The theoretical part presents the concept of personnel work and the conception, process and trends in the field of employee adaptation. The practical part presents the selected organization, analyzes the current state of the process of employee adaptation in the selected organization, evaluates interviews with selected employees and proposes innovative improvements in the process of employee adaptation in the selected organization.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPersonální prácecze
dc.subjectadaptace zaměstnancůcze
dc.subjectadaptační programcze
dc.subjectodborné zapracovánícze
dc.subjectsociální začleněnícze
dc.subjectformy adaptace zaměstnancůcze
dc.subjectmetody adaptace zaměstnancůcze
dc.subjectPersonnelworkeng
dc.subjectemployee adaptationeng
dc.subjectadaptation programeng
dc.subjectprofessional incorporationeng
dc.subjectsocial integrationeng
dc.subjectforms of employee adaptationeng
dc.subjectmethods of employee adaptationeng
dc.titleInovace procesu adaptace zaměstnanců v organizacicze
dc.titleInnovation of Employee Adaptation Process in the Organizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTomešková Kateřina
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record