Show simple item record

Marketing Communications Plan for a selected Tagdc.contributor.advisorVaniš Ladislav
dc.contributor.authorZuzana Placková
dc.date.accessioned2019-08-30T22:52:41Z
dc.date.available2019-08-30T22:52:41Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-883223167505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85102
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se marketingu. Dále je popsána problematika marketingové komunikace a použití jejích nástrojů. Praktická část je rozdělena na dvě další části, na část analytickou a návrhovou. Analytická část se zabývá popisem společnosti, charakteristikou značky, definováním cílové skupiny a jejího chování, konkurencí a konkrétním použitím komunikačních nástrojů. Návrhová část se zabývá navržením komunikačního mixu pro nadcházející období, za účelem zvýšení prodejů a povědomí o dané značce.cze
dc.description.abstractThe structure of this diploma thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part defines basic terms of marketing. Furthermore, the issue of marketing communication and using of its tools is described. The practical part is divided into two parts, the analytical and the design part. The analytical part deals with description of the company, brand characteristic, defining of target market, competitors and specific using of communication tools. The design part deals with proposing communication mix for oncoming period that would improve the current sales and awareness about selected brand.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmarketingcze
dc.subjectmarketingový mixcze
dc.subjectmarketingová komunikacecze
dc.subjectkomunikační mixcze
dc.subjectmarketingeng
dc.subjectmarketing mixeng
dc.subjectmarketing communicationeng
dc.subjectcommunication mixeng
dc.titlePlán marketingové komunikace pro vybranou značkucze
dc.titleMarketing Communications Plan for a selected Tageng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRejf Libor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record