Now showing items 1-20 of 87

   Subject
   Active power filters, active compensation, P-Q theory, Instantaneous Power Theory, Matlab Simulink simulation [1]
   Aktivní síťové filtry, aktivní výkonové filtry, aktivní kompenzace, P-Q teorie, teorie okamžitých výkonů, simulace Matlab Simulink [1]
   Analyzátor USB komunikace, sériová komunikace, USB protokol, High Speed [1]
   Conductive adhesives, materials, electrical engineering, reactplastics, resin [1]
   Current-voltage characteristic, Solar cell, Digital data processing, Electronic platform Arduino [1]
   Dendritic growth, electrochemical migration, soldering, PCB (printed circuit board) [1]
   diagnostic imaging methods, medical X-ray technique, Computed Tomography, Magnetic Resonance, Nuclear Medicine, Ultrasound imaging, imaging artifacts, Flat panel detector indirect conversion, Flat panel detector direct conversion [1]
   diagnostické zobrazovací metody, rentgenová technika, výpočetní tomografie, magnetická rezonance, nukleární medicína, ultrazvuk, obrazové artefakty, plochý detektor s nepřímou konverzí, plochý detektor s přímou konverzí [1]
   Electrochemical migration, dendritic growth, soldering, print circuit board, creation of experimental workplace [1]
   Electrochemical power sources, capacity, Li-ion, NiCd, NiMH, Lead acid battery, temperature dependence, charging. [1]
   Electromobility, electric car, hybrid, plug-in hybrid, charging, CHAdeMO, Mennekes, BMW, battery, capacity [1]
   Electron diffraction, transmission electron microscope, MgZn, Mg21Zn25 [1]
   Elekromobilita, elektromobil, hybrid, plug-in hybrid, nabíjení, CHAdeMO, Mennekes, BMW, baterie, kapacit [1]
   Elektricky vodivé lepidlo, spoj, metody nanášení, degradace, struktura spoje [1]
   Elektrochemická migrace, růst dendritů, pájení, deska plošného spoje, tvorba experimentálního pracoviště [1]
   Elektrochemické zdroje, kapacita, Li-ion, NiCd, NiMH, olověný akumulátor, teplotní závislost, nabíjení. [1]
   elektroluminiscence, flash test, bypassová dioda, fotovoltaický panel, termokamera, V - A charakteristiky panelu [1]
   Elektrónová difrakcia, transmisný elektrónový mikroskop, MgZn, Mg21Zn25 [1]
   energetická účinnost,coulombická účinnost, elektrochemické články, automatizace [1]
   energy efficiency,coulombic efficiency,automated measurement system ,electrochemical cells [1]