Show simple item record

Marketing Analysis of Equiservis, spol.s.r.odc.contributor.advisorProcházka Jan
dc.contributor.authorKarolína Rudorferová
dc.date.accessioned2021-06-12T22:53:31Z
dc.date.available2021-06-12T22:53:31Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-1086044706905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95181
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou společnosti Equiservis s.r.o. a má za cíl zhodnotit marketingové postavení na tuzemském trhu, k čemuž dochází především pomocí PEST analýzy a analyzování marketingového a komunikačního mixu na základě informací s marketérkou společnosti a následném ověření zákazní-ky pomoc dotazníkového šetření. Závěrem práce je shrnutí výsledků dotazníku, a tedy vyhodnocení postavení společnosti na trhu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the marketing analysis of the company Equiservis, Ltd. The objective of the thesis is to evaluate the marketing position on market which occurs primarily through PEST analysis and analysis of the marketing and communication mix based on information from the company`s marketer. The claims are then verified by customers with using a questionnaire. The conclusion of the bachelor thesis is a summary of results from the questionnaire, and then an evaluation of the company`s position on the market.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectmarketingové prostředícze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectmarketingová komunikacecze
dc.subjectkomunikační mixcze
dc.subjectEquiservis s.r.ocze
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectmarketing environmenteng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.subjectmarketing communicationeng
dc.subjectcommunication mixeng
dc.subjectEquiserviseng
dc.subjectLtdeng
dc.titleMarketingová analýza společnosti Equiservis, spol. s.r.o.cze
dc.titleMarketing Analysis of Equiservis, spol.s.r.oeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record