Show simple item record

Possible Conceptions for Railway Line Tábor - Bechyně Modification

dc.contributor.advisorVaněk Martin
dc.contributor.authorLukáš Strejc
dc.date.accessioned2019-06-16T22:51:49Z
dc.date.available2019-06-16T22:51:49Z
dc.date.issued2019-06-16
dc.identifierKOS-884383927805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83272
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh koncepce úprav železniční trati Tábor - Bechyně na základě analýzy stávajícího stavu. Jednotlivé nedostatky jsou popsány a je navrženo jejich řešení. Práce se zaměřuje na úpravu dopraven a zastávek, které nesplňují parametry dle dnešních norem. Dále se věnuje zlepšení geometrických parametrů koleje v rámci stávající osy, srovnání původního a současného napájecího systému a výběru vhodného hnacího vozidla s přihlédnutím ke specifickým požadavkům. Navržené úpravy vedly ke zkrácení cestovních dob a ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Součástí práce je také srovnání různých variant úprav předmětné trati a jejich ocenění.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the proposal of the conception of modifications for the railway line Tábor - Bechyně based on the analysis of the current state. Individual deficiencies are described and their solution is proposed. The work is focused on modifying the stations and halts that do not fulfil today´s standards. Furthermore, the thesis focuses on the improvement of the track geometry parameters within the current axis, then on the comparison of the original and current power supply systems and on the choice of suitable traction vehicle, taking into account specific requirements. The proposed modifications have reduced travel times and increased passenger safety. The comparison of various modifications of this particular line and their valuation is also included in the work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŽelezniční dopravacze
dc.subjectrekonstrukce traticze
dc.subjectúprava nástupišťcze
dc.subjecttrakční napájecí systémcze
dc.subjecttrať č. 702Ccze
dc.subjectTáborskocze
dc.subjectRailway transporteng
dc.subjectreconstruction of the railway lineeng
dc.subjectmodification of platformseng
dc.subjecttraction power systemeng
dc.subjectrailway line no. 702Ceng
dc.subjectTábor regioneng
dc.titleKoncepce úprav železniční trati Tábor - Bechyněcze
dc.titlePossible Conceptions for Railway Line Tábor - Bechyně Modificationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeJavořík Tomáš
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record