Now showing items 1-20 of 98

  • Analyzátor USB 

   Author: Šenkýř Arnošt; Supervisor: Künzel Karel; Opponent: Jirsa Jan
   Při návrhu a ladění zařízení, která komunikují pomocí USB je nutné mít možnost tuto komunikaci sledovat. K tomu slouží USB analyzátory. Cílem této bakalářské práce bylo takový USB analyzátor navrhnout a vytvořit k němu ...
  • Analýza frekvenční odezvy transformátorů 

   Author: Marcinka Ondřej; Supervisor: Petr Jiří; Opponent: Procházka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza struktury kovových materiálů s využitím transmisního elektronového mikroskopu 

   Author: Domankuš Miroslav; Supervisor: Němec Martin; Opponent: Gartnerová Viera
   Práca popisuje teóriu difrakcie elektrónového zväzku na kryštálovej mriežke pevných látok a techniky používané na prípravu vzoriek pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu. Štruktúra binárnej horčíkovej zliatiny so zložením ...
  • Analýza voidu v pájených spojích 

   Author: Němeček Nickolas; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Slavata Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií v bezolovnatém pájení zejména v oblasti pájení přetavením a chybami, které vznikají během tohoto procesu v pájených spojích. Teoretická část práce se zabývá technologií pájení, ...
  • Autonomní FV systémy v městském prostředí 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Tauš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy mestských mobiliárov. V ...
  • Chlazení výkonových zařízení s využitím tepelných trubic 

   Author: Hájek Václav; Supervisor: Kuba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Degradace elektricky vodivých lepidel 

   Author: Lauko Marek; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá degradací elektrovodivých lepidel. Je popsána struktura, vlastnosti a metody jejich nanášení. Diskutuje o vlivech okolního prostředí na vlastnostech elektricky vodivých lepidel. V ...
  • Degradace pájecích past 

   Author: Zeidler Marek; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnosis of photovoltaic modules using alternate methods of measurement 

   Author: Nariman Meiirbek; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou fotovoltaických (PV) modulů s využitím alternativních metod měření. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie PV modulů a také principy ...
  • Diagnostické zobrazovací metody v lékařství, využití plochých detektorů u mobilních rentgenových přístrojů 

   Author: Rytina Adam; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Hlúbik Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na diagnostické zobrazovací metody v lékařské technice. V práci jsou popsány principy zobrazovacích metod a základní konstrukční prvky lékařských přístrojů. V této bakalářské práci jsou ...
  • Diagnostika krystalických křemíkových fotovoltaických modulů 

   Author: Papaioannou Georgios- Ioannis; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Wolf Petr
   Tato práce se zabývá problematikou diagnostiky fotovoltaických (PV) modulů. Jsou zde popsány hlavní používané technologie a jejich parametry se zaměřením na zapojení PV modulů. Pro měření byly použity tři metody - flash ...
  • Diferenciální rovnice v elektrotechnice 

   Author: Klouda Filip; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Sobotíková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se skládá ze tří kapitol. První kapitola pojednává o obecné teorii obyčejných diferenciálních rovnic a prezentuje základní analytické metody jejich řešení. Ve druhé kapitole se soustředíme na numerickou Eulerovu ...
  • Dopad likvidace fotovoltaických panelů na ŽP 

   Author: Tesárek Jan; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Žák Pavel
   Bakalářská práce se zabývá dopadem likvidace fotovoltaických panelů na životní prostředí. Toto této jsem zvolil pro jeho aktuálnost, jelikož v následujících několika letech vyprší životnost prvních komerčně vyrobených ...
  • Ekologická likvidace fotovoltaických elektráren 

   Author: Zárybnický Jiří; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Weinzettel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Elektricky vodivé spoje 

   Author: Jakub Slavata; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Vaněk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení čtenáře s vlastnostmi pájených a elektricky vodivých lepených spojů. V teoretické části jsou uvedeny základní požadavky na elektricky vodivé spoje, jejich vlastnosti, materiály, ze ...
  • Elektromobilita, její současný stav a perspektiva 

   Author: Spilka Vojtěch; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na elektromobilitu od jejích začátků až po současnost. Dále práce obsahuje přehled dobíjecí infrastruktury a státní podpory elektromobility v České republice i ve světě. V závěru ...
  • Frekvenční charakteristiky transformátorů 

   Author: Künzel Karel; Supervisor: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Hodnocení akustických parametrů víceúčelových sálů 

   Author: Simon Ondřej; Supervisor: Jiříček Ondřej; Opponent: Pospíšil Milan
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením akustických parametrů víceúčelových sálů. Jsou zde popsány teoretické základy měření prostoru pomocí impulsové odezvy, definovány jednotlivé parametry a je vysvětlen jejich ...
  • Identifikace nebezpečí rotačního navijáku silového kabelu 

   Author: Endres Jiří; Supervisor: Jirsa Jan; Opponent: Dolejší Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplexní diagnostika fotovoltaických systémů 

   Author: Zimmermann Martin; Supervisor: Finsterle Tomáš; Opponent: Wolf Petr
   Předmětem této bakalářské práce je uvést základní typy fotovoltaických článků a jejich specifika. Provést rešerši závad vyskytujících se u fotovoltaických panelů, jejich možné příčiny a negativní důsledky na ostatní panely ...