Show simple item record

BLDC Motor Control by ST Nucleo Kitdc.contributor.advisorBauer Jan
dc.contributor.authorRadan Krch
dc.date.accessioned2019-06-12T16:01:35Z
dc.date.available2019-06-12T16:01:35Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifierKOS-695600033905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82800
dc.description.abstractTato práce stručně popisuje elektrický pohon a jeho části. Práce se soustředí na popis polovodičového střídače, jako na hlavní komponent pro řízení, a BLDC motoru, který je popsán z konstrukčního a matematického hlediska. Další částí je vysvětlení řízení BLDC motoru se senzory nebo bez senzorů. Obsahem je také problematika jednotlivých způsobů řízení BLDC motorů. Cílem práce je vytvoření návrhu a simulace softwaru s bezsenzorovým měřením rychlosti pro mikrokontroler STM32F302R8T6 na řídící desce STM32 NUCLEO.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis briefly describes an electric drive and its parts. The thesis focus-es on a three-phase semiconductor inverter which is the main part for a motor control and a description of BLDC motor which from a structural and mathematical aspect. The next part is an explanation of a BLDC drive with or without sensors. In the thesis are included differ-ent ways and problematics of driving a BLDC motor. The aim of the thesis is to make a de-sign and a simulation of software without sensor measuring by a microcontroller STM32F302R8T6 on the control board STM32 NUCLEO.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezkartáčový stejnosměrný motorcze
dc.subjectbezsenzorové řízenícze
dc.subjectBLDCcze
dc.subjectEC motorcze
dc.subjectelektrická komutacecze
dc.subjectkomplementární spínánícze
dc.subjectpulsně šířková modulacecze
dc.subjectPWMcze
dc.subjectrotorcze
dc.subjectstatorcze
dc.subjectBLDCeng
dc.subjectBrushless direct current motoreng
dc.subjectcomplementary switchingeng
dc.subjectEC motoreng
dc.subjectelectric commutatedeng
dc.subjectPWMeng
dc.subjectpulse width modulationeng
dc.subjectrotoreng
dc.subjectsensorless drivingeng
dc.subjectstatoreng
dc.titleŘízení BLDC motoru pomocí platformy ST Nucleocze
dc.titleBLDC Motor Control by ST Nucleo Kiteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHouf Zdeněk
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record