Show simple item record

Case study: Proposal of Marketing Campaign for electric carsdc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorTomáš Kučera
dc.date.accessioned2020-06-18T22:53:26Z
dc.date.available2020-06-18T22:53:26Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-1086045407105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88229
dc.description.abstractDiplomová práce, jejíž název je „Případová studie: Návrh kampaně pro elektromobily“ se zabývá návrhem reálné marketingové kampaně na elektromobil Mustang Mach-E americké automobilky Ford. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje historii automobilismu, typy elektrifikace, definuje marketingové nástroje a další používané metody. V praktické části je provedena aktuální situační analýza za pomocí nástrojů uvedených v teoretické části, stanoveny marketingové cíle a segmenty. Následně byla navržena marketingová kampaň na elektrovozidlo včetně rozpočtu a harmonogramu.cze
dc.description.abstractMaster thesis, whose name is „Case study: Proposal of Marketing Campaign for electric cars“ is dealing with proposal of real marketing camapign for electric car Mustang Mach-E from american car company Ford. Master thesis has got two parts. Theoretical consist of motoring history, types of electrification, defines marketing tools and another used methods. In practial part of Master thesis is make current situation analysis with support of tools which was mentionted in theoretical part of this thesis, set marketing goals and segments. Then was proposed marketing campaign for elektric vehicle with harmonogram and budget.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectmarketingový pláncze
dc.subjectmarketingová strategiecze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectBCG maticecze
dc.subjectmarketingová kampaňcze
dc.subjectelektromobilitacze
dc.subjectautomobilový průmyslcze
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectmarketing planeng
dc.subjectmarketing strategyeng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectBCG matrixeng
dc.subjectmarketing campaigneng
dc.subjectelectromobilityeng
dc.subjectautomotiveeng
dc.titlePřípadová studie: Návrh marketingové kampaně pro elektromobilycze
dc.titleCase study: Proposal of Marketing Campaign for electric carseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNáhlovská Michaela
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record